Cerium
English: Cerium

Cerium,  58Ce
Cerium2.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōcerium, Ce
Gōa-hêngsilvery white
Cerium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Ce

Th
ceriumpraseodymium
Goân-chú-hoan58
Goân-chú-liōng (±)140.116(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  lanthanum-hē
Cho̍k, hun-khun/a, f khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 4f1 5d1 6s2[2]
per shell2, 8, 18, 19, 9, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám1068 K ​(795 °C, ​1463 °F)
Hut-tiám3716 K ​(3443 °C, ​6229 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)6.770 g·cm−3
6.55 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t5.46 
Cheng-hoat-jia̍t398 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng26.94 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)199221942442275431593705
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘4, 3, 2, 1 ​(a mildly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.12
Tiān-lī-lêng1st: 534.4 kJ·mol−1
2nd: 1050 kJ·mol−1
3rd: 1949 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 181.8 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng204±9 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​double hexagonal close-packed (dhcp)
Double hexagonal close packed crystal structure for cerium

β-Ce
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for cerium

γ-Ce
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)2100 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòngγ, poly: 6.3 µm·m−1·K−1 (at r.t.)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t11.3 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍tβ, poly: 828 nΩ·m (at r.t.)
Chû-sèngparamagnetic[3]
Young hē-sò͘γ form: 33.6 GPa
Shear hē-sò͘γ form: 13.5 GPa
Bulk hē-sò͘γ form: 21.5 GPa
Poisson píγ form: 0.24
Mohs ngē-tō͘2.5
Vickers ngē-tō͘210–470 MPa
Brinell ngē-tō͘186–412 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-45-1
Le̍k-sú
Hō-miâafter dwarf planet Ceres, itself named after Roman deity of agriculture Ceres
Hoat-hiānMartin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius, Wilhelm Hisinger (1803)
Siōng chá hû-lîCarl Gustaf Mosander (1839)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: cerium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
134Cesyn3.16 dε0.500134La
136Ce0.185% y()2.419136Ba
138Ce0.251% y+β+)0.694138Ba
139Cesyn137.640 dε0.278139La
140Ce88.450%(SF)<43.633
141Cesyn32.501 d0.581141Pr
142Ce11.114% y()1.417142Nd
(α)1.298138Ba
144Cesyn284.893 dβ0.319144Pr
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Cerium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 58, hoà-ha̍k hû-hō sī Ce.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Ground levels and ionization energies for the neutral atoms, NIST
  3. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Serium
አማርኛ: ሴሪየም
العربية: سيريوم
asturianu: Ceriu
azərbaycanca: Serium
беларуская: Цэрый
беларуская (тарашкевіца)‎: Цэр
български: Церий
भोजपुरी: सेरियम
বাংলা: সিরিয়াম
brezhoneg: Keriom
bosanski: Cerij
català: Ceri
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Cerium
Cebuano: Ceryo
کوردی: سێریۆم
corsu: Ceriu
čeština: Cer
Чӑвашла: Цери
Cymraeg: Ceriwm
dansk: Cerium
Deutsch: Cer
Ελληνικά: Δημήτριο
English: Cerium
Esperanto: Cerio
español: Cerio
eesti: Tseerium
فارسی: سریم
suomi: Cerium
français: Cérium
Nordfriisk: Tseerium
furlan: Ceri
Gaeilge: Ceiriam
Gàidhlig: Cerium
galego: Cerio
ગુજરાતી: સિરીયમ
Gaelg: Kerrium
客家語/Hak-kâ-ngî: Cerium
עברית: צריום
हिन्दी: सीरियम
Fiji Hindi: Cerium
hrvatski: Cerij
Kreyòl ayisyen: Seryòm
magyar: Cérium
հայերեն: Ցերիում
interlingua: Cerium
Bahasa Indonesia: Serium
Ido: Cerio
italiano: Cerio
日本語: セリウム
la .lojban.: jinmrseri
ქართული: ცერიუმი
Kabɩyɛ: Sɛrɩyɔm
қазақша: Церий
ಕನ್ನಡ: ಸೀರಿಯಮ್
한국어: 세륨
коми: Церий
Кыргызча: Церий
Latina: Cerium
Lëtzebuergesch: Cer
Limburgs: Cerium
Ligure: Çerio
lietuvių: Ceris
latviešu: Cērijs
македонски: Цериум
മലയാളം: സീറിയം
монгол: Цери
मराठी: सेरियम
кырык мары: Церий
Bahasa Melayu: Serium
မြန်မာဘာသာ: ဆယ်ရီယမ်
नेपाली: सेरियम
नेपाल भाषा: सेरियम
Nederlands: Cerium
norsk nynorsk: Cerium
norsk: Cerium
occitan: Cèri
Livvinkarjala: Cerii
ଓଡ଼ିଆ: ସେରିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸੀਰੀਅਮ
पालि: सेरियम
polski: Cer
Piemontèis: Cerio
پنجابی: سیریم
português: Cério
Runa Simi: Seryu
română: Ceriu
armãneashti: Ceriu
русский: Церий
संस्कृतम्: सेरियम्
саха тыла: Сериум
sicilianu: Ceriu
Scots: Cerium
srpskohrvatski / српскохрватски: Cerijum
Simple English: Cerium
slovenčina: Cér
slovenščina: Cerij
shqip: Keriumi
српски / srpski: Церијум
Seeltersk: Cerium
svenska: Cerium
Kiswahili: Seri
தமிழ்: சீரியம்
తెలుగు: సీరియం
Tagalog: Seryo
Türkçe: Seryum
татарча/tatarça: Церий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سېرىي
українська: Церій
اردو: سیریئم
vepsän kel’: Cerii
Tiếng Việt: Xeri
Winaray: Ceryo
吴语:
хальмг: Цериүм
Yorùbá: Cerium
中文:
文言:
粵語: