Samarium
English: Samarium

Samarium,  62Sm
Samarium-2.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōsamarium, Sm
Tông-sò͘-théα form
Gōa-hêngsilvery white
Samarium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Sm

Pu
samariumeuropium
Goân-chú-hoan62
Goân-chú-liōng (±)150.36(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  lanthanum-hē
Cho̍k, hun-khun/a, f khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 4f6 6s2
per shell2, 8, 18, 24, 8, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám1345 K ​(1072 °C, ​1962 °F)
Hut-tiám2173 K ​(1900 °C, ​3452 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)7.52 g·cm−3
7.16 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t8.62 
Cheng-hoat-jia̍t192 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng29.54 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)100111061240(1421)(1675)(2061)
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4, 3, 2, 1 ​(a mildly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.17
Tiān-lī-lêng1st: 544.5 kJ·mol−1
2nd: 1070 kJ·mol−1
3rd: 2260 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 180 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng198±8 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​rhombohedral
Rhombohedral crystal structure for samarium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)2130 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng(r.t.) (α, poly) 12.7 µm·m−1·K−1
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t13.3 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t(r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ·m
Chû-sèngparamagnetic[2]
Young hē-sò͘α form: 49.7 GPa
Shear hē-sò͘α form: 19.5 GPa
Bulk hē-sò͘α form: 37.8 GPa
Poisson píα form: 0.274
Vickers ngē-tō͘410–440 MPa
Brinell ngē-tō͘440–600 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-19-9
Le̍k-sú
Hō-miâafter the mineral samarskite (itself named after Vasili Samarsky-Bykhovets)
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Lecoq de Boisbaudran (1879)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: samarium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
144Sm3.07%()1.7811144Nd
(α)0.0761140Nd
145Smsyn340 dε145Pm
146Smtrace1.03×108 yα2.529142Nd
147Sm14.99%1.06×1011 yα2.310143Nd
148Sm11.24%7×1015 yα1.986144Nd
149Sm13.82%>2×1015 y(α)1.870145Nd
150Sm7.38%(α)1.4495146Nd
151Smsyn90 y151Eu
152Sm26.75%(α)0.2203148Nd
153Smsyn46.284 hβ153Eu
154Sm22.75%>2.3×1018 y()1.2510154Gd
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Samarium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 62, hoà-ha̍k hû-hō sī Sm.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Samarium
አማርኛ: ሳማሪየም
العربية: ساماريوم
asturianu: Samariu
azərbaycanca: Samarium
беларуская: Самарый
беларуская (тарашкевіца)‎: Самар
български: Самарий
भोजपुरी: समेरियम
brezhoneg: Samariom
bosanski: Samarij
català: Samari
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Samarium
Cebuano: Samaryo
کوردی: ساماریۆم
corsu: Samariu
čeština: Samarium
Чӑвашла: Самари
Cymraeg: Samariwm
dansk: Samarium
Deutsch: Samarium
Ελληνικά: Σαμάριο
English: Samarium
español: Samario
eesti: Samaarium
euskara: Samario
فارسی: ساماریم
suomi: Samarium
français: Samarium
Nordfriisk: Samaarium
furlan: Samari
Gaeilge: Samairiam
Gàidhlig: Samarium
galego: Samario
Avañe'ẽ: Samario
ગુજરાતી: સમેરિયમ
Gaelg: Samaarium
客家語/Hak-kâ-ngî: Samarium
עברית: סמריום
हिन्दी: समेरियम
Fiji Hindi: Samarium
hrvatski: Samarij
Kreyòl ayisyen: Samaryòm
magyar: Szamárium
հայերեն: Սամարիում
interlingua: Samarium
Bahasa Indonesia: Samarium
Ido: Samario
italiano: Samario
日本語: サマリウム
la .lojban.: jinmrsamari
Jawa: Samarium
ქართული: სამარიუმი
Kabɩyɛ: Samarɩyɔm
қазақша: Самарий
ಕನ್ನಡ: ಸಮಾರಿಯಮ್
한국어: 사마륨
коми: Самарий
Кыргызча: Самарий
Latina: Samarium
Lëtzebuergesch: Samarium
Limburgs: Samarium
Ligure: Samario
lietuvių: Samaris
latviešu: Samārijs
македонски: Самариум
മലയാളം: സമേറിയം
монгол: Самари
मराठी: समारियम
кырык мары: Самарий
Bahasa Melayu: Samarium
မြန်မာဘာသာ: ဆမ္မာရီယမ်
नेपाली: समारियम
नेपाल भाषा: समारियम
Nederlands: Samarium
norsk nynorsk: Samarium
norsk: Samarium
Livvinkarjala: Samarii
ଓଡ଼ିଆ: ସାମାରିଅମ
पालि: समारियम
polski: Samar
Piemontèis: Samari
پنجابی: ساماریم
português: Samário
Runa Simi: Samaryu
română: Samariu
armãneashti: Samariu
русский: Самарий
संस्कृतम्: समारियम
саха тыла: Самариум
sicilianu: Samariu
Scots: Samarium
srpskohrvatski / српскохрватски: Samarijum
Simple English: Samarium
slovenčina: Samárium
slovenščina: Samarij
shqip: Samariumi
српски / srpski: Самаријум
Seeltersk: Samarium
svenska: Samarium
தமிழ்: சமாரியம்
తెలుగు: సమేరియం
Tagalog: Samaryo
Türkçe: Samaryum
татарча/tatarça: Самарий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: چالغا
українська: Самарій
اردو: سمارئیم
oʻzbekcha/ўзбекча: Samariy
vepsän kel’: Samarii
Tiếng Việt: Samari
Winaray: Samaryo
хальмг: Самариум
Yorùbá: Samarium
中文:
文言:
粵語: