Dubnium
English: Dubnium

Dubnium,  105Db
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōdubnium, Db
Dubnium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ta

Db

(Ups)
dubniumseaborgium
Goân-chú-hoan105
Goân-chú-liōng[268]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu5 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Rn] 5f14 6d3 7s2 (predicted)[1]
per shell2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 (predicted)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid (predicted)[2]
Bi̍t-tō͘  (sek-un)29.3 g·cm−3 (predicted)[1][3]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘5, (4), (3)[1][3] ​(parenthesized oxidation states are predictions)
Tiān-lī-lêng1st: 664.8 kJ·mol−1
2nd: 1546.7 kJ·mol−1
3rd: 2378.4 kJ·mol−1
(more) (all estimated)[1]
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 139 pm (estimated)[1]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng149 pm (estimated)[4]
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc) (predicted)[2]
Body-centered cubic crystal structure for dubnium
CAS teng-kì pian-hō53850-35-4
Le̍k-sú
Hō-miâafter the town of Dubna in Russia
Hoat-hiānJoint Institute for Nuclear Research (1968)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: dubnium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
262Dbsyn34 s[5][6]67% α8.66,
8.45
258Lr
33% SF
263Dbsyn27 s[6]56% SF
41% α8.36Lr
3% ε263mRf
266Dbsyn22 min[6]SF
ε266Rf
267Dbsyn1.2 h[6]SF
268Dbsyn29 h[6]SF
ε268Rf
270Dbsyn23.15 h[7]17% SF
83% α266Lr

Dubnium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 105, hoà-ha̍k hû-hō sī Db.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. 2.0 2.1 Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). 2011PhRvB..84k3104O. 10.1103/PhysRevB.84.113104. 
  3. 3.0 3.1 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. 10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  4. Chemical Data. Dubnium - Db, Royal Chemical Society
  5. Münzenberg, G.; Gupta, M. (2011). "Production and Identification of Transactinide Elements": 877. 10.1007/978-1-4419-0720-2_19. 
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered. Berkeley Lab. News center. October 26, 2010
  7. Oganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; et al. (2010-04-09). "Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117". Physical Review Letters. American Physical Society. 104 (142502). 2010PhRvL.104n2502O. 10.1103/PhysRevLett.104.142502. 20481935. 
Other Languages
Afrikaans: Dubnium
አማርኛ: ዱብኒየም
aragonés: Dubnio
العربية: دوبنيوم
asturianu: Dubniu
azərbaycanca: Dubnium
беларуская: Дубній
беларуская (тарашкевіца)‎: Дубн
български: Дубний
भोजपुरी: डब्नियम
བོད་ཡིག: ཌབ་ནིམ།
brezhoneg: Dubniom
bosanski: Dubnij
català: Dubni
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Dubnium
Cebuano: Dubnyum
کوردی: دوبنیۆم
corsu: Dubniu
čeština: Dubnium
Чӑвашла: Дубни
Cymraeg: Dubniwm
dansk: Dubnium
Deutsch: Dubnium
Ελληνικά: Ντούμπνιο
English: Dubnium
Esperanto: Dubnio
español: Dubnio
eesti: Dubnium
euskara: Dubnio
فارسی: دوبنیم
suomi: Dubnium
français: Dubnium
Nordfriisk: Dubnium
furlan: Dubni
Gaeilge: Dúibniam
Gàidhlig: Dubnium
galego: Dubnio
ગુજરાતી: ડૂબનીયમ
Gaelg: Dubnium
客家語/Hak-kâ-ngî: Dubnium
עברית: דובניום
हिन्दी: डब्नियम
Fiji Hindi: Dubnium
hrvatski: Dubnij
magyar: Dubnium
հայերեն: Դուբնիում
interlingua: Dubnium
Bahasa Indonesia: Dubnium
Ido: Dubnio
italiano: Dubnio
日本語: ドブニウム
la .lojban.: jinmrdubni
Jawa: Dubnium
ქართული: დუბნიუმი
Kabɩyɛ: Dʊbɩnɩyɔm
қазақша: Дубний
한국어: 더브늄
kurdî: Dubniyûm
коми: Дубний
Кыргызча: Дубний
Latina: Dubnium
Lëtzebuergesch: Dubnium
Limburgs: Dubnium
Ligure: Dubnio
lietuvių: Dubnis
latviešu: Dubnijs
македонски: Дубниум
മലയാളം: ഡൂബ്നിയം
монгол: Дубни
मराठी: डब्नियम
кырык мары: Дубний
Bahasa Melayu: Dubnium
नेपाली: दुब्नियम
नेपाल भाषा: डब्नियम
Nederlands: Dubnium
norsk nynorsk: Dubnium
norsk: Dubnium
ଓଡ଼ିଆ: ଡବ୍‌ନିଅମ
पालि: डब्नियम
polski: Dubn
پنجابی: ڈبنیم
português: Dúbnio
Runa Simi: Dubniyu
română: Dubniu
armãneashti: Dubniu
русский: Дубний
संस्कृतम्: डब्नियम
sicilianu: Dubniu
Scots: Dubnium
srpskohrvatski / српскохрватски: Dubnijum
Simple English: Dubnium
slovenčina: Dubnium
slovenščina: Dubnij
Soomaaliga: Dubniyaam
shqip: Dubniumi
српски / srpski: Дубнијум
Seeltersk: Dubnium
svenska: Dubnium
తెలుగు: డుబ్నియం
Tagalog: Dubniyo
Türkçe: Dubniyum
татарча/tatarça: Дубний
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: دۇبنىي
українська: Дубній
اردو: ڈبنئیم
oʻzbekcha/ўзбекча: Dubniy
vepsän kel’: Dubnii
Tiếng Việt: Dubni
Winaray: Dubnyo
хальмг: Дубниум
Yorùbá: Dubnium
中文: 𨧀
文言: 𨧀
粵語: 𨧀