Ytterbium
English: Ytterbium

Ytterbium,  70Yb
Ytterbium-3.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōytterbium, Yb
Gōa-hêngsilvery white; with a pale yellow tint[1]
Ytterbium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Yb

No
ytterbiumlutetium
Goân-chú-hoan70
Goân-chú-liōng (±)173.045(10)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  lanthanum-hē
Cho̍k, hun-khun/a, f khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 4f14 6s2
per shell2, 8, 18, 32, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám1097 K ​(824 °C, ​1515 °F)
Hut-tiám1469 K ​(1196 °C, ​2185 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)6.90 g·cm−3
6.21 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t7.66 
Cheng-hoat-jia̍t129 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng26.74 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)7368139101047(1266)(1465)
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘3, 2, 1 ​(a basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.1 (?)
Tiān-lī-lêng1st: 603.4 kJ·mol−1
2nd: 1174.8 kJ·mol−1
3rd: 2417 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 176 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng187±8 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for ytterbium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)1590 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòngβ, poly: 26.3 µm·m−1·K−1 (r.t.)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t38.5 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍tβ, poly: 0.250 µΩ·m (at r.t.)
Chû-sèngparamagnetic
Young hē-sò͘β form: 23.9 GPa
Shear hē-sò͘β form: 9.9 GPa
Bulk hē-sò͘β form: 30.5 GPa
Poisson píβ form: 0.207
Vickers ngē-tō͘205–250 MPa
Brinell ngē-tō͘340–440 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-64-4
Le̍k-sú
Hō-miâafter Ytterby (Sweden), where it was mined
Hoat-hiānJean Charles Galissard de Marignac (1878)
Siōng chá hû-lîGeorges Urbain (1907)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: ytterbium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
166Ybsyn56.7 hε0.304166Tm
168Yb0.13%>1.3×1014 y(α)1.9508164Er
()1.4221168Er
169Ybsyn32.026 dε0.909169Tm
170Yb3.04%(α)1.7376166Er
171Yb14.28%(α)1.5589167Er
172Yb21.83%(α)1.3103168Er
173Yb16.13%(α)0.9459169Er
174Yb31.83%(α)0.7401170Er
175Ybsyn4.185 d0.470175Lu
176Yb12.76%>1.6×1017 y(α)0.570172Er
()1.083176Hf
177Ybsyn1.911 hβ1.399177Lu
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Ytterbium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 70, hoà-ha̍k hû-hō sī Yb.

Other Languages
Afrikaans: Ytterbium
አማርኛ: ይተርቢየም
العربية: إتيربيوم
asturianu: Iterbiu
azərbaycanca: İtterbium
беларуская: Ітэрбій
беларуская (тарашкевіца)‎: Ітэрб
български: Итербий
भोजपुरी: यिट्टर्बियम
brezhoneg: Iterbiom
bosanski: Iterbij
català: Iterbi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ytterbium
Cebuano: Iterbyo
کوردی: ئیتێربیۆم
corsu: Itterbiu
čeština: Ytterbium
Чӑвашла: Иттерби
Cymraeg: Yterbiwm
dansk: Ytterbium
Deutsch: Ytterbium
Ελληνικά: Υττέρβιο
English: Ytterbium
Esperanto: Iterbio
español: Iterbio
eesti: Üterbium
euskara: Iterbio
فارسی: ایتربیم
suomi: Ytterbium
français: Ytterbium
Nordfriisk: Üterbium
furlan: Iterbi
Gaeilge: Itéirbiam
Gàidhlig: Iterbium
galego: Iterbio
ગુજરાતી: ઈટરબિયમ
Gaelg: Ytterbium
客家語/Hak-kâ-ngî: Ytterbium
עברית: איטרביום
हिन्दी: इटरबियम
Fiji Hindi: Ytterbium
hrvatski: Iterbij
magyar: Itterbium
հայերեն: Իտերբիում
interlingua: Ytterbium
Bahasa Indonesia: Iterbium
íslenska: Ytterbín
italiano: Itterbio
la .lojban.: jinmrtiterbi
Jawa: Iterbium
ქართული: იტერბიუმი
Kabɩyɛ: Ɩtɛrbɩyɔm
қазақша: Иттербий
한국어: 이터븀
Кыргызча: Иттербий
Latina: Ytterbium
Lëtzebuergesch: Ytterbium
Limburgs: Ytterbium
Ligure: Itterbio
lietuvių: Iterbis
latviešu: Iterbijs
македонски: Итербиум
монгол: Иттерби
кырык мары: Иттербий
Bahasa Melayu: Iterbium
မြန်မာဘာသာ: အိတ္တာဘီယမ်
नेपाली: यिट्टरबियम
नेपाल भाषा: यिट्टरबियम
Nederlands: Ytterbium
norsk nynorsk: Ytterbium
norsk: Ytterbium
Livvinkarjala: Itterbii
ଓଡ଼ିଆ: ଇଟର୍ବିଅମ
polski: Iterb
Piemontèis: Iterbi
پنجابی: یتربیم
português: Itérbio
Runa Simi: Iterbyu
română: Yterbiu
armãneashti: Iterbiu
русский: Иттербий
संस्कृतम्: यिट्टरबियम
саха тыла: Иттербиум
sicilianu: Itterbiu
Scots: Ytterbium
srpskohrvatski / српскохрватски: Iterbijum
Simple English: Ytterbium
slovenčina: Yterbium
slovenščina: Iterbij
shqip: Yterbiumi
српски / srpski: Итербијум
Seeltersk: Ytterbium
svenska: Ytterbium
తెలుగు: యిటెర్బియం
тоҷикӣ: Иттербий
Tagalog: Iterbiyo
Türkçe: İterbiyum
татарча/tatarça: Иттербий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئىتتېربىي
українська: Ітербій
oʻzbekcha/ўзбекча: Itterbiy
vepsän kel’: Itterbii
Tiếng Việt: Ytterbi
Winaray: Iterbyo
хальмг: Иттербиум
Yorùbá: Ytterbium
中文:
文言:
粵語: