Iân
English: Lead

Iân,  82Pb
Metal cube lead.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōIân, Pb
Eng-bûnlead
Phian-miâo͘-iân
Gōa-hêngmetallic gray
Iân tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Sn

Pb

Fl
Iânbismuth
Goân-chú-hoan82
Goân-chú-liōng (±)207.2(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu14 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
per shell2, 8, 18, 32, 18, 4
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám600.61 K ​(327.46 °C, ​621.43 °F)
Hut-tiám2022 K ​(1749 °C, ​3180 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)11.34 g·cm−3
10.66 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t4.77 
Cheng-hoat-jia̍t179.5 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng26.650 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)97810881229141216602027
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4, 3, 2, 1, −1, −2, −4 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.87
Tiān-lī-lêng1st: 715.6 kJ·mol−1
2nd: 1450.5 kJ·mol−1
3rd: 3081.5 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 175 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng146±5 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng202 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Iân
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)1190 m·s−1 (at r.t.) (annealed)
Jia̍t-phòng-tiòng28.9 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t35.3 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t208 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngdiamagnetic
Young hē-sò͘16 GPa
Shear hē-sò͘5.6 GPa
Bulk hē-sò͘46 GPa
Poisson pí0.44
Mohs ngē-tō͘1.5
Brinell ngē-tō͘38–50 MPa
CAS teng-kì pian-hō7439-92-1
Le̍k-sú
Hoat-hiānMiddle Easterns (7000 BCE)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Iân ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
204Pb1.4%>1.4×1017 y(α)1.972200Hg
205Pbsyn1.53×107 yε0.051205Tl
206Pb24.1%(α)1.1366202Hg
207Pb22.1%(α)0.3915203Hg
208Pb52.4%>2×1019 y(α)0.5188204Hg
210Pbtrace22.3 yα3.792206Hg
0.064210Bi
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Iân (鉛), ia̍h o͘-iân, sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, Latin-bûnplumbum, Eng-gí hō lead, hû-hō sī Pb, goân-chú-hoan 82, sio̍k thòaⁿ-sò͘ cho̍k, sī chi̍t khoán kim-sio̍k.

Other Languages
адыгабзэ: ПцашӀо
Afrikaans: Lood
አማርኛ: እርሳስ
aragonés: Plomo
Ænglisc: Lēad
العربية: رصاص
asturianu: Plomu
azərbaycanca: Qurğuşun
беларуская: Свінец
беларуская (тарашкевіца)‎: Волава
български: Олово
भोजपुरी: सीसा
বাংলা: সীসা
བོད་ཡིག: ཞ་ཉེ།
brezhoneg: Plom
bosanski: Olovo
català: Plom
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Iòng (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Plomo
ᏣᎳᎩ: ᎦᏂ
کوردی: قوڕقوشم
corsu: Piombu
čeština: Olovo
Чӑвашла: Хура тăхлан
Cymraeg: Plwm
dansk: Bly
Deutsch: Blei
Ελληνικά: Μόλυβδος
English: Lead
Esperanto: Plumbo
español: Plomo
eesti: Plii
euskara: Berun
فارسی: سرب
suomi: Lyijy
føroyskt: Blýggj
français: Plomb
Nordfriisk: Luad (element)
furlan: Plomp
Gaeilge: Luaidhe
Gàidhlig: Luaidhe
galego: Chumbo
ગુજરાતી: સીસું
Gaelg: Leoaie
客家語/Hak-kâ-ngî: Yèn
Hawaiʻi: Kēpau
עברית: עופרת
हिन्दी: सीसा
Fiji Hindi: Raanga
hrvatski: Olovo (element)
Kreyòl ayisyen: Plon
magyar: Ólom
հայերեն: Կապար
Արեւմտահայերէն: Կապար
interlingua: Plumbo
Bahasa Indonesia: Timbal
Ido: Plombo
íslenska: Blý
italiano: Piombo
日本語:
la .lojban.: cnisa
ქართული: ტყვია
Taqbaylit: Aldun
Kabɩyɛ: Pɩlɔmbɩ
қазақша: Қорғасын
ಕನ್ನಡ: ಸೀಸ
한국어:
Перем Коми: Ширись
kurdî: Sirb
коми: Ширысь
Кыргызча: Коргошун
Latina: Plumbum
Lëtzebuergesch: Bläi
лакку: ЧӀутӀи
Limburgs: Loead
Ligure: Ciongio
lumbaart: Piomb
lietuvių: Švinas
latviešu: Svins
мокшень: Киви
македонски: Олово
മലയാളം: കറുത്തീയം
монгол: Хар тугалга
मराठी: शिसे
кырык мары: Вӹдвулны
Bahasa Melayu: Plumbum
မြန်မာဘာသာ: ခဲ (သတ္တု)
эрзянь: Киве
Nāhuatl: Temetztli
Napulitano: Chiummo
Plattdüütsch: Blie
नेपाल भाषा: लिड
Nederlands: Lood (element)
norsk nynorsk: Bly
norsk: Bly
Diné bizaad: Dilyį́hí
occitan: Plomb
Livvinkarjala: Jygeitina
ଓଡ଼ିଆ: ସୀସା
Ирон: Зды
ਪੰਜਾਬੀ: ਸਿੱਕਾ
पालि: लिड
polski: Ołów
Piemontèis: Piomb
پنجابی: سیسہ
português: Chumbo
Runa Simi: Titi
română: Plumb
armãneashti: Pliumbu
русский: Свинец
संस्कृतम्: सीसम्
sicilianu: Chiummu
srpskohrvatski / српскохрватски: Olovo
Simple English: Lead
slovenčina: Olovo
slovenščina: Svinec
Soomaaliga: Lead
српски / srpski: Олово
Seeltersk: Lood
Sunda: Timbal
svenska: Bly
Kiswahili: Risasi (metali)
தமிழ்: ஈயம்
тоҷикӣ: Сурб
Tagalog: Tingga
Türkçe: Kurşun
татарча/tatarça: Кургаш
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: قوغۇشۇن
українська: Свинець
اردو: سیسہ
oʻzbekcha/ўзбекча: Qoʻrgʻoshin
vèneto: Pionbo
vepsän kel’: Hahktin
Tiếng Việt: Chì
Volapük: Plumbin
walon: Plonk
Winaray: Tinggâ
吴语:
хальмг: Хорлаҗин
მარგალური: ტყვია
ייִדיש: בליי
Yorùbá: Òjé
Vahcuengh: Yienz
中文:
文言:
粵語:
isiZulu: Umthofu