Phi-sò͘
English: Arsenic

Phi-sò͘,  33As
Arsen 1a.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōPhi-sò͘, As
Eng-bûnarsenic
Tông-sò͘-thégrey (most common), yellow, black
Gōa-hêngmetallic grey
Phi-sò͘ tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
P

As

Sb
Phi-sò͘selenium
Goân-chú-hoan33
Goân-chú-liōng (±)74.921595(6)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  lūi-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu15 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d10 4s2 4p3
per shell2, 8, 18, 5
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Sublimation point887 K ​(615 °C, ​1137 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)5.727 g·cm−3
5.22 g·cm−3
Sam-siòng-tiám1090 K, ​3628 kPa[2]
Lîm-kài-tiám1673 K, ? MPa
Iûⁿ-hoà-jia̍tgrey: 24.44 
Cheng-hoat-jia̍t34.76 kJ·mol−1 (?)
Jia̍t-iông-liōng24.64 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)553596646706781874
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘5, 4, 3, 2, 1,[3] −1, −2, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.18
Tiān-lī-lêng1st: 947.0 kJ·mol−1
2nd: 1798 kJ·mol−1
3rd: 2735 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 119 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng119±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng185 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​rhombohedral
Rhombohedral crystal structure for Phi-sò͘
Jia̍t-phòng-tiòng5.6 µm·m−1·K−1[4] (at r.t.)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t50.2 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t333 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngdiamagnetic[5]
Young hē-sò͘8 GPa
Bulk hē-sò͘22 GPa
Mohs ngē-tō͘3.5
Brinell ngē-tō͘1440 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-38-2
Le̍k-sú
Hoat-hiānEarly Bronze Age (2500 BC)
Siōng chá hû-lîAlbertus Magnus (1250)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Phi-sò͘ ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
73Assyn80.3 dε73Ge
γ0.05D, 0.01D, e

Pang-bô͘:Infobox element/isotopes decay4

75As100%75As is stable with 42 neutrons

Phi-sò͘ (砒素), Eng-gí miâ arsenic, La-teng miâ Arsenicum, sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, kì-hō As, goân-chú-hoan 33.

  • chham-khó chu-liāu

Chham-khó chu-liāu

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Gokcen, N. A (1989). "The As (arsenic) system". Bull. Alloy Phase Diagrams. 10: 11–22. 10.1007/BF02882166. 
  3. Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2004). "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". Inorganic Chemistry. 43 (19): 5981–6. 10.1021/ic049281s. 15360247. 
  4. Cverna, Fran (2002). ASM Ready Reference: Thermal properties of metals. ASM International. pp. 8–. ISBN pdf.
  5. Lide, David R., pian. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (81 pán.). CRC press. ISBN 0849304814. 
Other Languages
Afrikaans: Arseen
አማርኛ: አርሰኒክ
aragonés: Arseni
العربية: زرنيخ
asturianu: Arsénicu
azərbaycanca: Arsen
تۆرکجه: آرسنیک
беларуская: Мыш’як
беларуская (тарашкевіца)‎: Аршэньнік
български: Арсен
भोजपुरी: आर्सेनिक
བོད་ཡིག: བ་བླ།
brezhoneg: Arsenik
bosanski: Arsen
català: Arsènic
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Piĕ (nguòng-só)
Cebuano: Arsenico
کوردی: زەڕنیخ
corsu: Arsenicu
čeština: Arsen
Чӑвашла: Маркăмăш
Cymraeg: Arsenig
dansk: Arsen
Deutsch: Arsen
English: Arsenic
Esperanto: Arseno
español: Arsénico
eesti: Arseen
euskara: Artseniko
فارسی: آرسنیک
suomi: Arseeni
føroyskt: Arsen
français: Arsenic
Nordfriisk: Arseen
furlan: Arsenic
Gaeilge: Arsanaic
Gàidhlig: Arsnaig
galego: Arsénico
Avañe'ẽ: Ñongatuita
ગુજરાતી: સોમલ
Gaelg: Arsnick
客家語/Hak-kâ-ngî: Phî
עברית: ארסן
हिन्दी: आर्सेनिक
Fiji Hindi: Arsenic
hrvatski: Arsen
Kreyòl ayisyen: Asenik
հայերեն: Արսեն
interlingua: Arsenico
Bahasa Indonesia: Arsen
Ido: Arseno
íslenska: Arsen
italiano: Arsenico
日本語: ヒ素
la .lojban.: arseniko
Jawa: Arsènik
ქართული: დარიშხანი
Kabɩyɛ: Arɩsɛnɩkɩ
қазақша: Күшән
한국어: 비소
Перем Коми: Мышьяк
коми: Еджыд из
Кыргызча: Мышьяк
Latina: Arsenicum
Lëtzebuergesch: Arsen
Limburgs: Arseen
Ligure: Arsenico
lumbaart: Arsénich
lietuvių: Arsenas
latviešu: Arsēns
мокшень: Суляма
македонски: Арсен
മലയാളം: ആർസെനിക്
монгол: Хүнцэл
मराठी: आर्सेनिक
кырык мары: Мышьяк
Bahasa Melayu: Arsenik
မြန်မာဘာသာ: စိန်ဖြူ
эрзянь: Мышьяк
Plattdüütsch: Arsen
नेपाली: आर्सेनिक
नेपाल भाषा: आर्सेनिक
Nederlands: Arseen
norsk nynorsk: Arsen
norsk: Arsen
occitan: Arsenic
Livvinkarjala: Misjakku
ଓଡ଼ିଆ: ଆର୍ସେନିକ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸੰਖੀਆ
Kapampangan: Arsenic
polski: Arsen
Piemontèis: Arsénich
پنجابی: آرسینک
پښتو: آرسېنيک
português: Arsênio
Runa Simi: Arsiniku
română: Arsen
armãneashti: Arsenic
русский: Мышьяк
संस्कृतम्: आर्सेनिक
sardu: Arsènicu
sicilianu: Arsenicu
Scots: Airsenic
srpskohrvatski / српскохрватски: Arsenik
Simple English: Arsenic
slovenčina: Arzén
slovenščina: Arzen
Soomaaliga: Aarsenik
shqip: Arseniku
српски / srpski: Арсен
Seeltersk: Arsen
Sunda: Arsen
svenska: Arsenik
Kiswahili: Asenia
தமிழ்: ஆசனிக்கு
తెలుగు: ఆర్సెనిక్
тоҷикӣ: Арсен
Tagalog: Arseniko
Türkçe: Arsenik
татарча/tatarça: Мышьяк
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئارسېن
українська: Арсен
اردو: آرسینک
oʻzbekcha/ўзбекча: Margimush
vepsän kel’: Arsen
Tiếng Việt: Asen
Winaray: Arsenico
吴语:
хальмг: Арсен
ייִדיש: ארסעניק
Yorùbá: Arsenic
中文:
文言:
粵語: