Palladium
English: Palladium

Palladium,  46Pd
Palladium (46 Pd).jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōpalladium, Pd
Gōa-hêngsilvery white
Palladium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ni

Pd

Pt
palladiumgîn
Goân-chú-hoan46
Goân-chú-liōng (±)106.42(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu10 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d10
per shell2, 8, 18, 18
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám1828.05 K ​(1554.9 °C, ​2830.82 °F)
Hut-tiám3236 K ​(2963 °C, ​5365 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)12.023 g·cm−3
10.38 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t16.74 
Cheng-hoat-jia̍t358 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.98 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)172118972117239527533234
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 ​(a mildly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.20
Tiān-lī-lêng1st: 804.4 kJ·mol−1
2nd: 1870 kJ·mol−1
3rd: 3177 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 137 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng139±6 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng163 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for palladium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)3070 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng11.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t71.8 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t105.4 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic[2]
Young hē-sò͘121 GPa
Shear hē-sò͘44 GPa
Bulk hē-sò͘180 GPa
Poisson pí0.39
Mohs ngē-tō͘4.75
Vickers ngē-tō͘400–600 MPa
Brinell ngē-tō͘320–610 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-05-3
Le̍k-sú
Hō-miâafter asteroid Pallas, itself named after Pallas Athena
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘William Hyde Wollaston (1803)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: palladium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
100Pdsyn3.63 dε100Rh
γ0.084, 0.074,
0.126
102Pd1.02%()1.1720102Ru
103Pdsyn16.991 dε103Rh
104Pd11.14%(SF)<18.969
105Pd22.33%(SF)<18.247
106Pd27.33%(SF)<16.806
107Pdtrace y0.033107Ag
108Pd26.46%(SF)<16.102
110Pd11.72% y1.9997110Cd
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Palladium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 46, hoà-ha̍k hû-hō sī Pd.

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Palladium
አማርኛ: ፓላዲየም
aragonés: Paladio
العربية: بالاديوم
asturianu: Paladiu
azərbaycanca: Palladium
Boarisch: Palladium
беларуская: Паладый
беларуская (тарашкевіца)‎: Паляд
български: Паладий
भोजपुरी: पैलेडियम
བོད་ཡིག: པྰེ་ལེ་ཌིམ།
brezhoneg: Palladiom
bosanski: Paladij
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Bă (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Paladyo
کوردی: پالادیۆم
corsu: Palladiu
čeština: Palladium
kaszëbsczi: Pallôd
Cymraeg: Paladiwm
dansk: Palladium
Deutsch: Palladium
Ελληνικά: Παλλάδιο
English: Palladium
Esperanto: Paladio
español: Paladio
eesti: Pallaadium
euskara: Paladio
فارسی: پالادیم
suomi: Palladium
føroyskt: Palladium
français: Palladium
Nordfriisk: Palaadium
furlan: Paladi
Gaeilge: Pallaidiam
Gàidhlig: Paladium
galego: Paladio
ગુજરાતી: પલેડિયમ
Gaelg: Pallaadjum
客家語/Hak-kâ-ngî: Palladium
עברית: פלדיום
हिन्दी: पलेडियम
Fiji Hindi: Palladium
hrvatski: Paladij
Kreyòl ayisyen: Paladyòm
magyar: Palládium
հայերեն: Պալադիում
Արեւմտահայերէն: Պաղղադիոն
interlingua: Palladium
Bahasa Indonesia: Paladium
Ido: Paladio
íslenska: Palladín
日本語: パラジウム
la .lojban.: jinmrpaladi
ქართული: პალადიუმი
Kabɩyɛ: Paladɩyɔm
қазақша: Палладий
한국어: 팔라듐
kurdî: Paladyûm
Кыргызча: Палладий
Latina: Palladium
Lëtzebuergesch: Palladium
Limburgs: Palladium
lumbaart: Paladio
lietuvių: Paladis
latviešu: Pallādijs
македонски: Паладиум
മലയാളം: പലേഡിയം
монгол: Паллади
मराठी: पॅलिडियम
кырык мары: Палладий
Bahasa Melayu: Paladium
မြန်မာဘာသာ: ပယ်လေဒီယမ်
Plattdüütsch: Palladium
नेपाली: पलाडियम
नेपाल भाषा: प्यालिडियम
norsk nynorsk: Palladium
norsk: Palladium
occitan: Palladi
Livvinkarjala: Palladii
ਪੰਜਾਬੀ: ਪੈਲੇਡੀਅਮ
polski: Pallad
Piemontèis: Paladi
پنجابی: پالاڈیم
português: Paládio
Runa Simi: Paladyu
română: Paladiu
armãneashti: Paladiu
русский: Палладий
संस्कृतम्: पलाडियम
sardu: Pallàdiu
Scots: Palladium
srpskohrvatski / српскохрватски: Paladijum
Simple English: Palladium
slovenčina: Paládium
slovenščina: Paladij
Soomaaliga: Baladiyaam
shqip: Palladiumi
српски / srpski: Паладијум
Seeltersk: Palladium
svenska: Palladium
Kiswahili: Paladi
தமிழ்: பலேடியம்
తెలుగు: పెల్లేడియం
тоҷикӣ: Палладий
Tagalog: Paladiyo
Türkçe: Paladyum
татарча/tatarça: Палладий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: پاللادىي
українська: Паладій
oʻzbekcha/ўзбекча: Palladiy
vepsän kel’: Palladii
Tiếng Việt: Paladi
Winaray: Paladyo
吴语:
хальмг: Палладиум
ייִדיש: פאלאדיום
Yorùbá: Palladium
中文:
文言:
粵語: