Moscovium
English: Moscovium

Moscovium,  115Mc
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōmoscovium, Mc
Moscovium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Bi

Mc

(Uhe)
moscoviumlivermorium
Goân-chú-hoan115
Goân-chú-liōng
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  boē tiāⁿ
but probably a post-transition metal
Cho̍k, hun-khu15 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3[1] (ū-chhek)
per shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 (ū-chhek)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé (ū-chhek)[1]
Iûⁿ-tiám670 K ​(400 °C, ​750 °F) (ū-chhek)[1][2]
Hut-tiám~1400 K ​(~1100 °C, ​~2000 °F) (ū-chhek)[1]
Bi̍t-tō͘  (sek-un)13.5 g·cm−3 (ū-chhek)[2]
Iûⁿ-hoà-jia̍t5.90–5.98  (extrapolated)[3]
Cheng-hoat-jia̍t138 kJ·mol−1 (ū-chhek)[2]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘1, 3(prediction)[1][2]
Tiān-lī-lêng1st: 538.3 kJ·mol−1 (predicted)[4]
2nd: 1760 kJ·mol−1 (predicted)[2]
3rd: 2650 kJ·mol−1 (predicted)[2]
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 187 pm (predicted)[1][2]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng156–158 pm (extrapolated)[3]
Cha̍p-lio̍k
CAS teng-kì pian-hō54085-64-2
Le̍k-sú
Hō-miâAfter Moscow region
Hoat-hiānJoint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory (2003)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: moscovium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
290Mcsyn650 ms[5]α9.95286Nh
289Mcsyn330 ms[5]α10.31285Nh
288Mcsyn164 msα10.46284Nh
287Mcsyn37 msα10.59283Nh

Moscovium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 115, hoà-ha̍k hû-hō sī Mc.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. 10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. 10.1021/j150609a021. 
  4. Pershina, Valeria. "Theoretical Chemistry of the Heaviest Elements". Chū Schädel, Matthias; Shaughnessy, Dawn. The Chemistry of Superheavy Elements (2nd pán.). Springer Science & Business Media. p. 154. ISBN 9783642374661. 
  5. 5.0 5.1 Oganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; et al. (2010-04-09). "Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117". Physical Review Letters. American Physical Society. 104 (142502). 2010PhRvL.104n2502O. 10.1103/PhysRevLett.104.142502. 20481935. 
Other Languages
አማርኛ: ሞስኮቪየም
aragonés: Moscovio
العربية: موسكوفيوم
asturianu: Moscoviu
azərbaycanca: Moskovium
беларуская: Масковій
беларуская (тарашкевіца)‎: Маскоў
български: Московий
भोजपुरी: मॉस्कोवियम
bosanski: Moskovij
català: Moscovi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Moscovium
Cebuano: Ununpentium
corsu: Moscoviu
čeština: Moscovium
Чӑвашла: Московий
Cymraeg: Moscofiwm
dansk: Moscovium
Deutsch: Moscovium
Ελληνικά: Μοσκόβιο
English: Moscovium
español: Moscovio
eesti: Moskoovium
euskara: Moskovio
فارسی: مسکوویم
suomi: Moskovium
føroyskt: Ununpentium
français: Moscovium
Nordfriisk: Moskoowium
furlan: Ununpentium
Gaeilge: Moscóiviam
Gàidhlig: Moscovium
galego: Moscovio
Gaelg: Moscovium
客家語/Hak-kâ-ngî: Moscovium
עברית: מוסקוביום
Fiji Hindi: Ununpentium
hrvatski: Moskovij
magyar: Moszkóvium
հայերեն: Մոսկովիում
interlingua: Moscovium
Bahasa Indonesia: Moskovium
íslenska: Moskóvín
italiano: Moscovio
қазақша: Московий
한국어: 모스코븀
kurdî: Element 115
Latina: Moscovium
Lëtzebuergesch: Moscovium
Limburgs: Moscovium
Ligure: Ununpentio
lietuvių: Moskovis
latviešu: Moskovijs
македонски: Московиум
മലയാളം: മോസ്കൊവിയം
кырык мары: Московий
Bahasa Melayu: Moscovium
Plattdüütsch: Moscovium
Nederlands: Moscovium
norsk nynorsk: Moscovium
norsk: Moscovium
occitan: Ununpenti
português: Moscóvio
Runa Simi: Moskoviyu
română: Moscoviu
armãneashti: Ununpentiu
русский: Московий
sicilianu: Ununpentiu
Scots: Moscovium
srpskohrvatski / српскохрватски: Moskovijum
Simple English: Moscovium
slovenčina: Moskóvium
slovenščina: Moskovij
Soomaaliga: Ununbentiyaam
shqip: Moskoviumi
српски / srpski: Московијум
svenska: Moskovium
తెలుగు: మాస్కోవియం
Tagalog: Moscovium
Türkçe: Moskovyum
татарча/tatarça: Московий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئۇنۇنپېنتىي
українська: Московій
oʻzbekcha/ўзбекча: Moskoviy
vepsän kel’: Moskovii
Tiếng Việt: Moscovi
Winaray: Moscovyo
中文:
文言:
粵語: