Ke-sò͘
English: Silicon

Ke-sò͘,  14Si
SiliconCroda.jpg
Silicon Spectra.jpg
Spectral lines of silicon
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōKe-sò͘, Si
Eng-bûnsilicon
Phian-miâsia̍k, si-lí-khóng
Gōa-hêngcrystalline, reflective with bluish-tinged faces
Ke-sò͘ tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
C

Si

Ge
Ke-sò͘lîn
Goân-chú-hoan14
Goân-chú-liōng28.085[1] (28.084–28.086)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  lūi-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu14 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 3 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ne] 3s2 3p2
per shell2, 8, 4
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám1687 K ​(1414 °C, ​2577 °F)
Hut-tiám3538 K ​(3265 °C, ​5909 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)2.3290 g·cm−3
2.57 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t50.21 
Cheng-hoat-jia̍t383 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng19.789 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)190821022339263630213537
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4, 3, 2, 1[3] −1, −2, −3, −4 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.90
Tiān-lī-lêng1st: 786.5 kJ·mol−1
2nd: 1577.1 kJ·mol−1
3rd: 3231.6 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 111 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng111 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng210 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​diamond cubic
Diamond cubic crystal structure for Ke-sò͘
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)8433 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng2.6 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t149 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t2.3×103 Ω·m (at 20 °C)[4]
Lêng-phāng1.12 eV (at 300 K)
Chû-sèngdiamagnetic[5]
Young hē-sò͘130–188 GPa[6]
Shear hē-sò͘51–80 GPa[6]
Bulk hē-sò͘97.6 GPa[6]
Poisson pí0.064–0.28[6]
Mohs ngē-tō͘7
CAS teng-kì pian-hō7440-21-3
Le̍k-sú
Hō-miâafter Latin 'silex' or 'silicis', meaning flint
Chhui-chhekAntoine Lavoisier (1787)
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Jöns Jacob Berzelius[7][8] (1823)
 hō-miâThomas Thomson (1817)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Ke-sò͘ ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
28Si92.23%28Si is stable with 14 neutrons
29Si4.67%29Si is stable with 15 neutrons
30Si3.1%30Si is stable with 16 neutrons
32Sitrace153 y13.02032P

Ke-sò͘ (珪素/硅素; hû-hō: Si; La-teng-gí Silicium; Eng-gí: silicon), ia̍h hō chò sia̍k (矽), mā thang kóng Si-lí-khóng, sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 14, sio̍k thòaⁿ-sò͘ cho̍k, sī 4-kè ê lūi-kim-sio̍k. Tī Tē-kiû ê tē-khak, silicium tē-jī chè ê goân-sò͘, it-poaⁿ ē chham sàng-sò͘ ha̍p-chò . Tī kang-gia̍p èng-iōng hong-bīn, silicium sī chè-chō pòaⁿ-tō-thé ê chú-iàu gôan-liāu.

Siong-koan

Other Languages
Afrikaans: Silikon
Alemannisch: Silicium
አማርኛ: ሲልከን
aragonés: Silicio
العربية: سيليكون
asturianu: Siliciu
azərbaycanca: Silisium
تۆرکجه: سیلیکون
башҡортса: Кремний
беларуская: Крэмній
беларуская (тарашкевіца)‎: Крэмн
български: Силиций
भोजपुरी: सिलिकॉन
বাংলা: সিলিকন
བོད་ཡིག: སྭི་ལི་ཀོན།
brezhoneg: Silisiom
bosanski: Silicij
буряад: Сахюур
català: Silici
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Sĭk (nguòng-só)
Cebuano: Siliko
کوردی: سیلیکۆن
corsu: Siliciu
čeština: Křemík
Чӑвашла: Кремни
Cymraeg: Silicon
dansk: Silicium
Deutsch: Silicium
ދިވެހިބަސް: ސިލިކަން
Ελληνικά: Πυρίτιο
English: Silicon
Esperanto: Silicio
español: Silicio
eesti: Räni
euskara: Silizio
فارسی: سیلیسیم
français: Silicium
Nordfriisk: Siliitsium
furlan: Silici
Gaeilge: Sileacan
Gàidhlig: Sileacon
galego: Silicio
Avañe'ẽ: Kuarepotiatã
ગુજરાતી: સિલિકોન
Gaelg: Shillagon
客家語/Hak-kâ-ngî: Si̍t
Hawaiʻi: Silikone
עברית: צורן
हिन्दी: सिलिकॉन
Fiji Hindi: Silicon
hrvatski: Silicij
Kreyòl ayisyen: Silisyòm
magyar: Szilícium
հայերեն: Սիլիցիում
Արեւմտահայերէն: Սիղիկիոն
interlingua: Silicium
Bahasa Indonesia: Silikon
Ido: Siliko
íslenska: Kísill
italiano: Silicio
日本語: ケイ素
Patois: Silikan
la .lojban.: cancmu
Jawa: Silikon
ქართული: სილიციუმი
Kabɩyɛ: Sɩlɩsɩyɔm
Gĩkũyũ: Silicon
қазақша: Кремний
ಕನ್ನಡ: ಸಿಲಿಕಾನ್
한국어: 규소
kurdî: Sîlîsyûm
коми: Кремний
Кыргызча: Кремний
Latina: Silicium
Lëtzebuergesch: Silizium
Limburgs: Silicium
Ligure: Siliçio
lumbaart: Silicio
lietuvių: Silicis
latviešu: Silīcijs
Malagasy: Silisiôma
Māori: Takawai
македонски: Силициум
മലയാളം: സിലിക്കൺ
монгол: Цахиур
मराठी: सिलिकॉन
кырык мары: Кремний
Bahasa Melayu: Silikon
မြန်မာဘာသာ: ဆီလီကွန်
Nāhuatl: Tecpatepozteuh
Plattdüütsch: Silizium
नेपाली: सिलिकॉन
नेपाल भाषा: सिलिकन
Nederlands: Silicium
norsk nynorsk: Silisium
norsk: Silisium
occitan: Silici
Livvinkarjala: Pii
ଓଡ଼ିଆ: ସିଲିକନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਿਲੀਕਾਨ
पालि: सिलिकन
polski: Krzem
Piemontèis: Silissi
پنجابی: سلیکان
پښتو: سليکان
português: Silício
Runa Simi: Ullayayaq
română: Siliciu
armãneashti: Siliciu
русский: Кремний
संस्कृतम्: सिलिकन
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱥᱤᱞᱤᱠᱟᱱ
sardu: Silìtziu
sicilianu: Siliciu
Scots: Seelicon
srpskohrvatski / српскохрватски: Silicij
සිංහල: සිලිකන්
Simple English: Silicon
slovenčina: Kremík
slovenščina: Silicij
Soomaaliga: Silikoon
shqip: Silici
српски / srpski: Силицијум
Seeltersk: Silicium
Sunda: Silikon
svenska: Kisel
Kiswahili: Silikoni
తెలుగు: సిలికాన్
тоҷикӣ: Силитсий
Tagalog: Silicon
Türkçe: Silisyum
татарча/tatarça: Кремний
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سىلىتسىي
українська: Силіцій
oʻzbekcha/ўзбекча: Kremniy
vepsän kel’: Ola
Tiếng Việt: Silic
Winaray: Silicio
吴语:
хальмг: Цәкүр
ייִדיש: סיליציום
Yorùbá: Sílíkọ́nù
中文:
文言:
粵語: