Argon
English: Argon

Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Chi̍t-khoán hòa-ha̍k goân-sò͘. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tāi-sò͘ (khu-pia̍t-ia̍h).
Argon,  18Ar
Vial containing a violet glowing gas
Argon Spectrum.png
Spectral lines of argon
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōargon, Ar
Gōa-hêngcolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Argon tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Ne

Ar

Kr
argonKalium
Goân-chú-hoan18
Goân-chú-liōng (±)39.948(1)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  hi-iú khì-thé
Cho̍k, hun-khu18 cho̍k, p khu
Chiu-kîtē 3 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ne] 3s2 3p6
per shell2, 8, 8
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkhì-thé
Iûⁿ-tiám83.81 K ​(−189.34 °C, ​−308.81 °F)
Hut-tiám87.302 K ​(−185.848 °C, ​−302.526 °F)
Bi̍t-tō͘ at stp (0 °C and 101.325 kPa)1.784 g·L−1
1.3954 g·cm−3
Sam-siòng-tiám83.8058 K, ​68.89 kPa[2]
Lîm-kài-tiám150.687 K, 4.863 MPa[2]
Iûⁿ-hoà-jia̍t1.18 
Cheng-hoat-jia̍t6.53 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng20.85[3] J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K) 4753617187
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘0
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: no data
Tiān-lī-lêng1st: 1520.6 kJ·mol−1
2nd: 2665.8 kJ·mol−1
3rd: 3931 kJ·mol−1
(more)
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng106±10 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng188 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for argon
Siaⁿ-sok323 (gas, at 27 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t17.72×10-3  W·m−1·K−1
Chû-sèngdiamagnetic[4]
CAS teng-kì pian-hō7440-37-1
Le̍k-sú
Hoat-hiān kap siōng chá ê tông-ūi-sò͘Lord Rayleigh and William Ramsay (1894)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: argon ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
36Ar0.337%()0.433536S
37Arsyn35 dε0.81337Cl
38Ar0.063%38Ar is stable with 20 neutrons
39Artrace269 y0.56539K
40Ar99.600%40Ar is stable with 22 neutrons
41Arsyn109.34 minβ2.4941K
42Arsyn32.9 yβ0.60042K
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Argon (Ar) sī tī chiu-kî-pió ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 18.

  • chham-khó

Chham-khó

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. 2.0 2.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110. 
  3. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
Other Languages
Afrikaans: Argon
አማርኛ: አርገን
aragonés: Argón
asturianu: Argón
azərbaycanca: Arqon
башҡортса: Аргон
беларуская: Аргон
беларуская (тарашкевіца)‎: Аргон
български: Аргон
भोजपुरी: आर्गन
বাংলা: আর্গন
བོད་ཡིག: གཉུག་རླུང་།
brezhoneg: Argon
bosanski: Argon
català: Argó
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ā (nguòng-só)
Cebuano: Argon
کوردی: ئارگۆن
corsu: Argone
čeština: Argon
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Аргонъ
Чӑвашла: Аргон
Cymraeg: Argon
dansk: Argon
Deutsch: Argon
Zazaki: Argon
Ελληνικά: Αργό
English: Argon
Esperanto: Argono
español: Argón
eesti: Argoon
euskara: Argon
فارسی: آرگون
suomi: Argon
føroyskt: Argon
français: Argon
Nordfriisk: Argon
furlan: Argon
Frysk: Argon
Gaeilge: Argón
贛語:
Gàidhlig: Argon
galego: Argon
Avañe'ẽ: Tatapu'ã'ỹ
ગુજરાતી: આર્ગોન
Gaelg: Argon
客家語/Hak-kâ-ngî: Argon
Hawaiʻi: ‘Aragona
हिन्दी: आर्गन
Fiji Hindi: Argon
hrvatski: Argon
Kreyòl ayisyen: Agon
magyar: Argon
հայերեն: Արգոն
interlingua: Argon
Bahasa Indonesia: Argon
Ido: Argono
íslenska: Argon
italiano: Argon
日本語: アルゴン
la .lojban.: laznynavni
Jawa: Argon
ქართული: არგონი
Kabɩyɛ: Arɩkɔŋ
қазақша: Аргон
ಕನ್ನಡ: ಆರ್ಗಾನ್
한국어: 아르곤
коми: Аргон
Кыргызча: Аргон
Latina: Argon
Lëtzebuergesch: Argon
Limburgs: Argon
Ligure: Argon
lumbaart: Argon
lietuvių: Argonas
latviešu: Argons
Māori: Hauhauhā
македонски: Аргон
മലയാളം: ആർഗോൺ
монгол: Аргон
मराठी: आरगॉन
кырык мары: Аргон
Bahasa Melayu: Argon
မြန်မာဘာသာ: အာဂွန်
эрзянь: Аргон
Plattdüütsch: Argon
नेपाली: आर्गन
नेपाल भाषा: आर्गन
Nederlands: Argon
norsk nynorsk: Argon
norsk: Argon
occitan: Argon
Livvinkarjala: Argon
ଓଡ଼ିଆ: ଆର୍ଗନ
ਪੰਜਾਬੀ: ਆਰਗਾਨ
Kapampangan: Argon
Papiamentu: Argon
पालि: आर्गन
polski: Argon
Piemontèis: Àrgon
پنجابی: آرگون
português: Árgon
Runa Simi: Argun
română: Argon
armãneashti: Argon
русский: Аргон
русиньскый: Арґон
संस्कृतम्: आर्गन
sicilianu: Argon
Scots: Argon
srpskohrvatski / српскохрватски: Argon
සිංහල: ආගන්
Simple English: Argon
slovenčina: Argón
slovenščina: Argon
Soomaaliga: Aargon
shqip: Argoni
српски / srpski: Аргон
Seeltersk: Argon
Sunda: Argon
svenska: Argon
Kiswahili: Arigoni
தமிழ்: ஆர்கான்
తెలుగు: ఆర్గాన్
тоҷикӣ: Аргон
Tagalog: Argon
Türkçe: Argon
татарча/tatarça: Аргон
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئارگون
українська: Аргон
oʻzbekcha/ўзбекча: Argon
vepsän kel’: Argon
Tiếng Việt: Argon
Winaray: Argon
吴语:
хальмг: Арһон
Yorùbá: Árgọ̀nù
中文:
文言:
粵語: