Chhàu-sò͘
English: Bromine

Chhàu-sò͘,  35Br
Bromine 25ml (transparent).png
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōChhàu-sò͘, Br
Eng-bûnbromine
Gōa-hênggas/liquid: red-brown
solid: metallic luster
Chhàu-sò͘ tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Cl

Br

 I 
Chhàu-sò͘krypton
Goân-chú-hoan35
Goân-chú-liōng79.904[1] (79.901–79.907)[2]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  siang-goân-chú hui-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu17 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d10 4s2 4p5
per shell2, 8, 18, 7
Bu̍t-lí sèng-chit
Siònge̍k-thé
Iûⁿ-tiám265.8 K ​(−7.2 °C, ​19 °F)
Hut-tiám332.0 K ​(58.8 °C, ​137.8 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)Br2, liquid: 3.1028 g·cm−3
Sam-siòng-tiám265.90 K, ​5.8 kPa[3]
Lîm-kài-tiám588 K, 10.34 MPa[3]
Iûⁿ-hoà-jia̍t(Br2) 10.571 
Cheng-hoat-jia̍t(Br2) 29.96 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng(Br2) 75.69 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)185201220244276332
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘7, 5, 4, 3, 1, −1 ​(a strongly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.96
Tiān-lī-lêng1st: 1139.9 kJ·mol−1
2nd: 2103 kJ·mol−1
3rd: 3470 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 120 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng120±3 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng185 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​orthorhombic
Orthorhombic crystal structure for Chhàu-sò͘
Siaⁿ-sok206 (at 20 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t0.122 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t7.8×1010 Ω·m (at 20 °C)
Chû-sèngdiamagnetic[4]
CAS teng-kì pian-hō7726-95-6
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Antoine Jérôme Balard and Leopold Gmelin (1825)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: Chhàu-sò͘ ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
79Br50.69%79Br is stable with 44 neutrons
81Br49.31%81Br is stable with 46 neutrons

Chhàu-sò͘ (臭素), kì-hō Br, sī chi̍t khoán hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 35.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Conventional Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  3. 3.0 3.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110. 
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Broom
አማርኛ: ብሮሚን
aragonés: Bromo
العربية: بروم
asturianu: Bromu
azərbaycanca: Brom
беларуская: Бром
беларуская (тарашкевіца)‎: Бром
български: Бром
भोजपुरी: ब्रोमीन
বাংলা: ব্রোমিন
བོད་ཡིག: རྦོར་མིན།
brezhoneg: Brom
bosanski: Brom
català: Brom
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Chéu (nguòng-só)
Cebuano: Bromo
کوردی: برۆم
corsu: Bromu
čeština: Brom
Чӑвашла: Бром
Cymraeg: Bromin
dansk: Brom
Deutsch: Brom
Ελληνικά: Βρώμιο
English: Bromine
Esperanto: Bromo
español: Bromo
eesti: Broom
euskara: Bromo
فارسی: برم
suomi: Bromi
føroyskt: Brom
français: Brome
Nordfriisk: Broom
furlan: Brom
Gaeilge: Bróimín
贛語:
Gàidhlig: Bròmain
galego: Bromo
ગુજરાતી: બ્રોમિન
Gaelg: Bromeen
客家語/Hak-kâ-ngî: Chhiu
עברית: ברום
हिन्दी: ब्रोमीन
Fiji Hindi: Bromine
hrvatski: Brom
Kreyòl ayisyen: Bwòm
magyar: Bróm
հայերեն: Բրոմ
interlingua: Bromo
Bahasa Indonesia: Bromin
Ido: Bromo
íslenska: Bróm
italiano: Bromo
日本語: 臭素
la .lojban.: xunkliru
Jawa: Brom
ქართული: ბრომი
Kabɩyɛ: Purom
қазақша: Бром
ಕನ್ನಡ: ಬ್ರೋಮಿನ್
한국어: 브로민
коми: Бром
Кыргызча: Бром
Latina: Bromium
Lëtzebuergesch: Brom
Limburgs: Broeam
Ligure: Brommo
lumbaart: Brom
lietuvių: Bromas
latviešu: Broms
Māori: Pūkane
македонски: Бром
മലയാളം: ബ്രോമിൻ
монгол: Бром
मराठी: ब्रोमीन
кырык мары: Бром
Bahasa Melayu: Bromin
မြန်မာဘာသာ: ဘရိုမင်း
эрзянь: Бром
Plattdüütsch: Brom
नेपाली: ब्रोमिन
नेपाल भाषा: ब्रोमिन
Nederlands: Broom (element)
norsk nynorsk: Brom
norsk: Brom
occitan: Bròme
Livvinkarjala: Brom
ଓଡ଼ିଆ: ବ୍ରୋମିନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਬ੍ਰੋਮੀਨ
पालि: ब्रोमिन
polski: Brom
Piemontèis: Bròm
پنجابی: برومائن
português: Bromo
Runa Simi: Bromu
română: Brom
armãneashti: Bromu
русский: Бром
संस्कृतम्: ब्रोमिन
sicilianu: Bromu
Scots: Bromine
srpskohrvatski / српскохрватски: Brom
Simple English: Bromine
slovenčina: Bróm
slovenščina: Brom
Soomaaliga: Boromiin
shqip: Bromi
српски / srpski: Бром
Seeltersk: Bromium
Sunda: Bromin
svenska: Brom
Kiswahili: Bromi
தமிழ்: புரோமின்
తెలుగు: బ్రోమిన్
тоҷикӣ: Бром
Tagalog: Bromina
Türkçe: Brom
татарча/tatarça: Бром
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: بروم
українська: Бром
اردو: برومین
oʻzbekcha/ўзбекча: Brom
vepsän kel’: Brom
Tiếng Việt: Brom
Winaray: Bromo
吴语:
хальмг: Бром
ייִדיש: בראם
Yorùbá: Brómìnì
中文:
文言:
粵語: