Krypton
English: Krypton

Krypton,  36Kr
Krypton discharge tube.jpg
A krypton-filled discharge tube glowing white
Krypton Spectrum.jpg
Spectral lines of krypton
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōkrypton, Kr
Gōa-hêngcolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
Krypton tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ar

Kr

Xe
kryptonrubidium
Goân-chú-hoan36
Goân-chú-liōng (±)83.798(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  hi-iú khì-thé
Cho̍k, hun-khu18 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d10 4s2 4p6
per shell2, 8, 18, 8
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkhì-thé
Iûⁿ-tiám115.78 K ​(−157.37 °C, ​−251.27 °F)
Hut-tiám119.93 K ​(−153.415 °C, ​−244.147 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa)3.749 g·L−1
2.413 g·cm−3[2]
Sam-siòng-tiám115.775 K, ​73.53 kPa[3][4]
Lîm-kài-tiám209.48 K, 5.525 MPa[4]
Iûⁿ-hoà-jia̍t1.64 
Cheng-hoat-jia̍t9.08 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng20.95[5] J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)5965748499120
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘2, 1, 0 ​(rarely more than 0; unknown oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 3.00
Tiān-lī-lêng1st: 1350.8 kJ·mol−1
2nd: 2350.4 kJ·mol−1
3rd: 3565 kJ·mol−1
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng116±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng202 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for krypton
Siaⁿ-sok(gas, 23 °C) 220 m·s−1
(liquid) 1120
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t9.43×10−3  W·m−1·K−1
Chû-sèngdiamagnetic[6]
CAS teng-kì pian-hō7439-90-9
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘William Ramsay and Morris Travers (1898)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: krypton ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
78Kr0.35%>1.1×1020 y()2.84678Se
79Krsyn35.04 hεBr
0.60479Br
γ0.26, 0.39, 0.60
80Kr2.25%80Kr is stable with 44 neutrons
81Krtrace2.29×105 yε81Br
γ0.281
82Kr11.6%82Kr is stable with 46 neutrons
83Kr11.5%83Kr is stable with 47 neutrons
84Kr57.0%84Kr is stable with 48 neutrons
85Krsyn10.756 y0.68785Rb
86Kr17.3%()1.255686Sr
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Krypton sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 36, hoà-ha̍k hû-hō sī Kr.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Krypton. encyclopedia.airliquide.com
  3. "Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements". CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th pán.). Boca Raton, Florida: CRC Press. 2005. 
  4. 4.0 4.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110. 
  5. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  6. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Kripton
አማርኛ: ክሪፕተን
aragonés: Criptón
العربية: كريبتون
asturianu: Criptón
azərbaycanca: Kripton
беларуская: Крыптон
беларуская (тарашкевіца)‎: Крыптон
български: Криптон
भोजपुरी: क्रिप्टन
বাংলা: ক্রিপ্টন
བོད་ཡིག: སྦས་རླུང་།
brezhoneg: Kripton
bosanski: Kripton
català: Criptó
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Káik (nguòng-só)
Cebuano: Kripton
کوردی: کریپتۆن
corsu: Kriptone
čeština: Krypton
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Крѷптонъ
Чӑвашла: Криптон
Cymraeg: Crypton
dansk: Krypton
Deutsch: Krypton
Ελληνικά: Κρυπτό
English: Krypton
Esperanto: Kriptono
español: Kriptón
eesti: Krüptoon
euskara: Kripton
فارسی: کریپتون
suomi: Krypton
føroyskt: Krypton
français: Krypton
Nordfriisk: Krüptoon
furlan: Cripton
Gaeilge: Crioptón
贛語:
Gàidhlig: Criopton
galego: Cripton
ગુજરાતી: ક્રિપ્ટોન
Gaelg: Krypton
客家語/Hak-kâ-ngî: Krypton
עברית: קריפטון
हिन्दी: क्रिप्टॉन
Fiji Hindi: Krypton
hrvatski: Kripton
Kreyòl ayisyen: Kripton
magyar: Kripton
հայերեն: Կրիպտոն
interlingua: Krypton
Bahasa Indonesia: Kripton
íslenska: Krypton
italiano: Kripton
日本語: クリプトン
la .lojban.: mipnavni
Jawa: Kripton
ქართული: კრიპტონი
Kabɩyɛ: Krɩpɩtɔnɩ
қазақша: Криптон
한국어: 크립톤
коми: Криптон
Кыргызча: Криптон
Latina: Krypton
Lëtzebuergesch: Krypton
Limburgs: Krypton
Ligure: Kripton
lumbaart: Kripton
lietuvių: Kriptonas
latviešu: Kriptons
македонски: Криптон
монгол: Криптон
кырык мары: Криптон
Bahasa Melayu: Kripton
မြန်မာဘာသာ: ကရစ်ပတွန်
эрзянь: Криптон
Plattdüütsch: Krypton
नेपाली: क्रिप्टन
नेपाल भाषा: क्रिप्टन
Nederlands: Krypton (element)
norsk nynorsk: Krypton
norsk: Krypton
occitan: Cripton
Livvinkarjala: Kriptounu
ਪੰਜਾਬੀ: ਕ੍ਰਿਪਟੌਨ
polski: Krypton
Piemontèis: Krìpton (element)
پنجابی: کرپٹون
português: Crípton
Runa Simi: Kriptun
română: Kripton
armãneashti: Kripton
русский: Криптон
संस्कृतम्: क्रिप्टान
Scots: Krypton
srpskohrvatski / српскохрватски: Kripton
Simple English: Krypton
slovenčina: Kryptón
slovenščina: Kripton
Soomaaliga: Kiribtoon
shqip: Kriptoni
српски / srpski: Криптон
Seeltersk: Krypton
Sunda: Kripton
svenska: Krypton
Kiswahili: Kriptoni
తెలుగు: క్రిప్టాన్
Tagalog: Kripton
Türkçe: Kripton
татарча/tatarça: Криптон
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: كرىپتون
українська: Криптон
oʻzbekcha/ўзбекча: Kripton
vepsän kel’: Kripton
Tiếng Việt: Krypton
Winaray: Kripton
吴语:
хальмг: Криптон
ייִדיש: קריפטאן
Yorùbá: Krypton
中文:
文言:
粵語: