Lithium
English: Lithium

Lithium,  3Li
Lithium paraffin.jpg
Lithium floating in oil
Spectrum Lines of Li.png
Spectral lines of lithium
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōLithium, Li
Eng-bûnlithium
Gōa-hêngsilvery-white
Lithium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
H

Li

Na
Lithiumberyllium
Goân-chú-hoan3
Goân-chú-liōng6.94[1] (6.938–6.997)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kiⁿ-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu1 cho̍k, s khu
Chiu-kîtē 2 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[He] 2s1
per shell2, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám453.65 K ​(180.50 °C, ​356.90 °F)
Hut-tiám1603 K ​(1330 °C, ​2426 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)0.534 g·cm−3
0.512 g·cm−3
Lîm-kài-tiám3220 K, 67 MPa (extrapolated)
Iûⁿ-hoà-jia̍t3.00 
Cheng-hoat-jia̍t136 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng24.860 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)797885995114413371610
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘+1 ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 0.98
Tiān-lī-lêng1st: 520.2 kJ·mol−1
2nd: 7298.1 kJ·mol−1
3rd: 11815.0 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 152 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng128±7 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng182 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for Lithium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)6000 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng46 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t84.8 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t92.8 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic
Young hē-sò͘4.9 GPa
Shear hē-sò͘4.2 GPa
Bulk hē-sò͘11 GPa
Mohs ngē-tō͘0.6
Brinell ngē-tō͘5 MPa
CAS teng-kì pian-hō7439-93-2
Le̍k-sú
Hoat-hiānJohan August Arfwedson (1817)
Siōng chá hû-lîWilliam Thomas Brande (1821)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Lithium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
6Li7.5%6Li is stable with 3 neutrons
7Li92.5%7Li is stable with 4 neutrons
6Li content may be as low as 3.75% in
natural samples. 7Li would therefore
have a content of up to 96.25%.

Lithium (Hi-lia̍p-gí: lithos: chio̍h-thaû; Hoâ-gí: 鋰 ) sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 3. Li sī ú-tiú tī Toā-phek-le̍k goân-sò͘ ha̍p-sêng (Big Bang nucleosynthesis) thaû 3 hun-cheng tō chhòng-chō--chhut-lâi ê 4 chióng goân-sò͘ chi it. Li tī chiu-kî-pió ê tē 1 cho̍k, sī 1 chióng kiⁿ kim-sio̍k (alkali metal), mā sī siāng khin ê kò͘-thé goân-sò͘.

Other Languages
Afrikaans: Litium
አማርኛ: ሊቲየም
aragonés: Litio
العربية: ليثيوم
asturianu: Litiu
azərbaycanca: Litium
تۆرکجه: لیتیوم
беларуская: Літый
беларуская (тарашкевіца)‎: Літ
български: Литий
भोजपुरी: लिथियम
বাংলা: লিথিয়াম
བོད་ཡིག: རྡོ་རྫས།
brezhoneg: Litiom
bosanski: Litij
català: Liti
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Lī (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Litio
ᏣᎳᎩ: ᎵᏘᎥᎻ
کوردی: لیتیۆم
corsu: Litiu
čeština: Lithium
Чӑвашла: Лити
Cymraeg: Lithiwm
dansk: Lithium
Deutsch: Lithium
Ελληνικά: Λίθιο
English: Lithium
Esperanto: Litio
español: Litio
eesti: Liitium
euskara: Litio
فارسی: لیتیم
suomi: Litium
føroyskt: Lithium
français: Lithium
Nordfriisk: Liitsium
furlan: Liti
Frysk: Litium
Gaeilge: Litiam
贛語:
Gàidhlig: Litium
galego: Litio
Avañe'ẽ: Litio
ગુજરાતી: લિથિયમ
Gaelg: Litçhey
客家語/Hak-kâ-ngî: Lithium
Hawaiʻi: Likiuma
עברית: ליתיום
हिन्दी: लिथियम
Fiji Hindi: Lithium
hrvatski: Litij
hornjoserbsce: Litium
Kreyòl ayisyen: Lityòm
magyar: Lítium
հայերեն: Լիթիում
Արեւմտահայերէն: Ղիթիոն
interlingua: Lithium
Bahasa Indonesia: Litium
Ido: Litio
íslenska: Litín
italiano: Litio
日本語: リチウム
la .lojban.: roksodna
Jawa: Litiyum
ქართული: ლითიუმი
Kabɩyɛ: Lɩtɩyɔm
Gĩkũyũ: Lithium
қазақша: Литий
ភាសាខ្មែរ: លីចូម
ಕನ್ನಡ: ಲಿಥಿಯಮ್
한국어: 리튬
Ripoarisch: Lithium
kurdî: Lîtyûm
коми: Литий
Кыргызча: Литий
Latina: Lithium
Lëtzebuergesch: Lithium
Limburgs: Lithium
Ligure: Littio
lumbaart: Litio
lingála: Litu
lietuvių: Litis
latviešu: Litijs
македонски: Литиум
മലയാളം: ലിഥിയം
монгол: Лити
मराठी: लिथियम
кырык мары: Литий
Bahasa Melayu: Litium
မြန်မာဘာသာ: လီသီယမ်
Plattdüütsch: Lithium
नेपाली: लिथियम
नेपाल भाषा: लिथियम
Nederlands: Lithium (element)
norsk nynorsk: Litium
norsk: Litium
occitan: Liti
Livvinkarjala: Litium
ଓଡ଼ିଆ: ଲିଥିୟମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਲਿਥੀਅਮ
Papiamentu: Lithium
पालि: लिथियम
polski: Lit
Piemontèis: Litio
پنجابی: لیتھیم
Ποντιακά: Λίθιον
português: Lítio
Runa Simi: Lityu
română: Litiu
armãneashti: Lithiu
русский: Литий
संस्कृतम्: लीथियम्
саха тыла: Литиум
Scots: Lithium
srpskohrvatski / српскохрватски: Litij
සිංහල: ලිතියම්
Simple English: Lithium
slovenčina: Lítium
slovenščina: Litij
chiShona: Lithium
Soomaaliga: Liithiyaam
shqip: Litiumi
српски / srpski: Литијум
Seeltersk: Lithium
Sunda: Litium
svenska: Litium
Kiswahili: Lithi
తెలుగు: లిథియం
Tagalog: Lityo
Türkçe: Lityum
татарча/tatarça: Литий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: لىتىي
українська: Літій
اردو: لتھیم
oʻzbekcha/ўзбекча: Litiy
vepsän kel’: Litii
Tiếng Việt: Liti
walon: Litiom
Winaray: Lityo
吴语:
хальмг: Литион
მარგალური: ლითიუმი
ייִדיש: ליטיום
Yorùbá: Lítíọ̀mù
中文:
文言:
粵語: