Caesium
English: Caesium

Caesium,  55Cs
Some silvery-gold metal, with a liquid-like texture and lustre, sealed in a glass ampoule
Caesium spectrum visible.png
Spectral lines of caesium
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōcaesium, Cs
Phian-miâcesium
Gōa-hêngsilvery gold
Caesium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Rb

Cs

Fr
caesiumbarium
Goân-chú-hoan55
Goân-chú-liōng (±)132.90545196(6)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kiⁿ-kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu1 cho̍k, s khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 6s1
per shell2, 8, 18, 18, 8, 1
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám301.7 K ​(28.5 °C, ​83.3 °F)
Hut-tiám944 K ​(671 °C, ​1240 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)1.93 g·cm−3
1.843 g·cm−3
Lîm-kài-tiám1938 K, 9.4 MPa[2]
Iûⁿ-hoà-jia̍t2.09 
Cheng-hoat-jia̍t63.9 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng32.210 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)418469534623750940
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘+1, −1[3] ​(a strongly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 0.79
Tiān-lī-lêng1st: 375.7 kJ·mol−1
2nd: 2234.3 kJ·mol−1
3rd: 3400 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 265 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng244±11 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng343 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​body-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for caesium
Jia̍t-phòng-tiòng97 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t35.9 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t205 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngparamagnetic[4]
Young hē-sò͘1.7 GPa
Bulk hē-sò͘1.6 GPa
Mohs ngē-tō͘0.2
Brinell ngē-tō͘0.14 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-46-2
Le̍k-sú
Hō-miâfrom Latin caesius, sky blue, for its spectral colours
Hoat-hiānRobert Bunsen and Gustav Kirchhoff (1860)
Siōng chá hû-lîCarl Setterberg (1882)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: caesium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
133Cs100%(SF)<34.753
134Cssyn2.0648 yε1.229134Xe
2.059134Ba
135Cstrace2.3×106 yβ0.269135Ba
137Cstrace30.17 y[5]β1.174137Ba
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Caesium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 55, hoà-ha̍k hû-hō sī Cs.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110. 
  3. Dye, J. L. (1979). "Compounds of Alkali Metal Anions". Angewandte Chemie International Edition. 18 (8): 587–598. 10.1002/anie.197905871. 
  4. "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (87th pán.). CRC press. ISBN 0-8493-0487-3. 2010-09-26 khòaⁿ--ê. 
  5. "NIST Radionuclide Half-Life Measurements". NIST. 2011-03-13 khòaⁿ--ê. 
Other Languages
Afrikaans: Sesium
አማርኛ: ሴሲየም
aragonés: Cesio
العربية: سيزيوم
asturianu: Cesiu
azərbaycanca: Sezium
беларуская: Цэзій
беларуская (тарашкевіца)‎: Цэз
български: Цезий
भोजपुरी: सीजियम
বাংলা: সিজিয়াম
བོད་ཡིག: སྰེ་སིམ།
brezhoneg: Keziom
bosanski: Cezij
català: Cesi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Caesium
Cebuano: Cesyo
کوردی: سیزیۆم
corsu: Cesiu
čeština: Cesium
Чӑвашла: Цези
Cymraeg: Cesiwm
dansk: Cæsium
Deutsch: Caesium
Ελληνικά: Καίσιο
English: Caesium
Esperanto: Cezio
español: Cesio
eesti: Tseesium
euskara: Zesio
فارسی: سزیم
suomi: Cesium
føroyskt: Sesium
français: Césium
Nordfriisk: Tseesium
furlan: Cesi
Gaeilge: Caeisiam
贛語:
Gàidhlig: Caesium
galego: Cesio
ગુજરાતી: સીસીયમ
Gaelg: Kaishum
客家語/Hak-kâ-ngî: Caesium
עברית: צסיום
हिन्दी: सीज़ियम
Fiji Hindi: Caesium
hrvatski: Cezij
Kreyòl ayisyen: Sezyòm
magyar: Cézium
հայերեն: Ցեզիում
interlingua: Cesium
Bahasa Indonesia: Sesium
Ido: Cesio
íslenska: Sesín
italiano: Cesio
日本語: セシウム
la .lojban.: blasodna
Jawa: Sésium
ქართული: ცეზიუმი
Kabɩyɛ: Sɛzɩyɔm
қазақша: Цезий
ಕನ್ನಡ: ಸೀಸಿಯಮ್
한국어: 세슘
kurdî: Sezyûm
коми: Цезий
Кыргызча: Цезий
Latina: Caesium
Lëtzebuergesch: Cäsium
Limburgs: Cesium
lumbaart: Cesio
lietuvių: Cezis
latviešu: Cēzijs
македонски: Цезиум
മലയാളം: സീസിയം
монгол: Цези
मराठी: सिझियम
кырык мары: Цезий
Bahasa Melayu: Sesium
မြန်မာဘာသာ: ဆယ်ဆီယမ်
Plattdüütsch: Cäsium
नेपाली: सेसियम
नेपाल भाषा: सेसियम
Nederlands: Cesium
norsk nynorsk: Cesium
norsk: Cesium
occitan: Cèsi
Livvinkarjala: Cezii
ଓଡ଼ିଆ: ସିଜିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਸੀਜ਼ੀਅਮ
पालि: सेसियम
polski: Cez
Piemontèis: Cesio
پنجابی: سیزیم
português: Césio
Runa Simi: Sesyu
română: Cesiu
armãneashti: Cesiu
русский: Цезий
संस्कृतम्: सेसियम
саха тыла: Сезиум
sicilianu: Cesiu (elementu)
Scots: Caesium
srpskohrvatski / српскохрватски: Cezijum
Simple English: Caesium
slovenčina: Cézium
slovenščina: Cezij
Soomaaliga: Kaasiyaam
shqip: Ceziumi
српски / srpski: Цезијум
Seeltersk: Cesium
svenska: Cesium
Kiswahili: Caesi
தமிழ்: சீசியம்
తెలుగు: సీసియం
тоҷикӣ: Сезий
Tagalog: Sesyo
Türkçe: Sezyum
татарча/tatarça: Цезий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سېزىي
українська: Цезій
اردو: سیزیئم
oʻzbekcha/ўзбекча: Seziy
vepsän kel’: Cezii
Tiếng Việt: Xêsi
walon: Ceziom
Winaray: Cesyo
吴语:
хальмг: Цесиум
ייִדיש: צעז
Yorùbá: Kesium
中文:
文言:
粵語: