Molybdenum
English: Molybdenum

Molybdenum,  42Mo
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōmolybdenum, Mo
Gōa-hênggray metallic
Molybdenum tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Cr

Mo

W
molybdenumtechnetium
Goân-chú-hoan42
Goân-chú-liōng (±)95.95(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu6 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d5 5s1
per shell2, 8, 18, 13, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám2896 K ​(2623 °C, ​4753 °F)
Hut-tiám4912 K ​(4639 °C, ​8382 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)10.28 g·cm−3
9.33 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t37.48 
Cheng-hoat-jia̍t598 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng24.06 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)274229943312370742124879
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘6, 5, 4, 3, 2, 1,[2] −1, −2, −4 ​(a strongly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.16
Tiān-lī-lêng1st: 684.3 kJ·mol−1
2nd: 1560 kJ·mol−1
3rd: 2618 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 139 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng154±5 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for molybdenum
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)5400 m·s−1 (at r.t.)
Jia̍t-phòng-tiòng4.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t138 W·m−1·K−1
Jia̍t-khok-sàn-lu̍t54.3 mm2·s−1 (at 300 K)[3]
Tiān-chó͘-lu̍t53.4 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic[4]
Young hē-sò͘329 GPa
Shear hē-sò͘126 GPa
Bulk hē-sò͘230 GPa
Poisson pí0.31
Mohs ngē-tō͘5.5
Vickers ngē-tō͘1400–2740 MPa
Brinell ngē-tō͘1370–2500 MPa
CAS teng-kì pian-hō7439-98-7
Le̍k-sú
Hoat-hiānCarl Wilhelm Scheele (1778)
Siōng chá hû-lîPeter Jacob Hjelm (1781)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: molybdenum ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
92Mo14.84%>1.9×1020 y()1.649192Zr
93Mosyn4×103 yε93Nb
94Mo9.25%(SF)<4.485
95Mo15.92%(SF)<4.531
96Mo16.68%(SF)<5.771
97Mo9.55%(SF)<6.226
98Mo24.13%>1×1014 y()0.112598Ru
99Mosyn65.94 h0.436, 1.21499mTc
γ0.74, 0.36,
0.14
100Mo9.63%7.8×1018 yββ3.04100Ru
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Molybdenum sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 42, hoà-ha̍k hû-hō sī Mo.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Molybdenum: molybdenum(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. 2007-12-10 khòaⁿ--ê. 
  3. Lindemann, A.; Blumm, J. (2009). Measurement of the Thermophysical Properties of Pure Molybdenum. 3. 17th Plansee Seminar. 
  4. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Molibdeen
አማርኛ: ሞሊብዴነም
aragonés: Molibdén
العربية: موليبدنوم
asturianu: Molibdenu
azərbaycanca: Molibden
беларуская: Малібдэн
беларуская (тарашкевіца)‎: Малібдэн
български: Молибден
भोजपुरी: मॉलिब्डेनम
brezhoneg: Molibden
bosanski: Molibden
català: Molibdè
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Mŭk (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Molibdeno
corsu: Molibdenu
čeština: Molybden
Чӑвашла: Молибден
Cymraeg: Molybdenwm
dansk: Molybdæn
Deutsch: Molybdän
ދިވެހިބަސް: މޮލިބްޑިނަމް
Ελληνικά: Μολυβδαίνιο
English: Molybdenum
Esperanto: Molibdeno
español: Molibdeno
eesti: Molübdeen
euskara: Molibdeno
فارسی: مولیبدن
suomi: Molybdeeni
français: Molybdène
Nordfriisk: Molübdeen
furlan: Molibden
Gàidhlig: Moilibdeanum
galego: Molibdeno
ગુજરાતી: મોલિબ્ડેનમ
Gaelg: Molybdenum
客家語/Hak-kâ-ngî: Molybdenum
עברית: מוליבדן
हिन्दी: मोलिब्डेनम
Fiji Hindi: Molybdenum
hrvatski: Molibden
magyar: Molibdén
հայերեն: Մոլիբդեն
interlingua: Molybdeno
Bahasa Indonesia: Molibdenum
Ido: Molibdo
íslenska: Mólýbden
italiano: Molibdeno
日本語: モリブデン
la .lojban.: mlibdena
ქართული: მოლიბდენი
Kabɩyɛ: Mɔlɩbɩdɛnɩ
қазақша: Молибден
한국어: 몰리브데넘
kurdî: Molîbden
Кыргызча: Молибден
Latina: Molybdenum
Lëtzebuergesch: Molybdän
Limburgs: Molybdeen
Ligure: Molibden
lumbaart: Molibdeno
lietuvių: Molibdenas
latviešu: Molibdēns
македонски: Молибден
മലയാളം: മൊളിബ്ഡിനം
монгол: Молибден
кырык мары: Молибден
Bahasa Melayu: Molibdenum
эрзянь: Молибден
नेपाली: मोलिब्डेनम
नेपाल भाषा: मोलिब्डेनम
Nederlands: Molybdeen
norsk nynorsk: Molybden
norsk: Molybden
occitan: Molibdèn
Livvinkarjala: Molibden
ਪੰਜਾਬੀ: ਮੌਲਿਬਡੀਨਮ
polski: Molibden
Piemontèis: Molibden
پنجابی: مولیبیڈینم
português: Molibdênio
Runa Simi: Molibdenu
română: Molibden
armãneashti: Molibdenu
русский: Молибден
संस्कृतम्: मोलिब्डेनम
sicilianu: Molibdenu
Scots: Molybdenum
srpskohrvatski / српскохрватски: Molibden
Simple English: Molybdenum
slovenčina: Molybdén
slovenščina: Molibden
Soomaaliga: Molybdenum
shqip: Molibdeni
српски / srpski: Молибден
Seeltersk: Molybdän
svenska: Molybden
Kiswahili: Molibdeni
тоҷикӣ: Молибден
Tagalog: Molibdeno
Türkçe: Molibden
татарча/tatarça: Молибден
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: مولبېدىن
українська: Молібден
oʻzbekcha/ўзбекча: Molibden
vepsän kel’: Molibden
Tiếng Việt: Molypden
Winaray: Molibdeno
吴语:
ייִדיש: מאליבדען
Yorùbá: Molybdenum
中文:
文言:
粵語: