Strontium
English: Strontium

Strontium,  38Sr
Strontium destilled crystals.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōstrontium, Sr
Gōa-hêngsilvery white metallic; with a pale yellow tint[1]
Strontium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ca

Sr

Ba
strontiumyttrium
Goân-chú-hoan38
Goân-chú-liōng (±)87.62(1)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu2 cho̍k, s khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 5s2
per shell2, 8, 18, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám1050 K ​(777 °C, ​1431 °F)
Hut-tiám1650 K ​(1377 °C, ​2511 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)2.64 g·cm−3
2.375 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t7.43 
Cheng-hoat-jia̍t141 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng26.4 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)796882990113913451646
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘2, 1[3] ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 0.95
Tiān-lī-lêng1st: 549.5 kJ·mol−1
2nd: 1064.2 kJ·mol−1
3rd: 4138 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 215 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng195±10 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng249 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for strontium
Jia̍t-phòng-tiòng22.5 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t35.4 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t132 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic
Young hē-sò͘15.7 GPa
Shear hē-sò͘6.03 GPa
Poisson pí0.28
Mohs ngē-tō͘1.5
CAS teng-kì pian-hō7440-24-6
Le̍k-sú
Hō-miâafter the mineral strontianite, itself named after Strontian, Scotland
Hoat-hiānWilliam Cruickshank (1787)
Siōng chá hû-lîHumphry Davy (1808)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: strontium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
82Srsyn25.36 dε82Rb
83Srsyn1.35 dεRb
1.2383Rb
γ0.76, 0.36
84Sr0.56%()1.786784Kr
85Srsyn64.84 dε85Rb
γ0.514D
86Sr9.86%86Sr is stable with 48 neutrons
87Sr7.0%87Sr is stable with 49 neutrons
88Sr82.58%88Sr is stable with 50 neutrons
89Srsyn50.52 dε1.4989Rb
0.909D89Y
90Srtrace28.90 yβ0.54690Y
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Strontium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 38, hoà-ha̍k hû-hō sī Sr.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Pang-bô͘:Greenwood&Earnshaw
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. Colarusso, P.; Guo, B.; Zhang, K.-Q.; Bernath, P.F. (1996). "High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride" (PDF). J. Molecular Spectroscopy. 175: 158. 1996JMoSp.175..158C. 10.1006/jmsp.1996.0019. 
Other Languages
Afrikaans: Stronsium
አማርኛ: ስትሮንቲየም
aragonés: Estroncio
العربية: سترونشيوم
asturianu: Estronciu
azərbaycanca: Stronsium
беларуская: Стронцый
беларуская (тарашкевіца)‎: Стронц
български: Стронций
བོད་ཡིག: སྷྲོན་ཤམ།
brezhoneg: Strontiom
bosanski: Stroncij
català: Estronci
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Strontium
Cebuano: Estronsyo
کوردی: سترۆنشیۆم
corsu: Stronziu
čeština: Stroncium
Чӑвашла: Стронци
Cymraeg: Strontiwm
dansk: Strontium
Deutsch: Strontium
Ελληνικά: Στρόντιο
English: Strontium
Esperanto: Stroncio
español: Estroncio
eesti: Strontsium
euskara: Estrontzio
فارسی: استرانسیم
suomi: Strontium
føroyskt: Strontium
français: Strontium
Nordfriisk: Strontsium
furlan: Stronzi
Gaeilge: Strointiam
贛語:
Gàidhlig: Strontium
galego: Estroncio
客家語/Hak-kâ-ngî: Strontium
עברית: סטרונציום
Fiji Hindi: Strontium
hrvatski: Stroncij
Kreyòl ayisyen: Estwontyòm
magyar: Stroncium
հայերեն: Ստրոնցիում
interlingua: Strontium
Bahasa Indonesia: Stronsium
íslenska: Strontín
italiano: Stronzio
la .lojban.: jinmrstronti
ქართული: სტრონციუმი
Kabɩyɛ: Sɩtrɔntɩyɔm
қазақша: Стронций
한국어: 스트론튬
kurdî: Stronsiyûm
Кыргызча: Стронций
Latina: Strontium
Lëtzebuergesch: Strontium
Limburgs: Strontium
Ligure: Stronsio
lumbaart: Stronsio
lietuvių: Stroncis
latviešu: Stroncijs
македонски: Стронциум
монгол: Стронци
кырык мары: Стронций
Bahasa Melayu: Strontium
မြန်မာဘာသာ: စထရွန်တီယမ်
Plattdüütsch: Strontium
नेपाल भाषा: स्ट्रोन्सियम
Nederlands: Strontium
norsk nynorsk: Strontium
norsk: Strontium
occitan: Estronci
Livvinkarjala: Stroncii
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਟਰੌਂਸ਼ਮ
polski: Stront
Piemontèis: Stronsi
پنجابی: سٹرونٹیم
português: Estrôncio
Runa Simi: Istronsyu
română: Stronțiu
armãneashti: Stronțiu
русский: Стронций
संस्कृतम्: स्ट्रोन्सियम
саха тыла: Стронсиум
sicilianu: Stronziu
Scots: Strontium
srpskohrvatski / српскохрватски: Stroncijum
Simple English: Strontium
slovenčina: Stroncium
slovenščina: Stroncij
Soomaaliga: Istoroontiyaam
shqip: Stronciumi
српски / srpski: Стронцијум
Seeltersk: Strontium
Sunda: Stronsium
svenska: Strontium
Kiswahili: Stronti
Tagalog: Estronsiyo
Türkçe: Stronsiyum
татарча/tatarça: Стронций
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سترونتسىي
українська: Стронцій
oʻzbekcha/ўзбекча: Stronsiy
vepsän kel’: Stroncii
Tiếng Việt: Stronti
Winaray: Estronsyo
吴语:
хальмг: Стронциум
ייִדיש: סטראנטיום
Yorùbá: Strontium
中文:
文言:
粵語: