Xenon
English: Xenon

Xenon,  54Xe
Xenon discharge tube.jpg
A xenon-filled discharge tube glowing light blue
Xenon Spectrum.jpg
Spectral lines of xenon
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōxenon, Xe
Gōa-hêngcolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
Xenon tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Kr

Xe

Rn
xenoncaesium
Goân-chú-hoan54
Goân-chú-liōng (±)131.293(6)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  hi-iú khì-thé
Cho̍k, hun-khu18 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d10 5s2 5p6
per shell2, 8, 18, 18, 8
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkhì-thé
Iûⁿ-tiám161.40 K ​(−111.75 °C, ​−169.15 °F)
Hut-tiám165.051 K ​(−108.099 °C, ​−162.578 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa)5.894 g·L−1
2.942 g·cm−3[2]
Sam-siòng-tiám161.405 K, ​81.77 kPa[3]
Lîm-kài-tiám289.733 K, 5.842 MPa[3]
Iûⁿ-hoà-jia̍t2.27 
Cheng-hoat-jia̍t12.64 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng21.01[4] J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)8392103117137165
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘0, +1, +2, +4, +6, +8 ​(rarely more than 0; a weakly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.6
Tiān-lī-lêng1st: 1170.4 kJ·mol−1
2nd: 2046.4 kJ·mol−1
3rd: 3099.4 kJ·mol−1
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng140±9 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng216 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for xenon
Siaⁿ-sokgas: 169 m·s−1
liquid: 1090
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t5.65×10−3 W·m−1·K−1
Chû-sèngdiamagnetic[5]
CAS teng-kì pian-hō7440-63-3
Le̍k-sú
Discovery and first isolationWilliam Ramsay and Morris Travers (1898)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: xenon ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
124Xe0.095%>4.8×1016 y()0.825124Te
125Xesyn16.9 hε1.652125I
126Xe0.089%+β+)0.8973126Te
127Xesyn36.345 dε0.662127I
128Xe1.91%(SF)<35.047
129Xe26.4%(SF)<33.947
130Xe4.07%(SF)<32.483
131Xe21.2%(SF)<31.140
132Xe26.9%(SF)<30.885
133Xesyn5.247 d0.427133Cs
134Xe10.4%>1.1×1016 y()0.819134Ba
135Xesyn9.14 hβ1.16135Cs
136Xe8.86%2.165×1021 y[6]ββ2.45783[7]136Ba
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Xenon sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 54, hoà-ha̍k hû-hō sī Xe.

  • chham-chiàu

Chham-chiàu

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Xenon". Gas Encyclopedia. Air Liquide. 2009. 
  3. 3.0 3.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.123. ISBN 1439855110. 
  4. Hwang, Shuen-Cheng; Weltmer, William R. (2000). "Helium Group Gases". Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. 10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. ISBN 0-471-23896-1. 
  5. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
  6. Albert, J. B.; Auger, M.; Auty, D. J.; Barbeau, P. S.; Beauchamp, E.; Beck, D.; Belov, V.; Benitez-Medina, C.; Bonatt, J.; Breidenbach, M.; Brunner, T.; Burenkov, A.; Cao, G. F.; Chambers, C.; Chaves, J.; Cleveland, B.; Cook, S.; Craycraft, A.; Daniels, T.; Danilov, M.; Daugherty, S. J.; Davis, C. G.; Davis, J.; Devoe, R.; Delaquis, S.; Dobi, A.; Dolgolenko, A.; Dolinski, M. J.; Dunford, M.; et al. (2014). "Improved measurement of the 2νββ half-life of 136Xe with the EXO-200 detector". Physical Review C. 89. 10.1103/PhysRevC.89.015502. 
  7. Redshaw, M.; Wingfield, E.; McDaniel, J.; Myers, E. (2007). "Mass and Double-Beta-Decay Q Value of 136Xe". Physical Review Letters. 98 (5): 53003. 2007PhRvL..98e3003R. 10.1103/PhysRevLett.98.053003. 
Other Languages
Afrikaans: Xenon
አማርኛ: ዜኖን
aragonés: Xenón
العربية: زينون
asturianu: Xenón
azərbaycanca: Ksenon
беларуская: Ксенон
беларуская (тарашкевіца)‎: Ксэнон
български: Ксенон
भोजपुरी: जेनॉन
বাংলা: জেনন
བོད་ཡིག: ཛེན་རླུང་།
brezhoneg: Ksenon
bosanski: Ksenon
català: Xenó
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Să̤ (ké-tā̤)
Cebuano: Xenon
کوردی: زێنۆن
corsu: Xenu
čeština: Xenon
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Ѯєнонъ
Чӑвашла: Ксенон
Cymraeg: Senon
dansk: Xenon
Deutsch: Xenon
Ελληνικά: Ξένο
English: Xenon
Esperanto: Ksenono
español: Xenón
eesti: Ksenoon
euskara: Xenon
فارسی: زنون
suomi: Ksenon
français: Xénon
Nordfriisk: Ksenoon
furlan: Xenon
Gaeilge: Xeanón
贛語:
Gàidhlig: Senon
galego: Xenon
Avañe'ẽ: Tatapytagua
ગુજરાતી: ઝેનોન
Gaelg: Xenon
客家語/Hak-kâ-ngî: Xenon
עברית: קסנון
हिन्दी: ज़ेनान
Fiji Hindi: Xenon
hrvatski: Ksenon
magyar: Xenon
հայերեն: Քսենոն
interlingua: Xenon
Bahasa Indonesia: Xenon
Ido: Xenono
íslenska: Xenon
italiano: Xeno
日本語: キセノン
la .lojban.: fangynavni
Jawa: Sénon
ქართული: ქსენონი
Kabɩyɛ: Sɛnɔɔ
қазақша: Ксенон
ಕನ್ನಡ: ಝೆನಾನ್
한국어: 제논 (원소)
коми: Ксенон
Кыргызча: Ксенон
Latina: Xenon
Lëtzebuergesch: Xenon
Limburgs: Xenon
Ligure: Seno
lumbaart: Xenon
lietuvių: Ksenonas
latviešu: Ksenons
македонски: Ксенон
മലയാളം: സെനൊൺ
монгол: Ксенон
मराठी: झेनॉन
кырык мары: Ксенон
Bahasa Melayu: Xenon
မြန်မာဘာသာ: ဇီနွန်
эрзянь: Ксенон
Plattdüütsch: Xenon
नेपाली: जेनन
नेपाल भाषा: जेनन
Nederlands: Xenon
norsk nynorsk: Xenon
norsk: Xenon
occitan: Xenon
Livvinkarjala: Ksenon
ଓଡ଼ିଆ: ଜେନନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਜ਼ੀਨੌਨ
पालि: जेनन
polski: Ksenon
Piemontèis: Xénon
português: Xenônio
Runa Simi: Senun
română: Xenon
armãneashti: Xenon
русский: Ксенон
संस्कृतम्: जेनन
sicilianu: Xenu
Scots: Xenon
srpskohrvatski / српскохрватски: Ksenon
Simple English: Xenon
slovenčina: Xenón
slovenščina: Ksenon
Soomaaliga: Siinoon
shqip: Ksenoni
српски / srpski: Ксенон
Seeltersk: Xenon
svenska: Xenon
Kiswahili: Xenoni
தமிழ்: செனான்
తెలుగు: జెనాన్
ไทย: ซีนอน
Türkçe: Ksenon
татарча/tatarça: Ксенон
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: كسېنون
українська: Ксенон
اردو: زینون
oʻzbekcha/ўзбекча: Ksenon
vepsän kel’: Ksenon
Tiếng Việt: Xenon
Winaray: Xenon
吴语:
хальмг: Ксенон
ייִדיש: קסענאן
Yorùbá: Ksenon
中文:
文言:
粵語: