Bohrium
English: Bohrium

Bohrium,  107Bh
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōbohrium, Bh
Bohrium tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Re

Bh

(Upe)
bohriumhassium
Goân-chú-hoan107
Goân-chú-liōng[270]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu7 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 7 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Rn] 5f14 6d5 7s2 (calculated)[1][2]
per shell2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 (predicted)
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid (predicted)[3]
Bi̍t-tō͘  (sek-un)37.1 g·cm−3 (predicted)[2][4]
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘7, (5), (4), (3)[2][4] ​(parenthesized oxidation states are predictions)
Tiān-lī-lêng1st: 742.9 kJ·mol−1
2nd: 1688.5 kJ·mol−1
3rd: 2566.5 kJ·mol−1
(more) (all estimated)[2]
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 128 pm (predicted)[2]
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng141 pm (estimated)[5]
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for bohrium

(predicted)[3]
CAS teng-kì pian-hō54037-14-8
Le̍k-sú
Hō-miâafter Niels Bohr
Hoat-hiānGesellschaft für Schwerionenforschung (1981)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: bohrium ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
274Bhsyn~54 s[6]α8.8270Db
272Bhsyn9.8 sα9.02268Db
271Bhsyn1.2 s[7]α9.35[7]267Db
270Bhsyn61 sα8.93266Db
267Bhsyn17 sα8.83263Db

Bohrium sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 107, hoà-ha̍k hû-hō sī Bh.

"Bohrium" sī ēng Niels Bohr ê miâ-jī khí--ê.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Johnson, E.; Fricke, B.; Jacob, T.; Dong, C. Z.; Fritzsche, S.; Pershina, V. (2002). "Ionization potentials and radii of neutral and ionized species of elements 107 (bohrium) and 108 (hassium) from extended multiconfiguration Dirac–Fock calculations". The Journal of Chemical Physics. 116: 1862. 2002JChPh.116.1862J. 10.1063/1.1430256. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Chū Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd pán.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  3. 3.0 3.1 Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). 2011PhRvB..84k3104O. 10.1103/PhysRevB.84.113104. 
  4. 4.0 4.1 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. 10.1007/BFb0116498. 4 October 2013 khòaⁿ--ê. 
  5. Chemical Data. Bohrium - Bh, Royal Chemical Society
  6. Oganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; et al. (2010-04-09). "Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117". Physical Review Letters. American Physical Society. 104 (142502). 2010PhRvL.104n2502O. 10.1103/PhysRevLett.104.142502. 20481935.  (gives life-time of 1.3 min based on a single event; conversion to half-life is done by multiplying with ln(2).)
  7. 7.0 7.1 FUSHE (2012). "Synthesis of SH-nuclei" (PDF). September 2012 khòaⁿ--ê. 
Other Languages
Afrikaans: Bohrium
አማርኛ: ቦህሪየም
aragonés: Bohrio
العربية: بوريوم
asturianu: Bohriu
azərbaycanca: Borium
беларуская: Борый
беларуская (тарашкевіца)‎: Борыюм
български: Борий
भोजपुरी: बोरियम (तत्व)
བོད་ཡིག: བོཧ་རིམ།
brezhoneg: Bohriom
bosanski: Borij
català: Bohri
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Bohrium
Cebuano: Bohryo
کوردی: بۆریۆم
corsu: Bohriu
čeština: Bohrium
Чӑвашла: Бори
Cymraeg: Bohriwm
dansk: Bohrium
Deutsch: Bohrium
Ελληνικά: Μπόριο
English: Bohrium
Esperanto: Boriumo
español: Bohrio
eesti: Bohrium
euskara: Bohrio
فارسی: بوهریم
suomi: Bohrium
français: Bohrium
Nordfriisk: Bohrium
furlan: Bohri
Gaeilge: Bóiriam
Gàidhlig: Bohrium
galego: Bohrio
ગુજરાતી: બોહ્રીયમ
Gaelg: Bohrium
客家語/Hak-kâ-ngî: Bohrium
עברית: בוהריום
हिन्दी: बोरियम
Fiji Hindi: Bohrium
hrvatski: Borij
Kreyòl ayisyen: Bòryòm
magyar: Bohrium
հայերեն: Բորիում
interlingua: Bohrium
Bahasa Indonesia: Bohrium
Ido: Boriumo
italiano: Bohrio
日本語: ボーリウム
la .lojban.: jinmrbori
Jawa: Bohrium
Kabɩyɛ: Bɔrɩyɔm
қазақша: Борий
한국어: 보륨
kurdî: Bohriyûm
коми: Борий
Кыргызча: Борий
Latina: Bohrium
Lëtzebuergesch: Bohrium
Limburgs: Bohrium
Ligure: Bohrio
lietuvių: Boris
latviešu: Borijs
македонски: Бориум
മലയാളം: ബോറിയം
монгол: Бори
मराठी: बोहरियम
кырык мары: Борий
Bahasa Melayu: Bohrium
नेपाली: बोरियम
नेपाल भाषा: बोरियम
Nederlands: Bohrium
norsk nynorsk: Bohrium
norsk: Bohrium
ଓଡ଼ିଆ: ବୋଃରିଅମ
पालि: बोरियम
پنجابی: بوہریم
português: Bóhrio
Runa Simi: Bohriyu
română: Bohriu
armãneashti: Bohriu
русский: Борий
संस्कृतम्: बोरियम
sicilianu: Bohriu
Scots: Bohrium
srpskohrvatski / српскохрватски: Borijum
Simple English: Bohrium
slovenčina: Bohrium
slovenščina: Borij
Soomaaliga: Bohriyaam
shqip: Bohriumi
српски / srpski: Боријум
Seeltersk: Bohrium
svenska: Bohrium
Kiswahili: Bohri
தமிழ்: போரியம்
తెలుగు: బోరియం
Tagalog: Boryo
Türkçe: Bohriyum
татарча/tatarça: Борий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: بوھرىي
українська: Борій
اردو: بورئیم
oʻzbekcha/ўзбекча: Boriy (unsur)
vepsän kel’: Borii
Tiếng Việt: Bohri
Winaray: Bohryo
хальмг: Борум
Yorùbá: Bohriomu
中文: 𨨏
文言: 𨨏
粵語: 𨨏