Selenium
English: Selenium

Selenium,  34Se
SeBlackRed.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōselenium, Se
Gōa-hêngblack, red, and gray (not pictured) allotropes
Selenium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
S

Se

Te
seleniumchhàu-sò͘
Goân-chú-hoan34
Goân-chú-liōng (±)78.971(8)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  to-goân-chú hui-kim-sio̍k
sometimes considered a metalloid
Cho̍k, hun-khu16 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d10 4s2 4p4
per shell2, 8, 18, 6
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám494 K ​(221 °C, ​430 °F)
Hut-tiám958 K ​(685 °C, ​1265 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)gray: 4.81 g·cm−3
alpha: 4.39 g·cm−3
vitreous: 4.28 g·cm−3
3.99 g·cm−3
Lîm-kài-tiám1766 K, 27.2 MPa
Iûⁿ-hoà-jia̍tgray: 6.69 
Cheng-hoat-jia̍t95.48 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.363 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)500552617704813958
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘6, 5, 4, 3, 2, 1,[2] −1, −2 ​(a strongly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.55
Tiān-lī-lêng1st: 941.0 kJ·mol−1
2nd: 2045 kJ·mol−1
3rd: 2973.7 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 120 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng120±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng190 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal
Hexagonal crystal structure for selenium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)3350 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòngamorphous: 37 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍tamorphous: 0.519 W·m−1·K−1
Chû-sèngdiamagnetic[3]
Young hē-sò͘10 GPa
Shear hē-sò͘3.7 GPa
Bulk hē-sò͘8.3 GPa
Poisson pí0.33
Mohs ngē-tō͘2.0
Brinell ngē-tō͘736 MPa
CAS teng-kì pian-hō7782-49-2
Le̍k-sú
Hō-miâafter Selene, Greek goddess of the moon
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Jöns Jakob Berzelius and Johann Gottlieb Gahn (1817)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: selenium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
72Sesyn8.4 dε72As
γ0.046
74Se0.87%()1.209474Ge
75Sesyn119.779 dε75As
γ0.264, 0.136,
0.279
76Se9.36%76Se is stable with 42 neutrons
77Se7.63%77Se is stable with 43 neutrons
78Se23.78%78Se is stable with 44 neutrons
79Setrace3.27×105 y0.15179Br
80Se49.61%()0.133980Kr
82Se8.73%1.08×1020 yββ2.99582Kr
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Selenium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 34, hoà-ha̍k hû-hō sī Se.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Pang-bô͘:Greenwood&Earnshaw
  3. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Seleen
አማርኛ: ሴሊኒየም
aragonés: Selenio
العربية: سيلينيوم
asturianu: Seleniu
azərbaycanca: Selen
беларуская: Селен
беларуская (тарашкевіца)‎: Сэлен
български: Селен
भोजपुरी: सेलीनियम
བོད་ཡིག: སེ་ལེ་ནིམ།
brezhoneg: Seleniom
bosanski: Selen
català: Seleni
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Să̤ (gó-tā̤)
Cebuano: Selenio
کوردی: سیلینیۆم
corsu: Seleniu
čeština: Selen
Чӑвашла: Селен
Cymraeg: Seleniwm
dansk: Selen
Deutsch: Selen
ދިވެހިބަސް: ސެލެނިއަމް
Ελληνικά: Σελήνιο
English: Selenium
Esperanto: Seleno
español: Selenio
eesti: Seleen
euskara: Selenio
estremeñu: Seleniu
فارسی: سلنیم
suomi: Seleeni
føroyskt: Selen
français: Sélénium
Nordfriisk: Seleen
furlan: Seleni
Gaeilge: Seiléiniam
贛語:
Gàidhlig: Selenium
galego: Selenio
ગુજરાતી: સેલિનીયમ
客家語/Hak-kâ-ngî: Selenium
עברית: סלניום
हिन्दी: सेलेनियम
Fiji Hindi: Selenium
hrvatski: Selenij
Kreyòl ayisyen: Selenyòm
magyar: Szelén
հայերեն: Սելեն
Արեւմտահայերէն: Սեղէն
interlingua: Selenium
Bahasa Indonesia: Selenium
Ido: Selenio
íslenska: Selen
italiano: Selenio
日本語: セレン
la .lojban.: lurcmu
ქართული: სელენიუმი
Kabɩyɛ: Sɛlɩnɩyɔm
қазақша: Селен
한국어: 셀레늄
коми: Селен
Кыргызча: Селен
Latina: Selenium
Lëtzebuergesch: Selen
Limburgs: Seleen
Ligure: Selenio
lumbaart: Selenio
lietuvių: Selenas
latviešu: Selēns
македонски: Селен
മലയാളം: സെലീനിയം
монгол: Селени
मराठी: सेलेनियम
кырык мары: Селен
Bahasa Melayu: Selenium
မြန်မာဘာသာ: ဆီလီနီယမ်
эрзянь: Селен
Plattdüütsch: Selen
नेपाली: सेलेनियम
नेपाल भाषा: सेलेनियम
Nederlands: Seleen
norsk nynorsk: Selen
norsk: Selen
occitan: Selèni
Livvinkarjala: Selen
ଓଡ଼ିଆ: ସେଲେନିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਿਲੀਨੀਅਮ
polski: Selen
Piemontèis: Seleni
پنجابی: سلینیم
português: Selênio
Runa Simi: Silinyu
română: Seleniu
armãneashti: Seleniu
русский: Селен
संस्कृतम्: सेलेनियम
sicilianu: Sileniu
Scots: Selenium
srpskohrvatski / српскохрватски: Selen
Simple English: Selenium
slovenčina: Selén
slovenščina: Selen
Soomaaliga: Seleniyaam
shqip: Seleni
српски / srpski: Селен
Seeltersk: Selen
Sunda: Sélénium
svenska: Selen
Kiswahili: Seleni
తెలుగు: సెలీనియం
тоҷикӣ: Селен
Tagalog: Selenyo
Türkçe: Selenyum
татарча/tatarça: Селен
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سېلېن
українська: Селен
oʻzbekcha/ўзбекча: Selen
vepsän kel’: Selen
Tiếng Việt: Selen
Winaray: Selenyo
吴语:
хальмг: Селен
ייִדיש: סעלעניום
Yorùbá: Selenium
中文:
文言:
粵語: