Ni-ké-luh
English: Nickel


Ni-ké-luh,  28Ni
A pitted and lumpy piece of silvery metal, with the top surface cut flat
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōNi-ké-luh, Ni
Gōa-hênglustrous, metallic, and silver with a gold tinge
Ni-ké-luh tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Ni

Pd
Ni-ké-luhtâng
Goân-chú-hoan28
Goân-chú-liōng (±)58.6934(4)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu10 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d8 4s2 or
[Ar] 3d9 4s1
per shell2, 8, 16, 2 or 2, 8, 17, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám1728 K ​(1455 °C, ​2651 °F)
Hut-tiám3003 K ​(2730 °C, ​4946 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)8.908 g·cm−3
7.81 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t17.48 
Cheng-hoat-jia̍t379 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng26.07 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)178319502154241027413184
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4,[2] 3, 2, 1,[3] −1, −2 ​(a mildly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.91
Tiān-lī-lêng1st: 737.1 kJ·mol−1
2nd: 1753.0 kJ·mol−1
3rd: 3395 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 124 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng124±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng163 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Ni-ké-luh
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)4900 m·s−1 (at r.t.)
Jia̍t-phòng-tiòng13.4 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t90.9 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t69.3 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngferromagnetic
Young hē-sò͘200 GPa
Shear hē-sò͘76 GPa
Bulk hē-sò͘180 GPa
Poisson pí0.31
Mohs ngē-tō͘4.0
Vickers ngē-tō͘638 MPa
Brinell ngē-tō͘667–1600 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-02-0
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Axel Fredrik Cronstedt (1751)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Ni-ké-luh ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
58Ni68.077% y()1.925858Fe
59Nitrace yε59Co
60Ni26.223%60Ni is stable with 32 neutrons
61Ni1.14%61Ni is stable with 33 neutrons
62Ni3.634%62Ni is stable with 34 neutrons
63Nisyn100.1 y0.066963Cu
64Ni0.926%64Ni is stable with 36 neutrons
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Ni-ké-luh (Eng-gí: Nickel, Latin-gí: Niccolum) sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘, sī chi̍t khoán kim-sio̍k. I ê goân-chú-hoan sī 28, hoà-ha̍k hû-hō sī Ni.

I sī chi̍t chióng gîn-pe̍h-sek ê kim-sio̍k, mā tò chi̍t kóa-a kim-sek.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Carnes, Matthew; Buccella, Daniela; Chen, Judy Y.-C.; Ramirez, Arthur P.; Turro, Nicholas J.; Nuckolls, Colin; Steigerwald, Michael (2009). "A Stable Tetraalkyl Complex of Nickel(IV)". Angewandte Chemie International Edition. 48 (2): 3384. 10.1002/anie.200804435. 
  3. Pfirrmann, Stefan; Limberg, Christian; Herwig, Christian; Stößer, Reinhard; Ziemer, Burkhard (2009). "A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps". Angewandte Chemie International Edition. 48 (18): 3357. 10.1002/anie.200805862. 
Other Languages
Afrikaans: Nikkel
Alemannisch: Nickel
አማርኛ: ኒኬል
aragonés: Níquel
العربية: نيكل
asturianu: Níquel
azərbaycanca: Nikel
беларуская: Нікель
беларуская (тарашкевіца)‎: Нікель
български: Никел
भोजपुरी: निकेल
བོད་ཡིག: དང་གཤའ་དཀར།
brezhoneg: Nikel
bosanski: Nikl
català: Níquel
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ngiĕk
Cebuano: Nikil
کوردی: نیکڵ
corsu: Nichele
čeština: Nikl
Чӑвашла: Никель
Cymraeg: Nicel
dansk: Nikkel
Deutsch: Nickel
ދިވެހިބަސް: ނިކަލް
Ελληνικά: Νικέλιο
English: Nickel
Esperanto: Nikelo
español: Níquel
eesti: Nikkel
euskara: Nikel
فارسی: نیکل
suomi: Nikkeli
français: Nickel
Nordfriisk: Nikel
furlan: Nichel
Gaeilge: Nicil
Gàidhlig: Niceal
galego: Níquel
ગુજરાતી: નિકલ
Gaelg: Nickyl
客家語/Hak-kâ-ngî: Nickel
עברית: ניקל
हिन्दी: निकल
Fiji Hindi: Nickel
hrvatski: Nikal
Kreyòl ayisyen: Nikèl
magyar: Nikkel
հայերեն: Նիկել
Արեւմտահայերէն: Նիքէղ
interlingua: Nickel
Bahasa Indonesia: Nikel
Ido: Nikelo
íslenska: Nikkel
italiano: Nichel
日本語: ニッケル
la .lojban.: nikle
Jawa: Nikel
ქართული: ნიკელი
Kabɩyɛ: Nɩkɛlɩ
қазақша: Никель
ಕನ್ನಡ: ನಿಕಲ್
한국어: 니켈
kurdî: Nîkel
коми: Никель
Кыргызча: Никель
Latina: Niccolum
Lëtzebuergesch: Néckel
Limburgs: Nikkel
Ligure: Nichel
lumbaart: Nìchel
lietuvių: Nikelis
latviešu: Niķelis
Malagasy: Nikela
Māori: Konukōreko
македонски: Никел
മലയാളം: നിക്കൽ
монгол: Никель
मराठी: निकेल
кырык мары: Никель
Bahasa Melayu: Nikel
မြန်မာဘာသာ: နီကယ်
Nāhuatl: Iztāctepoztli
Plattdüütsch: Nickel (Metall)
नेपाली: निकेल
नेपाल भाषा: निकेल
Nederlands: Nikkel
norsk nynorsk: Nikkel
norsk: Nikkel
occitan: Niquèl
Livvinkarjala: Nikeli
ଓଡ଼ିଆ: ନିକେଲ
ਪੰਜਾਬੀ: ਨਿਕਲ
पालि: निकेल
polski: Nikiel
Piemontèis: Nìchel
پنجابی: نکل
português: Níquel
Runa Simi: Nikil
română: Nichel
armãneashti: Nichelu
русский: Никель
संस्कृतम्: निकेल
sardu: Nichel
sicilianu: Nichel
Scots: Nickel
srpskohrvatski / српскохрватски: Nikl
Simple English: Nickel
slovenčina: Nikel
slovenščina: Nikelj
Soomaaliga: Nikel
shqip: Nikeli
српски / srpski: Никл
Seeltersk: Nikkel
Sunda: Nikel
svenska: Nickel
Kiswahili: Nikeli
தமிழ்: நிக்கல்
తెలుగు: నికెలు
тоҷикӣ: Никел
Tagalog: Nickel
Türkçe: Nikel
татарча/tatarça: Никель
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: نىكېل
українська: Нікель
اردو: نکل
oʻzbekcha/ўзбекча: Nikel
vepsän kel’: Nikel'
Tiếng Việt: Niken
Winaray: Nikel
吴语:
хальмг: Никелион
ייִדיש: ניקל
Yorùbá: Nickel
中文:
文言:
粵語: