Rhodium
English: Rhodium

Rhodium,  45Rh
Rhodium powder pressed melted.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōrhodium, Rh
Gōa-hêngsilvery white metallic
Rhodium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Co

Rh

Ir
rhodiumpalladium
Goân-chú-hoan45
Goân-chú-liōng (±)102.90550(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu9 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d8 5s1
per shell2, 8, 18, 16, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám2237 K ​(1964 °C, ​3567 °F)
Hut-tiám3968 K ​(3695 °C, ​6683 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)12.41 g·cm−3
10.7 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t26.59 
Cheng-hoat-jia̍t493 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng24.98 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)228824962749306334053997
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘6, 5, 4, 3, 2, 1,[2] −1, −3 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.28
Tiān-lī-lêng1st: 719.7 kJ·mol−1
2nd: 1740 kJ·mol−1
3rd: 2997 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 134 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng142±7 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for rhodium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)4700 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng8.2 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t150 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t43.3 nΩ·m (at 0 °C)
Chû-sèngparamagnetic[3]
Young hē-sò͘380 GPa
Shear hē-sò͘150 GPa
Bulk hē-sò͘275 GPa
Poisson pí0.26
Mohs ngē-tō͘6.0
Vickers ngē-tō͘1100–8000 MPa
Brinell ngē-tō͘980–1350 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-16-6
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘William Hyde Wollaston (1804)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: rhodium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
99Rhsyn16.1 dε99Ru
γ0.089, 0.353,
0.528
101mRhsyn4.34 dεRu
IT0.157Rh
γ0.306, 0.545
101Rhsyn3.3 yε101Ru
γ0.127, 0.198,
0.325
102mRhsyn3.7 yε102Ru
γ0.475, 0.631,
0.697, 1.046

Pang-bô͘:Infobox element/isotopes decay4

103Rh100%(SF)<15.462
105Rhsyn35.36 hβ0.247, 0.260,
0.566
105Pd
γ0.306, 0.318
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Rhodium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 45, hoà-ha̍k hû-hō sī Rh.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Rhodium: rhodium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. 2007-12-10 khòaⁿ--ê. 
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Rodium
አማርኛ: ሮዲየም
aragonés: Rodio
العربية: روديوم
asturianu: Rodiu
azərbaycanca: Rodium
беларуская: Родый
беларуская (тарашкевіца)‎: Род (элемэнт)
български: Родий
भोजपुरी: रोडियम
বাংলা: রোডিয়াম
བོད་ཡིག: རོ་ཌིམ།
brezhoneg: Rodiom
bosanski: Rodij
català: Rodi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Rhodium
Cebuano: Rodyo
کوردی: ڕۆدیۆم
corsu: Rodiu
čeština: Rhodium
Чӑвашла: Роди
Cymraeg: Rhodiwm
dansk: Rhodium
Deutsch: Rhodium
Ελληνικά: Ρόδιο
English: Rhodium
Esperanto: Rodio
español: Rodio
eesti: Roodium
euskara: Rodio
فارسی: رودیم
suomi: Rodium
français: Rhodium
Nordfriisk: Roodium
furlan: Rodi
Gaeilge: Róidiam
Gàidhlig: Ròdium
galego: Rodio
ગુજરાતી: રોડિયમ
Gaelg: Roydjum
客家語/Hak-kâ-ngî: Rhodium
עברית: רודיום
हिन्दी: रोडियम
Fiji Hindi: Rhodium
hrvatski: Rodij
Kreyòl ayisyen: Rodyòm
magyar: Ródium
հայերեն: Ռոդիում
interlingua: Rhodium
Bahasa Indonesia: Rodium
Ido: Rodio
íslenska: Ródín
italiano: Rodio
日本語: ロジウム
la .lojban.: zgujinme
Jawa: Rodhiyum
ქართული: როდიუმი
Kabɩyɛ: Rɔdɩyɔm
қазақша: Родий
한국어: 로듐
kurdî: Rodyûm
коми: Родий
Кыргызча: Родий
Latina: Rhodium
Lëtzebuergesch: Rhodium
Limburgs: Rhodium
Ligure: Rodio
lumbaart: Rodio
lietuvių: Rodis
latviešu: Rodijs
македонски: Родиум
മലയാളം: റോഡിയം
монгол: Роди
मराठी: ऱ्होडियम
кырык мары: Родий
Bahasa Melayu: Rodium
नेपाली: रोडियम
नेपाल भाषा: रोदियम
Nederlands: Rodium
norsk nynorsk: Rhodium
norsk: Rhodium
occitan: Ròdi
Livvinkarjala: Rodii
ଓଡ଼ିଆ: ରୋଡ଼ିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਰ੍ਹੋਡੀਅਮ
पालि: रोडियम
Piemontèis: Ròdio
پنجابی: روڈیم
português: Ródio
Runa Simi: Rodyu
română: Rodiu
armãneashti: Rodiu
русский: Родий
संस्कृतम्: रोडियम
sicilianu: Rodiu
Scots: Rhodium
srpskohrvatski / српскохрватски: Rodijum
Simple English: Rhodium
slovenčina: Ródium
slovenščina: Rodij
Soomaaliga: Roodhiyaam
shqip: Rhodiumi
српски / srpski: Родијум
Seeltersk: Rhodium
svenska: Rodium
Kiswahili: Rodi
தமிழ்: ரோடியம்
తెలుగు: రోడియం
Tagalog: Rodyo
Türkçe: Rodyum
татарча/tatarça: Родий
українська: Родій
oʻzbekcha/ўзбекча: Rodiy
vepsän kel’: Rodii
Tiếng Việt: Rhodi
Winaray: Rodyo
хальмг: Родиум
ייִדיש: רהאדיום
Yorùbá: Rhodium
中文:
文言:
粵語: