Scandium
English: Scandium

Scandium,  21Sc
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōscandium, Sc
Gōa-hêngsilvery white
Scandium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Sc

Y
scandiumtitanium
Goân-chú-hoan21
Goân-chú-liōng (±)44.955908(5)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu3 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d1 4s2
per shell2, 8, 9, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám1814 K ​(1541 °C, ​2806 °F)
Hut-tiám3109 K ​(2836 °C, ​5136 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)2.985 g·cm−3
2.80 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t14.1 
Cheng-hoat-jia̍t332.7 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.52 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)16451804(2006)(2266)(2613)(3101)
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘3, 2,[2] 1[3] ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.36
Tiān-lī-lêng1st: 633.1 kJ·mol−1
2nd: 1235.0 kJ·mol−1
3rd: 2388.6 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 162 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng170±7 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng211 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for scandium
Jia̍t-phòng-tiòngα, poly: 10.2 µm·m−1·K−1 (at r.t.)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t15.8 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍tα, poly: 562 nΩ·m (at r.t., calculated)
Chû-sèngparamagnetic
Young hē-sò͘74.4 GPa
Shear hē-sò͘29.1 GPa
Bulk hē-sò͘56.6 GPa
Poisson pí0.279
Brinell ngē-tō͘736–1200 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-20-2
Le̍k-sú
Hō-miâafter Scandinavia
Chhui-chhekDmitri Mendeleev (1871)
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Lars Fredrik Nilson (1879)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: scandium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
44m2Scsyn58.61 hIT0.270944Sc
γ1.0, 1.1, 1.144Sc
εCa
45Sc100%45Sc is stable with 24 neutrons
46Scsyn83.79 d0.356946Ti
γ0.889, 1.120
47Scsyn3.3492 dβ0.44, 0.6047Ti
γ0.159
48Scsyn43.67 hβ0.66148Ti
γ0.9, 1.3, 1.0

Scandium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 21, hoà-ha̍k hû-hō sī Sc.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. McGuire, Joseph C.; Kempter, Charles P. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics. 33: 1584–1585. 1960JChPh..33.1584M. 10.1063/1.1731452. 
  3. Smith, R. E. (1973). "Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals". Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 332 (1588): 113–127. 1973RSPSA.332..113S. 10.1098/rspa.1973.0015. 
Other Languages
Afrikaans: Skandium
አማርኛ: ስካንዲየም
aragonés: Escandio
العربية: سكانديوم
asturianu: Escandiu
azərbaycanca: Skandium
беларуская: Скандый
беларуская (тарашкевіца)‎: Сканд
български: Скандий
भोजपुरी: स्कैंडियम
བོད་ཡིག: སེ་ཀན་ཌིམ།
brezhoneg: Skandiom
bosanski: Skandij
català: Escandi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Scandium
Cebuano: Eskandyo
کوردی: سکاندیۆم
corsu: Scandiu
čeština: Skandium
Чӑвашла: Сканди
Cymraeg: Scandiwm
dansk: Scandium
Deutsch: Scandium
Ελληνικά: Σκάνδιο
English: Scandium
Esperanto: Skandio
español: Escandio
eesti: Skandium
euskara: Eskandio
فارسی: اسکاندیم
suomi: Skandium
føroyskt: Skandium
français: Scandium
Nordfriisk: Skandium
furlan: Scandi
Gaeilge: Scaindiam
Gàidhlig: Scandium
galego: Escandio
ગુજરાતી: સ્કેન્ડિયમ
Gaelg: Scandjum
客家語/Hak-kâ-ngî: Scandium
Hawaiʻi: Scandium
עברית: סקנדיום
हिन्दी: स्कैण्डियम
Fiji Hindi: Scandium
hrvatski: Skandij
Kreyòl ayisyen: Skandyòm
magyar: Szkandium
հայերեն: Սկանդիում
interlingua: Scandium
Bahasa Indonesia: Skandium
Ido: Skandio
íslenska: Skandín
italiano: Scandio
la .lojban.: jinmrskandi
Jawa: Skandiyum
ქართული: სკანდიუმი
Kabɩyɛ: Sɩkandɩyɔm
қазақша: Скандий
한국어: 스칸듐
kurdî: Skandiyûm
коми: Скандий
Кыргызча: Скандий
Latina: Scandium
Lëtzebuergesch: Scandium
Limburgs: Scandium
Ligure: Scandio
lumbaart: Scandio
lietuvių: Skandis
latviešu: Skandijs
македонски: Скандиум
മലയാളം: സ്കാൻഡിയം
монгол: Сканди
кырык мары: Скандий
Bahasa Melayu: Skandium
မြန်မာဘာသာ: စကန္ဒီယမ်
Plattdüütsch: Scandium
नेपाल भाषा: स्क्यान्दियम
Nederlands: Scandium
norsk nynorsk: Scandium
norsk: Scandium
occitan: Escandi
Livvinkarjala: Skandium
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਕੈਂਡੀਅਮ
polski: Skand
Piemontèis: Scandio
پنجابی: سکینڈیم
português: Escândio
Runa Simi: Iskandyu
română: Scandiu
armãneashti: Scandiu
русский: Скандий
संस्कृतम्: स्क्यान्डियम
sicilianu: Scandiu
Scots: Scandium
srpskohrvatski / српскохрватски: Skandij
Simple English: Scandium
slovenčina: Skandium
slovenščina: Skandij
Soomaaliga: Iskaandhiyaam
shqip: Skandiumi
српски / srpski: Скандијум
Seeltersk: Scandium
Sunda: Skandium
svenska: Skandium
Kiswahili: Skandi
తెలుగు: స్కాండియం
тоҷикӣ: Скандий
Tagalog: Eskandiyo
Türkçe: Skandiyum
татарча/tatarça: Скандий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سكاندىي
українська: Скандій
oʻzbekcha/ўзбекча: Skandiy
vepsän kel’: Skandii
Tiếng Việt: Scandi
Winaray: Escandyo
吴语:
хальмг: Скандион
ייִדיש: סקאנדיום
Yorùbá: Scandium
中文:
文言:
粵語: