Tantalum
English: Tantalum

Tantalum,  73Ta
Tantalum single crystal and 1cm3 cube.jpg
Tantalum spectrum visible.png
Spectral lines of tantalum
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōtantalum, Ta
Gōa-hênggray blue
Tantalum tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Nb

Ta

Db
tantalumwolfram
Goân-chú-hoan73
Goân-chú-liōng (±)180.94788(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu5 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 4f14 5d3 6s2
per shell2, 8, 18, 32, 11, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám3290 K ​(3017 °C, ​5463 °F)
Hut-tiám5731 K ​(5458 °C, ​9856 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)16.69 g·cm−3
15 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t36.57 
Cheng-hoat-jia̍t753 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.36 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)329735973957439549395634
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.5
Tiān-lī-lêng1st: 761 kJ·mol−1
2nd: 1500 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 146 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng170±8 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc)[2]
Body-centered cubic crystal structure for tantalum

α-Ta
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​tetragonal[2]
Tetragonal crystal structure for tantalum

β-Ta
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)3400 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng6.3 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t57.5 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t131 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic[3]
Young hē-sò͘186 GPa
Shear hē-sò͘69 GPa
Bulk hē-sò͘200 GPa
Poisson pí0.34
Mohs ngē-tō͘6.5
Vickers ngē-tō͘870–1200 MPa
Brinell ngē-tō͘440–3430 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-25-7
Le̍k-sú
Hoat-hiānAnders Gustaf Ekeberg (1802)
Recognized as a distinct element byHeinrich Rose (1844)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: tantalum ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
177Tasyn56.56 hε1.166177Hf
178Tasyn2.36 hε1.910178Hf
179Tasyn1.82 yε0.110179Hf
180Tasyn8.125 hε0.854180Hf
0.708180W

Pang-bô͘:Infobox element/isotopes decay4

181Ta99.988%(α)1.5259177Lu
182Tasyn114.43 dβ1.814182W
183Tasyn5.1 dβ1.070183W
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Tantalum sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 73, hoà-ha̍k hû-hō sī Ta.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2.0 2.1 Moseley, P. T.; Seabrook, C. J. (1973). "The crystal structure of β-tantalum". Acta Crystallographica Section B Structural Crystallography and Crystal Chemistry. 29 (5): 1170–1171. 10.1107/S0567740873004140. 
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Tantaal
አማርኛ: ታንታለም
aragonés: Tantal
العربية: تانتالوم
azərbaycanca: Tantal
беларуская: Тантал
беларуская (тарашкевіца)‎: Танталь
български: Тантал (елемент)
भोजपुरी: टैंटलम
བོད་ཡིག: ཊན་ཊ་ལམ།
brezhoneg: Tantalom
bosanski: Tantal
català: Tàntal
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Tantalum
Cebuano: Tantalyo
کوردی: تانتالۆم
corsu: Tantaliu
čeština: Tantal
Cymraeg: Tantalwm
dansk: Tantal
Deutsch: Tantal
Ελληνικά: Ταντάλιο
English: Tantalum
Esperanto: Tantalo
eesti: Tantaal
euskara: Tantalo
فارسی: تانتال
suomi: Tantaali
français: Tantale (chimie)
Nordfriisk: Tantaal
furlan: Tantali
Gaeilge: Tantalam
Gàidhlig: Tantalum
galego: Tántalo
ગુજરાતી: ટેન્ટેલમ
Gaelg: Tantalum
客家語/Hak-kâ-ngî: Tantalum
עברית: טנטלום
हिन्दी: टैंटेलम
Fiji Hindi: Tantalum
Kreyòl ayisyen: Tantal
magyar: Tantál
հայերեն: Տանտալ
interlingua: Tantalo
Bahasa Indonesia: Tantalum
Ido: Tantalo
íslenska: Tantal
italiano: Tantalio
日本語: タンタル
la .lojban.: jinmrtantalu
Jawa: Tantalum
ქართული: ტანტალი
Kabɩyɛ: Tantalɩ
қазақша: Тантал
ಕನ್ನಡ: ಟಾಂಟಲಮ್
한국어: 탄탈럼
kurdî: Tantal
Кыргызча: Тантал
Latina: Tantalum
Lëtzebuergesch: Tantal
Limburgs: Tantalum
Ligure: Tantalio
lumbaart: Tantalio
lietuvių: Tantalas
latviešu: Tantals
македонски: Тантал
മലയാളം: ടാന്റലം
монгол: Тантал
मराठी: टॅन्टेलम
кырык мары: Тантал (элемент)
Bahasa Melayu: Tantalum
नेपाली: टाण्टलम
Nederlands: Tantaal
norsk nynorsk: Tantal
norsk: Tantal
Livvinkarjala: Tantal
ଓଡ଼ିଆ: ଟାଣ୍ଟାଲମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਟੈਂਟਲਮ
Piemontèis: Tantali
پنجابی: ٹینٹالم
Runa Simi: Tantalyu
română: Tantal
armãneashti: Tantalu
संस्कृतम्: टाण्टलम
sicilianu: Tantaliu
Scots: Tantalum
srpskohrvatski / српскохрватски: Tantalijum
Simple English: Tantalum
slovenčina: Tantal
slovenščina: Tantal (element)
Soomaaliga: Tantalum
shqip: Tantali
српски / srpski: Тантал
Seeltersk: Tantal
svenska: Tantal
Kiswahili: Tantali
తెలుగు: టేంటలం
Tagalog: Tantalo
Türkçe: Tantal
татарча/tatarça: Тантал
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: تانتال
اردو: ٹینٹلم
oʻzbekcha/ўзбекча: Tantal (unsur)
vepsän kel’: Tantal
Tiếng Việt: Tantan
Winaray: Tantalyo
хальмг: Тантал
ייִדיש: טאנטאלום
Yorùbá: Tantalum
中文:
文言:
粵語: