Meitnerium
English: Meitnerium

Meitnerium,  109Mt
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōmeitnerium, Mt
Meitnerium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ir

Mt

(Uhu)
meitneriumdarmstadtium
Goân-chú-hoan109
Goân-chú-liōng[278]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  boē tiāⁿ
but probably a transition metal[1][2]
Cho̍k, hun-khu9 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Rn] 5f14 6d7 7s2 (calculated)[1][3]
per shell2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 (predicted)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid (predicted)[2]
Bi̍t-tō͘  (sek-un)37.4 g·cm−3 (predicted)[1]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘9, 8, 6, 4, 3, 1(predicted)[1][4][5][6]
Tiān-lī-lêng1st: 800.8 kJ·mol−1
2nd: 1823.6 kJ·mol−1
3rd: 2904.2 kJ·mol−1
(more) (all estimated)[1]
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 128 pm (predicted)[1][6]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng129 pm (estimated)[7]
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for meitnerium

(predicted)[2]
Chû-sèngparamagnetic (predicted)[8]
CAS teng-kì pian-hō54038-01-6
Le̍k-sú
Hō-miâafter Lise Meitner
Hoat-hiānGesellschaft für Schwerionenforschung (1982)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: meitnerium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
278Mtsyn7.6 sα9.6274Bh
276Mtsyn0.72 sα9.71272Bh
274Mtsyn0.44 sα9.76270Bh
270mMt ?syn1.1 sα266Bh

Meitnerium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 109, hoà-ha̍k hû-hō sī Mt.

"Meitnerium" sī ēng Lise Meitner ê miâ-jī khí--ê.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. 2.0 2.1 2.2 Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). 2011PhRvB..84k3104O. 10.1103/PhysRevB.84.113104. 
  3. Thierfelder, C.; Schwerdtfeger, P.; Heßberger, F. P.; Hofmann, S. (2008). "Dirac-Hartree-Fock studies of X-ray transitions in meitnerium". The European Physical Journal A. 36 (2): 227. 2008EPJA...36..227T. 10.1140/epja/i2008-10584-7. 
  4. Ionova, G. V.; Ionova, I. S.; Mikhalko, V. K.; Gerasimova, G. A.; Kostrubov, Yu. N.; Suraeva, N. I. (2004). "Halides of Tetravalent Transactinides (Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, 110th Element): Physicochemical Properties". Russian Journal of Coordination Chemistry. 30 (5): 352. 10.1023/B:RUCO.0000026006.39497.82. 
  5. Himmel, Daniel; Knapp, Carsten; Patzschke, Michael; Riedel, Sebastian (2010). "How Far Can We Go? Quantum-Chemical Investigations of Oxidation State +IX". ChemPhysChem. 11 (4): 865–9. 10.1002/cphc.200900910. 20127784. 
  6. 6.0 6.1 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. 10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  7. Chemical Data. Meitnerium - Mt, Royal Chemical Society
  8. Saito, Shiro L. (2009). "Hartree–Fock–Roothaan energies and expectation values for the neutral atoms He to Uuo: The B-spline expansion method". Atomic Data and Nuclear Data Tables. 95 (6): 836. 2009ADNDT..95..836S. 10.1016/j.adt.2009.06.001. 
Other Languages
Afrikaans: Meitnerium
አማርኛ: ሜይትኔሪየም
aragonés: Meitnerio
العربية: مايتنريوم
asturianu: Meitneriu
azərbaycanca: Meytnerium
беларуская: Мейтнерый
беларуская (тарашкевіца)‎: Майтнэр
български: Майтнерий
भोजपुरी: मेइट्नेरियम
brezhoneg: Meitneriom
bosanski: Majtnerij
català: Meitneri
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Meitnerium
Cebuano: Meitneryo
corsu: Meitneriu
čeština: Meitnerium
Чӑвашла: Мейтнери
Cymraeg: Meitneriwm
dansk: Meitnerium
Deutsch: Meitnerium
Ελληνικά: Μαϊτνέριο
English: Meitnerium
Esperanto: Mejtnerio
español: Meitnerio
euskara: Meitnerio
فارسی: مایتنریم
suomi: Meitnerium
français: Meitnérium
Nordfriisk: Meitneerium
furlan: Meitneri
Gaeilge: Meitniriam
Gàidhlig: Meitnerium
galego: Meitnerio
ગુજરાતી: માઈટનિરીયમ
Gaelg: Meitnerium
客家語/Hak-kâ-ngî: Meitnerium
עברית: מייטנריום
Fiji Hindi: Meitnerium
hrvatski: Majtnerij
magyar: Meitnérium
հայերեն: Մայտներիում
interlingua: Meitnerium
Bahasa Indonesia: Meitnerium
italiano: Meitnerio
la .lojban.: jinmrmaitneri
Kabɩyɛ: Mayɩnɛrɩyɔm
қазақша: Мейтнерий
한국어: 마이트너륨
kurdî: Meitneryûm
Кыргызча: Мейтнерий
Latina: Meitnerium
Lëtzebuergesch: Meitnerium
Limburgs: Meitnerium
Ligure: Meitnerio
lietuvių: Meitneris
latviešu: Meitnerijs
македонски: Мајтнериум
монгол: Мейтнери
кырык мары: Мейтнерий
Bahasa Melayu: Meitnerium
Plattdüütsch: Meitnerium
नेपाल भाषा: मेइट्नेरियम
Nederlands: Meitnerium
norsk nynorsk: Meitnerium
norsk: Meitnerium
polski: Meitner
پنجابی: میٹرنیم
português: Meitnério
Runa Simi: Meitneryu
română: Meitneriu
armãneashti: Meitneriu
русский: Мейтнерий
संस्कृतम्: मेइट्नेरियम
sicilianu: Meitneriu
Scots: Meitnerium
srpskohrvatski / српскохрватски: Meitnerij
Simple English: Meitnerium
slovenčina: Meitnérium
slovenščina: Majtnerij
Soomaaliga: Meitneriyaam
српски / srpski: Мајтнеријум
Seeltersk: Meitnerium
svenska: Meitnerium
తెలుగు: మీట్నీరియం
Tagalog: Meitneryo
Türkçe: Meitneriyum
татарча/tatarça: Мейтнерий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: مېيتنېرىي
українська: Майтнерій
oʻzbekcha/ўзбекча: Meytneriy
vèneto: Meitnèrio
vepsän kel’: Meitnerii
Tiếng Việt: Meitneri
Winaray: Meitneryo
хальмг: Мейтнериум
Yorùbá: Meitneriomu
中文:
文言:
粵語: