Rutherfordium
English: Rutherfordium

Rutherfordium,  104Rf
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōrutherfordium, Rf
Rutherfordium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Hf

Rf

(Uph)
rutherfordiumdubnium
Goân-chú-hoan104
Goân-chú-liōng[267]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu4 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Rn] 5f14 6d2 7s2[1][2]
per shell2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid (predicted)[1][2]
Iûⁿ-tiám2400 K ​(2100 °C, ​3800 °F) (predicted)[1][2]
Hut-tiám5800 K ​(5500 °C, ​9900 °F) (predicted)[1][2]
Bi̍t-tō͘  (sek-un)23.2 g·cm−3 (predicted)[1][2][3]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4,[1] (3), (2)[2][3] ​(parenthesized numbers are predictions)
Tiān-lī-lêng1st: 579.9 kJ·mol−1
2nd: 1389.4 kJ·mol−1
3rd: 2296.4 kJ·mol−1
(more) (all estimated)[2]
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 150 pm (estimated)[2]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng157 pm (estimated)[1]
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for rutherfordium

(predicted)[4]
CAS teng-kì pian-hō53850-36-5
Le̍k-sú
Hō-miâafter Ernest Rutherford
Hoat-hiānJoint Institute for Nuclear Research (1964)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: rutherfordium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
261Rfsyn70 s[5]>80% α8.28No
<15% εLr
<10% SF
263Rfsyn15 min[5]<100% SF
~30% α7.90 ?259No
265Rfsyn1.0+1.2
−0.3
 min
[6][7][8]
SF
266Rf?syn10? hSF?/α?
267Rfsyn1.3 h[5]SF
268Rf?syn6? hSF?/α?

Rutherfordium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 104, hoà-ha̍k hû-hō sī Rf.

"Rutherfordium" sī ēng Ernest Rutherford ê miâ-jī khí--ê.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Chemical Data. Rutherfordium - Rf, Royal Chemical Society
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  3. 3.0 3.1 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. 10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  4. Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). 2011PhRvB..84k3104O. 10.1103/PhysRevB.84.113104. 
  5. 5.0 5.1 5.2 Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. 2008-06-06 khòaⁿ--ê. 
  6. Ellison, P.; Gregorich, K.; Berryman, J.; Bleuel, D.; Clark, R.; Dragojević, I.; Dvorak, J.; Fallon, P.; et al. (2010). "New Superheavy Element Isotopes: 242Pu(48Ca,5n)285114". Physical Review Letters. 105 (18): 182701. 2010PhRvL.105r2701E. 10.1103/PhysRevLett.105.182701. 21231101. 
  7. http://cyclotron.tamu.edu/she2015/assets/pdfs/presentations/Utyonkov_SHE_2015_TAMU.pdf
  8. Utyonkov, V. K.; Brewer, N. T.; Oganessian, Yu. Ts.; Rykaczewski, K. P.; Abdullin, F. Sh.; Dmitriev, S. N.; Grzywacz, R. K.; Itkis, M. G.; Miernik, K.; Polyakov, A. N.; Roberto, J. B.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Shumeiko, M. V.; Tsyganov, Yu. S.; Voinov, A. A.; Subbotin, V. G.; Sukhov, A. M.; Sabel'nikov, A. V.; Vostokin, G. K.; Hamilton, J. H.; Stoyer, M. A.; Strauss, S. Y. (15 September 2015). "Experiments on the synthesis of superheavy nuclei 284Fl and 285Fl in the 239,240Pu + 48Ca reactions". Physical Review C. 92 (3). 10.1103/PhysRevC.92.034609. 
Other Languages
Afrikaans: Rutherfordium
aragonés: Rutherfordio
العربية: رذرفورديوم
asturianu: Rutherfordiu
azərbaycanca: Rezerfordium
беларуская: Рэзерфордый
беларуская (тарашкевіца)‎: Рэзэрфорд
български: Ръдърфордий
भोजपुरी: रदरफोर्डियम
brezhoneg: Rutherfordiom
bosanski: Raderfordij
català: Rutherfordi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Rutherfordium
Cebuano: Ruterfordyo
čeština: Rutherfordium
Чӑвашла: Резерфорди
Cymraeg: Rutherfordiwm
Deutsch: Rutherfordium
Ελληνικά: Ραδερφόρντιο
English: Rutherfordium
Esperanto: Ruterfordio
español: Rutherfordio
euskara: Rutherfordio
français: Rutherfordium
Nordfriisk: Rutherfordium
furlan: Rutherfordi
Gaeilge: Rutarfoirdiam
Gàidhlig: Rutherfordium
galego: Rutherfordio
客家語/Hak-kâ-ngî: Rutherfordium
Fiji Hindi: Rutherfordium
hrvatski: Raderfordij
magyar: Raderfordium
interlingua: Rutherfordium
Bahasa Indonesia: Ruterfordium
íslenska: Rutherfordín
italiano: Rutherfordio
la .lojban.: jinmlruterfordi
қазақша: Резерфордий
한국어: 러더포듐
Кыргызча: Резерфордий
Lëtzebuergesch: Rutherfordium
Limburgs: Rutherfordium
Ligure: Rutherfordio
lietuvių: Rezerfordis
latviešu: Rezerfordijs
македонски: Радерфордиум
монгол: Резерфорди
кырык мары: Резерфордий
Bahasa Melayu: Ruterfordium
Plattdüütsch: Rutherfordium
नेपाल भाषा: रुथरफोर्डियम
Nederlands: Rutherfordium
norsk nynorsk: Rutherfordium
occitan: Rutherfòrdi
پنجابی: رتھرفورڈیم
português: Rutherfórdio
Runa Simi: Rutherfordyu
română: Rutherfordiu
armãneashti: Rutherfordiu
русский: Резерфордий
संस्कृतम्: रुथरफोर्डियम
sicilianu: Rutherfordiu
srpskohrvatski / српскохрватски: Raderfordijum
Simple English: Rutherfordium
slovenčina: Rutherfordium
slovenščina: Raderfordij
Soomaaliga: Rutherfordium
српски / srpski: Радерфордијум
Seeltersk: Rutherfordium
svenska: Rutherfordium
Kiswahili: Rutherfordi
Tagalog: Ruterpordiyo
Türkçe: Rutherfordiyum
татарча/tatarça: Резерфордий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: رۇزېرفوردىي
українська: Резерфордій
oʻzbekcha/ўзбекча: Rezerfordiy
vepsän kel’: Rezerfordii
Tiếng Việt: Rutherfordi
Winaray: Rutherfordyo
吴语: 𬬻
Yorùbá: Rutherfordium
中文:
文言:
粵語: