Tennessee Chiu Lō͘-sòaⁿ 155

Secondary Tennessee 155.svg
Chiu Lō͘-sòaⁿ 155
State Route 155
Lō͘-sòaⁿ ê ki-pún chu-sìn
Uî-hō͘ pō͘-bûnTennessee Kau-thong-kio̍k
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘

Chiu Lō͘-sòaⁿ 155 (Eng-bûn: State Route 155; SR-155) sī chi̍t-tiâu tī Bí-kok Tennessee ê chiu-kip kong-lō͘.


Other Languages