Se-pan-gâ ê municipio

Se-pan-gâ choân-kok tī 2014 nî ê sî-chūn, hun-chòe 8,122 ê municipio.

Municipio (IPA: muniˈθipjos) sī Se-pan-gâ ê ki-chân hêng-chèng-khu. Tī 2014 nî ê sî-chūn, Se-pan-gâ choân-kok lóng-chóng ū 8,122 ê municipio.

  • siong-koan

Siong-koan

  • Se-pan-gâ ê hêng-chèng-khu
  • Se-pan-gâ ê municipio lia̍t-toaⁿ
Silhouette Spain with Flag.svg Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Se-pan-gâ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu .
Other Languages