Cadmium
English: Cadmium

Cadmium,  48Cd
Cadmium-crystal bar.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōcadmium, Cd
Gōa-hêngsilvery bluish-gray metallic
Cadmium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Zn

Cd

Hg
cadmiumindium
Goân-chú-hoan48
Goân-chú-liōng (±)112.414(4)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
alternatively considered a post-transition metal
Cho̍k, hun-khu12 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 5 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Kr] 4d10 5s2
per shell2, 8, 18, 18, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám594.22 K ​(321.07 °C, ​609.93 °F)
Hut-tiám1040 K ​(767 °C, ​1413 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)8.65 g·cm−3
7.996 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t6.21 
Cheng-hoat-jia̍t99.87 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng26.020 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)5305836547458671040
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘2, 1, −2 ​(a mildly basic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.69
Tiān-lī-lêng1st: 867.8 kJ·mol−1
2nd: 1631.4 kJ·mol−1
3rd: 3616 kJ·mol−1
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 151 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng144±9 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng158 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for cadmium
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)2310 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng30.8 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t96.6 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t72.7 nΩ·m (at 22 °C)
Chû-sèngdiamagnetic[2]
Young hē-sò͘50 GPa
Shear hē-sò͘19 GPa
Bulk hē-sò͘42 GPa
Poisson pí0.30
Mohs ngē-tō͘2.0
Brinell ngē-tō͘203–220 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-43-9
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Karl Samuel Leberecht Hermann and Friedrich Stromeyer (1817)
 hō-miâFriedrich Stromeyer (1817)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: cadmium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
106Cd1.25% y()2.770106Pd
107Cdsyn6.5 hε1.417107Ag
108Cd0.89% y+β+)0.272108Pd
109Cdsyn462.6 dε0.214109Ag
110Cd12.49%(SF)<22.486
111Cd12.8%(SF)<21.883
112Cd24.13%(SF)<20.733
113Cd12.22% y0.316113In
113mCdsyn14.1 yβ0.580113In
IT0.264113Cd
114Cd28.73% y()0.540114Sn
115Cdsyn53.46 hβ1.446115In
116Cd7.49% yββ2.809116Sn
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Cadmium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 48, hoà-ha̍k hû-hō sī Cd.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Kadmium
አማርኛ: ካድሚየም
aragonés: Cadmio
العربية: كادميوم
asturianu: Cadmiu
azərbaycanca: Kadmium
башҡортса: Кадмий
беларуская: Кадмій
беларуская (тарашкевіца)‎: Кадм
български: Кадмий
भोजपुरी: कैडमियम
བོད་ཡིག: ཁེ་ཌི་ནིམ།
brezhoneg: Kadmiom
bosanski: Kadmij
català: Cadmi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Gáik (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Kadmyo
کوردی: کادمیۆم
corsu: Cadmiu
čeština: Kadmium
Чӑвашла: Кадми
Cymraeg: Cadmiwm
dansk: Cadmium
Deutsch: Cadmium
Ελληνικά: Κάδμιο
English: Cadmium
Esperanto: Kadmio
español: Cadmio
eesti: Kaadmium
euskara: Kadmio
فارسی: کادمیم
suomi: Kadmium
føroyskt: Kadmium
français: Cadmium
Nordfriisk: Kadmium
furlan: Cadmi
Gaeilge: Caidmiam
Gàidhlig: Cadmium
galego: Cadmio
ગુજરાતી: કેડમિયમ
Gaelg: Cadmium
客家語/Hak-kâ-ngî: Cadmium
עברית: קדמיום
हिन्दी: कैडमियम
Fiji Hindi: Cadmium
hrvatski: Kadmij
Kreyòl ayisyen: Kadmyòm
magyar: Kadmium
հայերեն: Կադմիում
interlingua: Cadmium
Bahasa Indonesia: Kadmium
Ido: Kadmio
íslenska: Kadmín
italiano: Cadmio
日本語: カドミウム
la .lojban.: jinmrkadmu
Jawa: Kadmium
ქართული: კადმიუმი
Kabɩyɛ: Kadɩmɩyɔm
қазақша: Кадмий
한국어: 카드뮴
kurdî: Kadmiyûm
коми: Кадмий
Кыргызча: Кадмий
Latina: Cadmium
Lëtzebuergesch: Cadmium
Limburgs: Cadmium
Ligure: Cadmio
lumbaart: Cadmio
lietuvių: Kadmis
latviešu: Kadmijs
македонски: Кадмиум
മലയാളം: കാഡ്മിയം
монгол: Кадми
मराठी: कॅडमियम
кырык мары: Кадмий
Bahasa Melayu: Kadmium
Plattdüütsch: Cadmium
नेपाल भाषा: क्याड्मियम
Nederlands: Cadmium
norsk nynorsk: Kadmium
norsk: Kadmium
occitan: Cadmi
Livvinkarjala: Kadmii
ਪੰਜਾਬੀ: ਕੈਡਮੀਅਮ
polski: Kadm
Piemontèis: Cadmio
پنجابی: کیڈمیم
português: Cádmio
Runa Simi: Kadmiyu
română: Cadmiu
armãneashti: Cadmiu
русский: Кадмий
संस्कृतम्: केडमियम्
sicilianu: Cadmiu
Scots: Cadmium
srpskohrvatski / српскохрватски: Kadmijum
Simple English: Cadmium
slovenčina: Kadmium
slovenščina: Kadmij
Soomaaliga: Kaadmiyaam
shqip: Kadmiumi
српски / srpski: Кадмијум
Seeltersk: Cadmium
svenska: Kadmium
Kiswahili: Cadimi
తెలుగు: కాడ్మియం
тоҷикӣ: Кадмий
Tagalog: Kadmiyo
Türkçe: Kadmiyum
татарча/tatarça: Кадмий
українська: Кадмій
اردو: کیڈمیئم
oʻzbekcha/ўзбекча: Kadmiy
vepsän kel’: Kadmii
Tiếng Việt: Cadimi
Winaray: Cadmyo
吴语:
хальмг: Кадмиум
ייִדיש: קאדמיום
Yorùbá: Kadmium
中文:
文言:
粵語: