Hassium
English: Hassium

Hassium,  108Hs
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōhassium, Hs
Gōa-hêngsilvery (predicted)[1]
Hassium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Os

Hs

(Uhn)
hassiummeitnerium
Goân-chú-hoan108
Goân-chú-liōng[269]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu8 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Rn] 5f14 6d6 7s2 (predicted)[2]
per shell2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 (predicted)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid (predicted)[3]
Bi̍t-tō͘  (sek-un)41 g·cm−3 (predicted)[2]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘8, (6), (5), (4), (3), (2)[1][2][4][5] ​(parenthesized oxidation states are predictions)
Tiān-lī-lêng1st: 733.3 kJ·mol−1
2nd: 1756.0 kJ·mol−1
3rd: 2827.0 kJ·mol−1
(more) (all estimated)[2]
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 126 pm (estimated)[2]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng134 pm (estimated)[6]
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for hassium

(predicted)[3]
CAS teng-kì pian-hō54037-57-9
Le̍k-sú
Hō-miâafter Hassia, Latin for Hesse, Germany, where it was discovered[1]
Hoat-hiānGesellschaft für Schwerionenforschung (1984)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: hassium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
277Hssyn2 sSF
277mHs ?syn~130 s?SF
271Hssyn~4 sα9.27, 9.13267Sg
270Hssyn3.6 sα9.02, 8.88266Sg
269Hssyn9.7 sα9.21, 9.10, 8.97265Sg

Hassium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 108, hoà-ha̍k hû-hō sī Hs.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. 1.0 1.1 1.2 Emsley, John (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (New pán.). New York, NY: Oxford University Press. p. 215–7. ISBN 978-0-19-960563-7. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  3. 3.0 3.1 Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). 2011PhRvB..84k3104O. 10.1103/PhysRevB.84.113104. 
  4. Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. 10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  5. Düllmann, Christoph E. (31 October 2008). "Investigation of group 8 metallocenes @ TASCA" (PDF). 7th Workshop on Recoil Separator for Superheavy Element Chemistry TASCA 08. Gesellschaft für Schwerionenforschung. 25 March 2013 khòaⁿ--ê. 
  6. Robertson, Murray (2011). "Chemical Data: Hassium". Visual Elements Periodic Table. Royal Society of Chemistry. 28 November 2012 khòaⁿ--ê. 
Other Languages
Afrikaans: Hassium
አማርኛ: ሀሲየም
aragonés: Hassio
العربية: هاسيوم
asturianu: Hassiu
azərbaycanca: Hassium
беларуская: Хасій
беларуская (тарашкевіца)‎: Гас
български: Хасий
भोजपुरी: हस्सियम
བོད་ཡིག: ཧ་སིམ།
brezhoneg: Hasiom
bosanski: Hasij
català: Hassi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Hassium
Cebuano: Hassyo
کوردی: ھاسیۆم
corsu: Hassiu
čeština: Hassium
Чӑвашла: Хасси
Cymraeg: Hasiwm
dansk: Hassium
Deutsch: Hassium
Ελληνικά: Χάσιο
English: Hassium
Esperanto: Hasio
español: Hasio
eesti: Hassium
euskara: Hassio
فارسی: هاسیم
suomi: Hassium
føroyskt: Hassium
français: Hassium
Nordfriisk: Hassium
furlan: Hassi
Gaeilge: Haisiam
Gàidhlig: Hassium
galego: Hassio
ગુજરાતી: હેસીયમ
Gaelg: Hassium
客家語/Hak-kâ-ngî: Hassium
עברית: האסיום
हिन्दी: हैसियम
Fiji Hindi: Hassium
hrvatski: Hasij
Kreyòl ayisyen: Asyòm
magyar: Hasszium
հայերեն: Հասիում
interlingua: Hassium
Bahasa Indonesia: Hasium
Ido: Hasio
italiano: Hassio
日本語: ハッシウム
la .lojban.: jinmrxasi
Jawa: Hassium
Kabɩyɛ: Hasɩyɔm
қазақша: Хассий
한국어: 하슘
kurdî: Hasiyûm
коми: Хассий
Кыргызча: Хассий
Latina: Hassium
Lëtzebuergesch: Hassium
Limburgs: Hassium
Ligure: Hassio
lietuvių: Hasis
latviešu: Hasijs
македонски: Хасиум
മലയാളം: ഹാസ്സിയം
монгол: Хасси
मराठी: हासियम
кырык мары: Хассий
Bahasa Melayu: Hasium
Plattdüütsch: Hassium
नेपाली: ह्यासियम
नेपाल भाषा: ह्यासियम
Nederlands: Hassium
norsk nynorsk: Hassium
norsk: Hassium
ଓଡ଼ିଆ: ହାସିଅମ
polski: Has
پنجابی: ہاسیم
português: Hássio
Runa Simi: Hasyu
română: Hassiu
armãneashti: Hassiu
русский: Хассий
संस्कृतम्: हसियम
sicilianu: Hassiu
Scots: Hassium
srpskohrvatski / српскохрватски: Hasijum
Simple English: Hassium
slovenčina: Hásium
slovenščina: Hasij
Soomaaliga: Hasiyaam
shqip: Hassiumi
српски / srpski: Хасијум
Seeltersk: Hassium
svenska: Hassium
தமிழ்: ஆசியம்
తెలుగు: హాసియం
Tagalog: Hasyo
Türkçe: Hassiyum
татарча/tatarça: Хассий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ھاسسىي
українська: Гасій
اردو: ہاسیئم
oʻzbekcha/ўзбекча: Xassiy
vepsän kel’: Hassii
Tiếng Việt: Hassi
Winaray: Hassyo
хальмг: Хассиум
Yorùbá: Hassiomu
中文: 𨭆
文言: 𨭆
粵語: 𨭆