Natrium
English: Sodium

Natrium,  11Na
Na (Sodium).jpg
Sodium Spectra.jpg
Spectral lines of sodium
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōNatrium, Na
Eng-bûnsodium
Phian-miânatrium, chô-ta̍t
Gōa-hêngsilvery white metallic
Natrium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Li

Na

K
Natriummagnesium
Goân-chú-hoan11
Goân-chú-liōng (±)22.98976928(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kiⁿ-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu1 cho̍k, s khu
Chiu-kîtē 3 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ne] 3s1
per shell2, 8, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám370.944 K ​(97.794 °C, ​208.029 °F)
Hut-tiám1156.090 K ​(882.940 °C, ​1621.292 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)0.968 g·cm−3
0.927 g·cm−3
Lîm-kài-tiám2573 K, 35 MPa (extrapolated)
Iûⁿ-hoà-jia̍t2.60 
Cheng-hoat-jia̍t97.42 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng28.230 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)5546176978029461153
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘+1, −1 ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 0.93
Tiān-lī-lêng1st: 495.8 kJ·mol−1
2nd: 4562 kJ·mol−1
3rd: 6910.3 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 186 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng166±9 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng227 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Natrium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)3200 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng71 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t142 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t47.7 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic[2]
Young hē-sò͘10 GPa
Shear hē-sò͘3.3 GPa
Bulk hē-sò͘6.3 GPa
Mohs ngē-tō͘0.5
Brinell ngē-tō͘0.69 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-23-5
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Humphry Davy (1807)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Natrium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
22Natrace2.602 y1.82022Ne
23Na100%23Na is stable with 12 neutrons
24Natrace14.96 h5.51524Mg
* = excited state

Natrium (Tek-gí ho͘-im: [ˈnaːtriʊm] "na-tuh-lí-ùm"), hoà-ha̍k hû-hō Na, mā thang hō chò sodium ia̍h-sī chô-ta̍t (曹達 soda), sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘.

Hō-miâ

Ha̍k-chiá Berzelius leh chéng-lí goân-sò͘ hō-miâ ê sî-chūn, kah-ì Tek-kok-sek ê hō-miâ Natrium; m̄-koh tī Eng-gí kap Hoat-gí-kài ê piau-chún lāi-bīn, in pó-chhî hō Sodium. Chit-ê Sodium sī tùi Sodanum hō--lâi, ì-sū sī "tī thâu-thiàⁿ--ê" (headache remedy)[3].

Other Languages
Afrikaans: Natrium
አማርኛ: ሶዲየም
aragonés: Sodio
العربية: صوديوم
مصرى: صوديوم
asturianu: Sodiu
azərbaycanca: Natrium
تۆرکجه: سودیوم
беларуская: Натрый
беларуская (тарашкевіца)‎: Натар
български: Натрий
भोजपुरी: सोडियम
বাংলা: সোডিয়াম
བོད་ཡིག: བུལ་རྫས།
brezhoneg: Sodiom
bosanski: Natrij
català: Sodi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Năk
Cebuano: Sodio
کوردی: سۆدیۆم
corsu: Sodiu
čeština: Sodík
Чӑвашла: Натри
Cymraeg: Sodiwm
dansk: Natrium
Deutsch: Natrium
ދިވެހިބަސް: ސޯޑިއަމް
Ελληνικά: Νάτριο
English: Sodium
Esperanto: Natrio
español: Sodio
eesti: Naatrium
euskara: Sodio
estremeñu: Sodiu
فارسی: سدیم
suomi: Natrium
føroyskt: Natrium
français: Sodium
Nordfriisk: Naatrium
furlan: Sodi
Frysk: Natrium
Gaeilge: Sóidiam
贛語:
Gàidhlig: Sodium
galego: Sodio
ગુજરાતી: ક્ષારાતુ
Gaelg: Sodjum
客家語/Hak-kâ-ngî: Na̍p
Hawaiʻi: Sodiuma
עברית: נתרן
हिन्दी: सोडियम
Fiji Hindi: Sodium
hrvatski: Natrij
Kreyòl ayisyen: Sodyòm
magyar: Nátrium
հայերեն: Նատրիում
Արեւմտահայերէն: Նաթրիոն
interlingua: Sodium
Bahasa Indonesia: Natrium
Ido: Natro
íslenska: Natrín
italiano: Sodio
日本語: ナトリウム
la .lojban.: sodna
Jawa: Natriyum
ქართული: ნატრიუმი
Qaraqalpaqsha: Nаtriy
Kabɩyɛ: Sɔdɩyɔm
Gĩkũyũ: Sodium
қазақша: Натрий
ភាសាខ្មែរ: សូដ្យូម
ಕನ್ನಡ: ಸೋಡಿಯಮ್
한국어: 나트륨
kurdî: Natriyûm
коми: Натрий
Кыргызча: Натрий
Latina: Natrium
Lëtzebuergesch: Natrium
Limburgs: Natrium
Ligure: Sodio
lumbaart: Sodio
lingála: Sodu
lietuvių: Natris
latviešu: Nātrijs
Māori: Konutai
македонски: Натриум
മലയാളം: സോഡിയം
монгол: Натри
मराठी: सोडियम
кырык мары: Натрий
Bahasa Melayu: Natrium
မြန်မာဘာသာ: ဆိုဒီယမ်
Plattdüütsch: Natrium
नेपाली: सोडियम
नेपाल भाषा: सोडियम
Nederlands: Natrium
norsk nynorsk: Natrium
norsk: Natrium
Novial: Natrium
Nouormand: Sôdgium
Diné bizaad: Soodin
occitan: Sòdi
Livvinkarjala: Natrii
ଓଡ଼ିଆ: ସୋଡ଼ିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸੋਡੀਅਮ
पालि: सोडियम
polski: Sód
Piemontèis: Sòdio
پنجابی: سوڈیم
Ποντιακά: Νάτριον
português: Sódio
Runa Simi: Natriyu
română: Sodiu
armãneashti: Natriu
русский: Натрий
संस्कृतम्: सोडियम
саха тыла: Натрий
sicilianu: Sodiu
Scots: Sodium
srpskohrvatski / српскохрватски: Natrij
සිංහල: සෝඩියම්
Simple English: Sodium
slovenčina: Sodík
slovenščina: Natrij
Soomaaliga: Sodhiyaam
shqip: Natriumi
српски / srpski: Натријум
Seeltersk: Natrium
Sunda: Natrium
svenska: Natrium
Kiswahili: Natiri
தமிழ்: சோடியம்
తెలుగు: సోడియం
тоҷикӣ: Натрий
Tagalog: Sodyo
Türkçe: Sodyum
татарча/tatarça: Натрий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ناترىي
українська: Натрій
اردو: سوڈیم
oʻzbekcha/ўзбекча: Natriy
vepsän kel’: Natrii
Tiếng Việt: Natri
walon: Sodiom
Winaray: Sodyo
吴语:
хальмг: Натрион
ייִדיש: נאטריום
Yorùbá: Sódíọ̀mù
中文:
文言:
粵語: