Niobium
English: Niobium

Niobium,  41Nb
A lump of gray shining crystals with hexagonal facetting
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōniobium, Nb
Gōa-hênggray metallic, bluish when oxidized
Niobium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
V

Nb

Ta
niobiummolybdenum
Goân-chú-hoan41
Goân-chú-liōng (±)92.90637(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu5 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d4 5s1
per shell2, 8, 18, 12, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám2750 K ​(2477 °C, ​4491 °F)
Hut-tiám5017 K ​(4744 °C, ​8571 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)8.57 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t30 
Cheng-hoat-jia̍t689.9 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng24.60 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)294232073524391043935013
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.6
Tiān-lī-lêng1st: 652.1 kJ·mol−1
2nd: 1380 kJ·mol−1
3rd: 2416 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 146 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng164±6 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc)
Cubic body-centered crystal structure for niobium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)3480 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng7.3 µm·m−1·K−1
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t53.7 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t152 nΩ·m (at 0 °C)
Chû-sèngparamagnetic
Young hē-sò͘105 GPa
Shear hē-sò͘38 GPa
Bulk hē-sò͘170 GPa
Poisson pí0.40
Mohs ngē-tō͘6.0
Vickers ngē-tō͘870–1320 MPa
Brinell ngē-tō͘735–2450 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-03-1
Le̍k-sú
Hō-miâafter Niobe in Greek mythology, daughter of Tantalus (tantalum)
Hoat-hiānCharles Hatchett (1801)
Siōng chá hû-lîChristian Wilhelm Blomstrand (1864)
Recognized as a distinct element byHeinrich Rose (1844)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: niobium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
90Nbsyn14.6 h90Zr
91Nbsyn680 yε91Zr
91mNbsyn60.86 dIT0.104e91Nb
92m1Nbsyn10.15 dε92Zr
γ0.934
92Nbsyn3.47×107 yε92Zr
γ0.561, 0.934
93Nb100%(SF)<0.943
93mNbsyn16.13 yIT0.031e93Nb
94Nbsyn20300 y0.47194Mo
γ0.702, 0.871
95Nbsyn34.991 dβ0.15995Mo
γ0.765
95mNbsyn3.61 dIT0.23595Nb
96Nbsyn23.4 hβ96Mo
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Niobium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 41, hoà-ha̍k hû-hō sī Nb.

Other Languages
Afrikaans: Niobium
አማርኛ: ኒዮቢየም
aragonés: Niobio
العربية: نيوبيوم
asturianu: Niobiu
azərbaycanca: Niobium
беларуская: Ніобій
беларуская (тарашкевіца)‎: Ніоб
български: Ниобий
भोजपुरी: नियोबियम
བོད་ཡིག: ནེའོ་བྷིམ་།
brezhoneg: Niobiom
bosanski: Niobij
català: Niobi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Niobium
Cebuano: Niyobyo
کوردی: نیۆبیۆم
corsu: Niobiu
čeština: Niob
Чӑвашла: Ниоби
Cymraeg: Niobiwm
dansk: Niobium
Deutsch: Niob
Ελληνικά: Νιόβιο
English: Niobium
Esperanto: Niobo (elemento)
español: Niobio
eesti: Nioobium
euskara: Niobio
فارسی: نیوبیم
suomi: Niobium
français: Niobium
Nordfriisk: Nioobium
furlan: Niobi
Gaeilge: Niaibiam
Gàidhlig: Niobium
galego: Niobio
ગુજરાતી: નાયોબિયમ
Gaelg: Neeobium
客家語/Hak-kâ-ngî: Niobium
עברית: ניאוביום
हिन्दी: नायोबियम
Fiji Hindi: Niobium
hrvatski: Niobij
Kreyòl ayisyen: Nyobyòm
magyar: Nióbium
հայերեն: Նիոբիում
interlingua: Niobium
Bahasa Indonesia: Niobium
Ido: Niobio
íslenska: Níóbín
italiano: Niobio
日本語: ニオブ
la .lojban.: jinmrni,obi
Jawa: Niobium
ქართული: ნიობიუმი
Kabɩyɛ: Nɩyɔbɩyɔm
қазақша: Ниобий
한국어: 나이오븀
kurdî: Niyobyûm
коми: Ниобий
Кыргызча: Ниобий
Latina: Niobium
Lëtzebuergesch: Niob
Limburgs: Niobium
Ligure: Niobio
lumbaart: Niobio
lietuvių: Niobis
latviešu: Niobijs
македонски: Ниобиум
മലയാളം: നയോബിയം
монгол: Ниоби
मराठी: नायोबियम
кырык мары: Ниобий
Bahasa Melayu: Niobium
မြန်မာဘာသာ: နိုင်အိုဘီယမ်
Nāhuatl: Nextictepoztli
नेपाली: नायोबियम
नेपाल भाषा: नायोबियम
Nederlands: Niobium
norsk nynorsk: Niob
norsk: Niob
occitan: Niòbi
Livvinkarjala: Niobii
ଓଡ଼ିଆ: ନିଓବିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਨਾਇਓਬੀਅਮ
polski: Niob
Piemontèis: Niòbio
پنجابی: نیوبیم
português: Nióbio
Runa Simi: Niyobyu
română: Niobiu
armãneashti: Niobiu
русский: Ниобий
संस्कृतम्: नायोबियम
sicilianu: Niobiu
Scots: Niobium
srpskohrvatski / српскохрватски: Niobijum
Simple English: Niobium
slovenčina: Niób
slovenščina: Niobij
Soomaaliga: Niyobiyaam
shqip: Niobiumi
српски / srpski: Ниобијум
Seeltersk: Niobium
Sunda: Niobium
svenska: Niob
Kiswahili: Niobi
తెలుగు: నియోబియం
тоҷикӣ: Ниобий
Tagalog: Niobyo
Türkçe: Niyobyum
татарча/tatarça: Ниобий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: نىئوبىي
українська: Ніобій
oʻzbekcha/ўзбекча: Niobiy
vepsän kel’: Niobii
Tiếng Việt: Niobi
Winaray: Niobyo
吴语:
хальмг: Ниобиум
ייִדיש: ניאביום
Yorùbá: Niobium
中文:
文言:
粵語: