Gîn
English: Silver

Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Gîn (khu-pia̍t).
Gîn,  47Ag
Silver crystal.jpg
Electrolytically refined silver
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōGîn, Ag
Eng-bûnsilver
Gōa-hênglustrous white metal
Gîn tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Cu

Ag

Au
Gîncadmium
Goân-chú-hoan47
Goân-chú-liōng (±)107.8682(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu11 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d10 5s1
per shell2, 8, 18, 18, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám1234.93 K ​(961.78 °C, ​1763.2 °F)
Hut-tiám2435 K ​(2162 °C, ​3924 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)10.49 g·cm−3
9.320 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t11.28 
Cheng-hoat-jia̍t254 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.350 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)128314131575178220552433
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘−2, −1, 1, 2, 3, 4 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.93
Tiān-lī-lêng1st: 731.0 kJ·mol−1
2nd: 2070 kJ·mol−1
3rd: 3361 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 144 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng145±5 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng172 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for Gîn
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)2680 m·s−1 (at r.t.)
Jia̍t-phòng-tiòng18.9 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t429 W·m−1·K−1
Jia̍t-khok-sàn-lu̍t174 mm2·s−1 (at 300 K)
Tiān-chó͘-lu̍t15.87 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngdiamagnetic[2]
Young hē-sò͘83 GPa
Shear hē-sò͘30 GPa
Bulk hē-sò͘100 GPa
Poisson pí0.37
Mohs ngē-tō͘2.5
Vickers ngē-tō͘251 MPa
Brinell ngē-tō͘206–250 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-22-4
Le̍k-sú
Hoat-hiānbefore 5000 BC
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Gîn ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
105Agsyn41.2 dε105Pd
γ0.344, 0.280,
0.644, 0.443
106mAgsyn8.28 dε106Pd
γ0.511, 0.717,
1.045, 0.450
107Ag51.839%(SF)<20.512
108mAgsyn418 yεPd
IT0.109Ag
γ0.433, 0.614,
0.722
109Ag48.161%(SF)<19.241
111Agsyn7.45 d1.036, 0.694111Cd
γ0.342
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Gîn (hoà-ha̍k hû-hō: Ag, Latin-gí: argentum), ia̍h gûn, sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 47. Gîn sī 1 chióng nńg-nńg, pe̍h-pe̍h, kng-iàⁿ-iàⁿ ê koè-tō͘ kim-sio̍k (transition metal). Kim-sio̍k lāi-té, gîn siāng gâu koè-tiān, siāng gâu thoân jia̍t. Gîn ē-tit tan-tok chûn-chāi, mā ē-tit tī khòng-bu̍t (mineral)--nih chhoē--tio̍h. Gîn-kak-á, chu-pó, oáⁿ-poâⁿ (tableware), liap-iáⁿ, kiàⁿ, ... tiāⁿ ē ēng tio̍h gîn.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
адыгабзэ: Тыжьын
Afrikaans: Silwer
Alemannisch: Silber
aragonés: Archent
Ænglisc: Seolfor
العربية: فضة
অসমীয়া: ৰূপ
asturianu: Plata
Aymar aru: Qollqe
azərbaycanca: Gümüş
تۆرکجه: گوموش
башҡортса: Көмөш
Boarisch: Süwa
žemaitėška: Cėdabros
беларуская: Серабро
беларуская (тарашкевіца)‎: Срэбра
български: Сребро
भोजपुरी: चानी
বাংলা: রূপা
བོད་ཡིག: དངུལ།
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: প্রাটা
brezhoneg: Arc'hant (metal)
bosanski: Srebro
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ngṳ̀ng
Cebuano: Pilak
کوردی: زێو
corsu: Argentu
čeština: Stříbro
kaszëbsczi: Strzébro
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Сьрєбро
Чӑвашла: Кĕмĕл
Cymraeg: Arian (elfen)
dansk: Sølv
Deutsch: Silber
Zazaki: Sêm
Ελληνικά: Άργυρος
English: Silver
Esperanto: Arĝento
español: Plata
eesti: Hõbe
euskara: Zilar
estremeñu: Prata
فارسی: نقره
suomi: Hopea
Võro: Hõpõ
føroyskt: Silvur
français: Argent
Nordfriisk: Salwer
furlan: Arint
Frysk: Sulver
贛語:
galego: Prata
Avañe'ẽ: Kuarepotitĩ
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: रुपें
ગુજરાતી: ચાંદી
客家語/Hak-kâ-ngî: Ngiùn
עברית: כסף (יסוד)
हिन्दी: चाँदी
Fiji Hindi: Silver
hrvatski: Srebro
hornjoserbsce: Slěbro
Kreyòl ayisyen: Ajan (metal)
magyar: Ezüst
հայերեն: Արծաթ
Արեւմտահայերէն: Արծաթ
interlingua: Argento
Bahasa Indonesia: Perak
ГӀалгӀай: Дотув
Ido: Arjento
íslenska: Silfur
italiano: Argento
日本語:
Patois: Silva
la .lojban.: rijno
Jawa: Pérak
ქართული: ვერცხლი
Kabɩyɛ: Arɩzaɣ
қазақша: Күміс
ಕನ್ನಡ: ಬೆಳ್ಳಿ
한국어:
Перем Коми: Эзісь
कॉशुर / کٲشُر: رۄپھ
Ripoarisch: Silber
kurdî: Zîv
коми: Эзысь
Кыргызча: Күмүш
Latina: Argentum
Lëtzebuergesch: Sëlwer
лезги: Гимиш
Limburgs: Zèlver
Ligure: Argento
lumbaart: Arzent
lietuvių: Sidabras
latviešu: Sudrabs
मैथिली: चाँदी
Māori: Kawata
македонски: Сребро
മലയാളം: വെള്ളി
मराठी: चांदी
Bahasa Melayu: Perak
မြန်မာဘာသာ: ငွေ (သတ္တု)
эрзянь: Сия
Plattdüütsch: Sülver
नेपाली: चाँदी
नेपाल भाषा: वहः
Nederlands: Zilver
norsk nynorsk: Sølv
norsk: Sølv
Nouormand: Ergent
Diné bizaad: Béésh łigaii
Livvinkarjala: Hobju
ଓଡ଼ିଆ: ରୁପା
Ирон: Æвзист
ਪੰਜਾਬੀ: ਚਾਂਦੀ
Kapampangan: Pilak
Papiamentu: Plata
polski: Srebro
Piemontèis: Argent
پنجابی: چاندی
پښتو: سپين زر
português: Prata
Runa Simi: Qullqi q'illay
română: Argint
armãneashti: Asimi
русский: Серебро
русиньскый: Стрібро
संस्कृतम्: रजतम्
саха тыла: Үрүҥ көмүс
sicilianu: Argentu
Scots: Siller
سنڌي: چاندي
srpskohrvatski / српскохрватски: Srebro
Simple English: Silver
slovenčina: Striebro
slovenščina: Srebro
Soomaaliga: Naxaas
shqip: Argjendi
српски / srpski: Сребро
Seeltersk: Säälwer
Sunda: Pérak
svenska: Silver
Kiswahili: Agenti (fedha)
తెలుగు: వెండి
тоҷикӣ: Нуқра
Tagalog: Pilak
Türkçe: Gümüş
татарча/tatarça: Көмеш
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: كۈمۈش
українська: Срібло
اردو: چاندی
oʻzbekcha/ўзбекча: Kumush
vèneto: Arxento
vepsän kel’: Hobed
Tiếng Việt: Bạc
Volapük: Largentin
Winaray: Plata
吴语:
хальмг: Цанмөңган
ייִדיש: זילבער
Yorùbá: Fàdákà
Vahcuengh: Ngaenz
中文:
文言:
粵語:
isiZulu: Isiliva