Ne-óng
English: Neon

Ne-óng,  10Ne
Neon discharge tube.jpg
Neon spectra.jpg
Spectral lines of neon in the visible region
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōNe-óng, Ne
Eng-bûnneon
Gōa-hêngcolorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
Ne-óng tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
He

Ne

Ar
Ne-óngNatrium
Goân-chú-hoan10
Goân-chú-liōng (±)20.1797(6)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  hi-iú khì-thé
Cho̍k, hun-khu18 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 2 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[He] 2s2 2p6
per shell2, 8
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkhì-thé
Iûⁿ-tiám24.56 K ​(−248.59 °C, ​−415.46 °F)
Hut-tiám27.104 K ​(−246.046 °C, ​−410.883 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa)0.9002 g·L−1
1.207 g·cm−3[2]
Sam-siòng-tiám24.556 K, ​43.37 kPa[3][4]
Lîm-kài-tiám44.4918 K, 2.7686 MPa[4]
Iûⁿ-hoà-jia̍t0.335 
Cheng-hoat-jia̍t1.71 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng20.79[5] J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)121315182127
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘0
Tiān-lī-lêng1st: 2080.7 kJ·mol−1
2nd: 3952.3 kJ·mol−1
3rd: 6122 kJ·mol−1
(more)
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng58 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng154 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Ne-óng
Siaⁿ-sok435 (gas, at 0 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t49.1×10−3 W·m−1·K−1
Chû-sèngdiamagnetic[6]
Bulk hē-sò͘654 GPa
CAS teng-kì pian-hō7440-01-9
Le̍k-sú
Chhui-chhekWilliam Ramsay (1897)
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘William Ramsay & Morris Travers[7][8] (1898)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Ne-óng ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
20Ne90.48%20Ne is stable with 10 neutrons
21Ne0.27%21Ne is stable with 11 neutrons
22Ne9.25%22Ne is stable with 12 neutrons

Ne (Hi-lia̍p-gí neos: sin) ia̍h ne-óng sī tī chiu-kî-pió ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 10. Ne bô sek, sī 1 chióng kiōng-beh bô oa̍h-sèng (inert) ê hoâ-cho̍k khì-thé (noble gas). Ti chin-khong ê po-lê-kńg khǹg koá Ne, thong-tiān liáu-aū ē ū chin súi, âng-kam-á-sek ê kng. Ne-óng-teng (neon lamp) chú-iàu tō sī khǹg Ne tī lāi-té. Khong-khì--nih mā ū Ne, iok-liōng 100,000 hun 1.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Hammond, C.R. (2000). The Elements, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition (PDF). CRC press. p. 19. ISBN 0849304814. 
  3. Preston-Thomas, H. (1990). "The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)". Metrologia. 27: 3–10. 1990Metro..27....3P. 10.1088/0026-1394/27/1/002. 
  4. 4.0 4.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.122. ISBN 1439855110. 
  5. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  6. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
  7. Ramsay, William, Travers, Morris W. (1898). "On the Companions of Argon". Proceedings of the Royal Society of London. 63 (1): 437–440. 10.1098/rspl.1898.0057. 
  8. "Neon: History". Softciências. 2007-02-27 khòaⁿ--ê. 
Other Languages
Afrikaans: Neon
አማርኛ: ኒዮን
aragonés: Neón
العربية: نيون
অসমীয়া: নিয়ন
asturianu: Neón
azərbaycanca: Neon
تۆرکجه: نئون
žemaitėška: Neuons
беларуская: Неон
беларуская (тарашкевіца)‎: Нэон
български: Неон
भोजपुरी: नियॉन
বাংলা: নিয়ন
བོད་ཡིག: གསར་རླུང་།
brezhoneg: Neon
bosanski: Neon
català: Neó
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Neon
Cebuano: Neon
کوردی: نیۆن
corsu: Neone
čeština: Neon
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Нєонъ
Чӑвашла: Неон
Cymraeg: Neon
dansk: Neon
Deutsch: Neon
Ελληνικά: Νέον
English: Neon
Esperanto: Neono
español: Neón
eesti: Neoon
euskara: Neon
فارسی: نئون
suomi: Neon
føroyskt: Neon
français: Néon
Nordfriisk: Neon
furlan: Neon
Frysk: Neön
Gaeilge: Neon
贛語:
Gàidhlig: Neon
galego: Neon
Avañe'ẽ: Tatatendy
ગુજરાતી: નિયોન
Gaelg: Neoin
客家語/Hak-kâ-ngî: Nái
Hawaiʻi: Eaʻula
עברית: ניאון
हिन्दी: नियोन
Fiji Hindi: Neon
hrvatski: Neon
Kreyòl ayisyen: Neyon
magyar: Neon
հայերեն: Նեոն
interlingua: Neon
Bahasa Indonesia: Neon
Ilokano: Neon
Ido: Neono
íslenska: Neon
italiano: Neon
日本語: ネオン
la .lojban.: ninynavni
Jawa: Néon
ქართული: ნეონი
Kabɩyɛ: Nɛyɔɔ
қазақша: Неон
ភាសាខ្មែរ: នេអុង
ಕನ್ನಡ: ನಿಯಾನ್
한국어: 네온
kurdî: Neon
коми: Неон
Кыргызча: Неон
Latina: Neon
Lëtzebuergesch: Neon
Limburgs: Neon
Ligure: Neon
lumbaart: Neon
lingála: Neoni
lietuvių: Neonas
latviešu: Neons
Māori: Haukura
македонски: Неон
മലയാളം: നിയോൺ
монгол: Неон
मराठी: नियॉन
кырык мары: Неон
Bahasa Melayu: Neon
မြန်မာဘာသာ: နီယွန်
эрзянь: Неон
Plattdüütsch: Neon
नेपाली: नियोन
नेपाल भाषा: नियोन
Nederlands: Neon (element)
norsk nynorsk: Neon
norsk: Neon
Diné bizaad: Níłchʼi łitsxooí
Livvinkarjala: Neon
ଓଡ଼ିଆ: ନିଅନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਨੀਔਨ
Papiamentu: Neon
पालि: नियोन
Piemontèis: Néon
پنجابی: نیون
português: Néon
Runa Simi: Niyun
română: Neon
armãneashti: Neon
русский: Неон
русиньскый: Неон
संस्कृतम्: नियोन
sicilianu: Neon
Scots: Neon
srpskohrvatski / српскохрватски: Neon
සිංහල: නියෝන්
Simple English: Neon
slovenčina: Neón
slovenščina: Neon
Soomaaliga: Niyoon
shqip: Neoni
српски / srpski: Неон
Seeltersk: Neon
Sunda: Néon
svenska: Neon
Kiswahili: Neoni
தமிழ்: நியான்
తెలుగు: నియాన్
тоҷикӣ: Неон
ไทย: นีออน
Tagalog: Neon
Türkçe: Neon
татарча/tatarça: Неон
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: نىئون گازى
українська: Неон
اردو: نیون
oʻzbekcha/ўзбекча: Neon
vepsän kel’: Neon
Tiếng Việt: Neon
Volapük: Neonin
Winaray: Neon
吴语:
хальмг: Неон
ייִדיש: נעאן
Yorùbá: Nẹ́ọ̀nù
中文:
文言:
粵語: