Bismuth
English: Bismuth

Bismuth,  83Bi
Bismuth crystals and 1cm3 cube.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōbismuth, Bi
Gōa-hênglustrous silver
Bismuth tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Sb

Bi

Mc
bismuthpolonium
Goân-chú-hoan83
Goân-chú-liōng (±)208.98040(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  āu-kòe-tō͘ kim-sio̍k
Cho̍k, hun-khu15 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 6 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
per shell2, 8, 18, 32, 18, 5
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngsolid
Iûⁿ-tiám544.7 K ​(271.5 °C, ​520.7 °F)
Hut-tiám1837 K ​(1564 °C, ​2847 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)9.78 g·cm−3
10.05 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t11.30 
Cheng-hoat-jia̍t179 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.52 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)94110411165132515381835
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(a mildly acidic oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 2.02
Tiān-lī-lêng1st: 703 kJ·mol−1
2nd: 1610 kJ·mol−1
3rd: 2466 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 156 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng148±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng207 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​rhombohedral[2]
Rhombohedral crystal structure for bismuth
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)1790 m·s−1 (at 20 °C)
Jia̍t-phòng-tiòng13.4 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t7.97 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t1.29 µΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngdiamagnetic
Young hē-sò͘32 GPa
Shear hē-sò͘12 GPa
Bulk hē-sò͘31 GPa
Poisson pí0.33
Mohs ngē-tō͘2.25
Brinell ngē-tō͘70–95 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-69-9
Le̍k-sú
Hoat-hiānClaude François Geoffroy (1753)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: bismuth ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
207Bisyn31.55 y2.399207Pb
208Bisyn3.68×105 yβ+2.880208Pb
209Bi100%1.9×1019 yα3.137205Tl
210Bitrace5.012 d1.426210Po
α5.982206Tl
210mBisyn3.04×106 yIT0.271210Bi
α6.253206Tl

Bismuth ("Bí-su-mah"), Tek-gí Bismut ("Bí-su-mut"), sī 1 ê hoà-ha̍k goân-sò͘. I ê goân-chú-hoan sī 83, hoà-ha̍k hû-hō sī Bi.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Cucka, P.; Barrett, C. S. (1962). "The crystal structure of Bi and of solid solutions of Pb, Sn, Sb and Te in Bi". Acta Crystallographica. 15 (9): 865. 10.1107/S0365110X62002297. 
Other Languages
Afrikaans: Bismut
አማርኛ: ቢስመዝ
aragonés: Bismuto
العربية: بزموت
asturianu: Bismutu
azərbaycanca: Bismut
беларуская: Вісмут
беларуская (тарашкевіца)‎: Бісмут
български: Бисмут
भोजपुरी: बिस्मथ
বাংলা: বিসমাথ
བོད་ཡིག: བི་སི་མ་ཐ།
brezhoneg: Bismut
bosanski: Bizmut
català: Bismut
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Bék (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Bismuto
کوردی: بیزموت
corsu: Bismutu
čeština: Bismut
Чӑвашла: Висмут
Cymraeg: Bismwth
dansk: Bismuth
Deutsch: Bismut
Ελληνικά: Βισμούθιο
English: Bismuth
Esperanto: Bismuto
español: Bismuto
eesti: Vismut
euskara: Bismuto
فارسی: بیسموت
suomi: Vismutti
français: Bismuth
Nordfriisk: Bismut
furlan: Bismût
Gaeilge: Biosmat
贛語:
Gàidhlig: Biosmat
galego: Bismuto
ગુજરાતી: બિસ્મથ
Gaelg: Bismut
客家語/Hak-kâ-ngî: Bismuth
עברית: ביסמוט
हिन्दी: बिस्मथ
Fiji Hindi: Bismuth
hrvatski: Bizmut
Kreyòl ayisyen: Bismit
magyar: Bizmut
հայերեն: Բիսմութ
Արեւմտահայերէն: Պիսմութ
interlingua: Bismuth
Bahasa Indonesia: Bismut
Ido: Bismuto
íslenska: Bismút
italiano: Bismuto
日本語: ビスマス
la .lojban.: jinmrbismu
Jawa: Bismut
ქართული: ბისმუთი
Kabɩyɛ: Pɩsɩmʊtɩ
қазақша: Висмут
ಕನ್ನಡ: ಬಿಸ್ಮತ್
한국어: 비스무트
kurdî: Bîzmût
коми: Висмут
Кыргызча: Висмут
Latina: Bisemutum
Lëtzebuergesch: Bismut
Limburgs: Biesmoet
Ligure: Bismüo
lumbaart: Bismuto
lietuvių: Bismutas
latviešu: Bismuts
македонски: Бизмут
മലയാളം: ബിസ്മത്
монгол: Висмут
मराठी: बिस्मथ
кырык мары: Висмут
Bahasa Melayu: Bismut
မြန်မာဘာသာ: ကြွပ်
эрзянь: Висмут
Plattdüütsch: Wismut
नेपाली: बिस्मुथ
नेपाल भाषा: बिस्मुथ
Nederlands: Bismut
norsk nynorsk: Vismut
norsk: Vismut
occitan: Bismut
Livvinkarjala: Vismuttu
ଓଡ଼ିଆ: ବିସ୍‌ମଥ
ਪੰਜਾਬੀ: ਬਿਸਮਥ
पालि: बिस्मुथ
polski: Bizmut
Piemontèis: Bismut
پنجابی: بسمتھ
português: Bismuto
Runa Simi: Wismutu
română: Bismut
armãneashti: Bismuthu
русский: Висмут
संस्कृतम्: बिस्मुथ
sicilianu: Bismutu
Scots: Bismuth
srpskohrvatski / српскохрватски: Bizmut
Simple English: Bismuth
slovenčina: Bizmut
slovenščina: Bizmut
Soomaaliga: Bismuth
shqip: Bismuti
српски / srpski: Бизмут
Seeltersk: Bismuth
svenska: Vismut
Kiswahili: Bismuthi
தமிழ்: பிசுமத்
తెలుగు: బిస్మత్
Tagalog: Bismuto
Türkçe: Bizmut
татарча/tatarça: Висмут
тыва дыл: Висмут
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ۋىسمۇت
українська: Бісмут
اردو: بسمتھ
oʻzbekcha/ўзбекча: Vismut
vepsän kel’: Vismut
Tiếng Việt: Bismut
Winaray: Bismuto
吴语:
хальмг: Бисмутум
ייִדיש: ביסמוט
Yorùbá: Bismuth
中文:
文言:
粵語: