Siah
English: Tin

Siah,  50Sn
Tin drop.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōSiah, Sn
Eng-bûntin
Tông-sò͘-théalpha, α (gray); beta, β (white)
Gōa-hêngsilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Siah tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ge

Sn

Pb
Siahantimony
Goân-chú-hoan50
Goân-chú-liōng (±)118.710(7)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu14 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d10 5s2 5p2
per shell2, 8, 18, 18, 4
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám505.08 K ​(231.93 °C, ​449.47 °F)
Hut-tiám2875 K ​(2602 °C, ​4716 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)white, β: 7.365 g·cm−3
gray, α: 5.769 g·cm−3
6.99 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍twhite, β: 7.03 
Cheng-hoat-jia̍twhite, β: 296.1 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōngwhite, β: 27.112 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)149716571855210724382893
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4, 3,[2] 2, 1,[3] −1, −2, −3, −4 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.96
Tiān-lī-lêng1st: 708.6 kJ·mol−1
2nd: 1411.8 kJ·mol−1
3rd: 2943.0 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 140 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng139±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng217 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​tetragonal
Tetragonal crystal structure for Siah

white (β)
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​diamond cubic
Diamond cubic crystal structure for Siah

gray (α)
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)2730 m·s−1 (at r.t.) (rolled)
Jia̍t-phòng-tiòng22.0 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t66.8 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t115 nΩ·m (at 0 °C)
Chû-sènggray: diamagnetic[4]
white (β): paramagnetic
Young hē-sò͘50 GPa
Shear hē-sò͘18 GPa
Bulk hē-sò͘58 GPa
Poisson pí0.36
Brinell ngē-tō͘50–440 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-31-5
Le̍k-sú
Hoat-hiānaround 3500 BC
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Siah ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
112Sn0.97%()1.9222112Cd
114Sn0.66%(SF)<27.965
115Sn0.34%(SF)<26.791
116Sn14.54%(SF)<25.905
117Sn7.68%(SF)<25.334
118Sn24.22%(SF)<23.815
119Sn8.59%(SF)<23.140
120Sn32.58%(SF)<21.824
122Sn4.63%()0.3661122Te
124Sn5.79%>1×1017 yβ)2.2870124Te
126Sntrace2.3×105 y0.380 +126Sb
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Sn (Latin-gí: Stannum) ia̍h siahchiu-kî-pió lāi-té ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 50. Sn sī lio̍h-á niáu-chhí-á-sek, hó-chhun-iân ê pi kim-sio̍k (poor metal), tī khong-khì--nih bô siáⁿ ē sng-hoà (oxidation), bô siáⁿ ē hú-si̍h (corrosion). Chin chē hūn-kim lóng ū hūn Sn, he̍k-chiá kā kim-sio̍k tō͘ 1 iân Sn, thang hông-chí hú-si̍h. Sn toā-hūn sī ùi siah-chio̍h (cassiterite) chit chióng khòng-bu̍t the̍h--tio̍h.

  • chham-chiàu

Chham-chiàu

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "SnH3". NIST Chemistry WebBook. National Institure of Standards and Technology. 23 January 2013 khòaⁿ--ê. 
  3. "HSn". NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. 23 January 2013 khòaⁿ--ê. 
  4. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Tin
Alemannisch: Zinn
አማርኛ: ቆርቆሮ
Ænglisc: Tin
العربية: قصدير
অসমীয়া: টিন
asturianu: Estañu
Aymar aru: Chayanta
azərbaycanca: Qalay
تۆرکجه: تنه‌که
башҡортса: Аҡ ҡурғаш
беларуская: Волава
беларуская (тарашкевіца)‎: Цына
български: Калай
भोजपुरी: टीना
বাংলা: টিন
བོད་ཡིག: ཀྲིན།
brezhoneg: Staen
bosanski: Kalaj
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Sék
Cebuano: Tansan
کوردی: قەڵای
corsu: Stagnu
čeština: Cín
Чӑвашла: Тăхлан
Cymraeg: Tun
dansk: Tin
Deutsch: Zinn
Ελληνικά: Κασσίτερος
English: Tin
Esperanto: Stano
español: Estaño
eesti: Tina
euskara: Eztainu
فارسی: قلع
suomi: Tina
Võro: Tina
føroyskt: Tin
français: Étain
Nordfriisk: Tan (element)
furlan: Stagn
Gaeilge: Stán
Gàidhlig: Staoin
galego: Estaño
ગુજરાતી: કલાઈ
Gaelg: Stainney
客家語/Hak-kâ-ngî: Siak
עברית: בדיל
हिन्दी: टिन
Fiji Hindi: Tin
hrvatski: Kositar
Kreyòl ayisyen: Eten
magyar: Ón
հայերեն: Անագ
Արեւմտահայերէն: Անագ
interlingua: Stanno
Bahasa Indonesia: Timah
Ido: Stano
íslenska: Tin
日本語: スズ
la .lojban.: tinci
Jawa: Timah
ქართული: კალა
Taqbaylit: Aɣuzzer
Kabɩyɛ: Etɛŋ
қазақша: Қалайы
ಕನ್ನಡ: ತವರ
한국어: 주석 (원소)
Перем Коми: Озісь
kurdî: Pîl (metal)
коми: Озысь
kernowek: Sten
Кыргызча: Калай
Latina: Stannum
Lëtzebuergesch: Zënn
лакку: Къалай
лезги: Къеле
Limburgs: Tin
lumbaart: Stagn
lietuvių: Alavas
latviešu: Alva
мокшень: Валдакиви
македонски: Калај
മലയാളം: വെളുത്തീയം
मराठी: टिन
кырык мары: Вулны
Bahasa Melayu: Timah
မြန်မာဘာသာ: သံဖြူ
эрзянь: Валдо киве
Nāhuatl: Amochitl
Plattdüütsch: Tinn
नेपाल भाषा: टिन
Nederlands: Tin (element)
norsk nynorsk: Grunnstoffet tinn
Diné bizaad: Béésh dildǫʼí
Livvinkarjala: Tina
ଓଡ଼ିଆ: ଟିଣ
Ирон: Къала
ਪੰਜਾਬੀ: ਟਿਨ
पालि: टिन
polski: Cyna
Piemontèis: Stagn (metal)
پنجابی: ٹن
português: Estanho
Runa Simi: Chayanta
română: Staniu
armãneashti: Staniu
русский: Олово
русиньскый: Цін
संस्कृतम्: त्रपु
саха тыла: Хорҕолдьун
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱴᱤᱬ
sicilianu: Stagnu
Scots: Tin
srpskohrvatski / српскохрватски: Kalaj
Simple English: Tin
slovenčina: Cín
slovenščina: Kositer
Soomaaliga: Tin (curiye)
shqip: Kallaj
српски / srpski: Калај
Seeltersk: Tin
Sunda: Timah
svenska: Tenn
Kiswahili: Stani
తెలుగు: తగరము
тоҷикӣ: Қалъагӣ
ไทย: ดีบุก
Tagalog: Lata
Türkçe: Kalay
татарча/tatarça: Аккургаш
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: قەلەي
українська: Станум
اردو: قلع
oʻzbekcha/ўзбекча: Qalay
vepsän kel’: Tin
Tiếng Việt: Thiếc
Volapük: Stanin
Winaray: Lata
吴语:
მარგალური: კალა (ელემენტი)
ייִדיש: צין
Yorùbá: Tánganran
Vahcuengh: Sik
中文:
文言:
粵語: