A-iân
English: Zinc

A-iân,  30Zn
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube.jpg
Ki-pún sèng-chit
Miâ, hû-hōA-iân, Zn
Eng-bûnzinc
Phian-miâpe̍h-iân, sin
Gōa-hêngsilver-gray
A-iân tī chiu-kî-piáu lāi ê ūi-tì
Chúi-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Helium (hi-iú khì-thé)
Lithium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Beryllium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Phêng-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Thoàⁿ-sò͘ (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chit-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Sng-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Hut-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Ne-óng (hi-iú khì-thé)
Natrium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Magnesium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
A-lú-mih (pîn-kim-sio̍k)
Ke-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Lîn (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Liû-hông (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Iâm-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Argon (hi-iú khì-thé)
Kalium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Khā-lú-siúm (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Scandium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Titanium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Vanadium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chromium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Manganese (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thih (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cobalt (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nickel (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tâng (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
A-iân (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gallium (pîn-kim-sio̍k)
Germanium (lūi-kim-sio̍k)
Phi-sò͘ (lūi-kim-sio̍k)
Selenium (to-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Chhàu-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Krypton (hi-iú khì-thé)
Rubidium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Strontium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Yttrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Zirconium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Niobium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Molybdenum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Technetium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Ruthenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhodium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Palladium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Cadmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Indium (pîn-kim-sio̍k)
Siah (pîn-kim-sio̍k)
Antimony (lūi-kim-sio̍k)
Tellurium (lūi-kim-sio̍k)
Ak-sò͘ (siang-goân-chú hui-kim-sio̍k)
Xenon (hi-iú khì-thé)
Caesium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Barium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Lanthanum (lanthanum-hē)
Cerium (lanthanum-hē)
Praseodymium (lanthanum-hē)
Neodymium (lanthanum-hē)
Promethium (lanthanum-hē)
Samarium (lanthanum-hē)
Europium (lanthanum-hē)
Gadolinium (lanthanum-hē)
Terbium (lanthanum-hē)
Dysprosium (lanthanum-hē)
Holmium (lanthanum-hē)
Erbium (lanthanum-hē)
Thulium (lanthanum-hē)
Ytterbium (lanthanum-hē)
Lutetium (lanthanum-hē)
Hafnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Tantalum (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Wolfram (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Rhenium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Osmium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Iridium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Pe̍h-kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Kim (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Chúi-gîn (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Thallium (pîn-kim-sio̍k)
Iân (pîn-kim-sio̍k)
Bismuth (pîn-kim-sio̍k)
Polonium (pîn-kim-sio̍k)
Astatine (lūi-kim-sio̍k)
Radon (hi-iú khì-thé)
Francium (kiⁿ-kim-sio̍k)
Radium (kiⁿ-thó͘ kim-sio̍k)
Actinium (actinium-hē)
Thorium (actinium-hē)
Protactinium (actinium-hē)
Uranium (actinium-hē)
Neptunium (actinium-hē)
Plutonium (actinium-hē)
Americium (actinium-hē)
Curium (actinium-hē)
Berkelium (actinium-hē)
Californium (actinium-hē)
Einsteinium (actinium-hē)
Fermium (actinium-hē)
Mendelevium (actinium-hē)
Nobelium (actinium-hē)
Lawrencium (actinium-hē)
Rutherfordium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Dubnium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Seaborgium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Bohrium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Hassium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Meitnerium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Darmstadtium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Roentgenium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Copernicium (kòe-tō͘ kim-sio̍k)
Nihonium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Flerovium (pîn-kim-sio̍k)
Moscovium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Livermorium (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Tennessine (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)
Oganesson (hoà-ha̍k sèng-chit iáu boē hiáu)


Zn

Cd
A-iângallium
Goân-chú-hoan30
Goân-chú-liōng (±)65.38(2)[1]
Goân-sò͘ lūi-pia̍t  kòe-tō͘ kim-sio̍k
alternatively considered a post-transition metal
Cho̍k, hun-khu12 cho̍k, d khu
Chiu-kîtē 4 chiu-kî
Tiān-chú pâi-lia̍t[Ar] 3d10 4s2
per shell2, 8, 18, 2
Bu̍t-lí sèng-chit
Siòngkò͘-thé
Iûⁿ-tiám692.68 K ​(419.53 °C, ​787.15 °F)
Hut-tiám1180 K ​(907 °C, ​1665 °F)
Bi̍t-tō͘  (sek-un)7.14 g·cm−3
6.57 g·cm−3
Iûⁿ-hoà-jia̍t7.32 
Cheng-hoat-jia̍t115 kJ·mol−1
Jia̍t-iông-liōng25.470 J·mol−1·K−1
P (Pa)1101001 k10 k100 k
tī T (K)6106707508529901179
Goân-chú sèng-chit
Sng-hòa-sò͘-2, 0, +1, +2 ​(an amphoteric oxide)
Tiān-hū-tō͘Pauling scale: 1.65
Tiān-lī-lêng1st: 906.4 kJ·mol−1
2nd: 1733.3 kJ·mol−1
3rd: 3833 kJ·mol−1
(more)
Goân-chú pòaⁿ-kèngempirical: 134 pm
Kiōng-kè pòaⁿ-kèng122±4 pm
Van der Waals pòaⁿ-kèng139 pm
Cha̍p-lio̍k
Chiⁿ-thé kò͘-chō ​hexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close packed crystal structure for A-iân
Siaⁿ-sok (sòe kùn-á)3850 m·s−1 (at r.t.) (rolled)
Jia̍t-phòng-tiòng30.2 µm·m−1·K−1 (at 25 °C)
Jia̍t-thoân-tō-lu̍t116 W·m−1·K−1
Tiān-chó͘-lu̍t59.0 nΩ·m (at 20 °C)
Chû-sèngdiamagnetic
Young hē-sò͘108 GPa
Shear hē-sò͘43 GPa
Bulk hē-sò͘70 GPa
Poisson pí0.25
Mohs ngē-tō͘2.5
Brinell ngē-tō͘327–412 MPa
CAS teng-kì pian-hō7440-66-6
Le̍k-sú
Hoat-hiānIndian metallurgists (before 1000 BCE)
Siōng chá hû-lîAndreas Sigismund Marggraf (1746)
Recognized as a unique metal byRasaratna Samuccaya (800)
Chòe ún-tēng ê tông-ūi-sò͘
Chú bûn-chiong: A-iân ê tông-ūi-sò͘
isoNAhalf-lifeDMDE (MeV)DP
64Zn48.6% y()1.09664Ni
65Znsyn243.8 dε1.351965Cu
γ1.1155
66Zn27.9%66Zn is stable with 36 neutrons
67Zn4.1%67Zn is stable with 37 neutrons
68Zn18.8%68Zn is stable with 38 neutrons
69Znsyn56 min0.90669Ga
69mZnsyn13.76 hβ0.90669Ga
70Zn0.6% y()0.99870Ge
71Znsyn2.4 minβ2.8271Ga
71mZnsyn3.97 dβ2.8271Ga
72Znsyn46.5 hβ0.45872Ga
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

A-iân (亞鉛), he̍k-chiá pe̍h-iân (白鉛), kì-hō Zn, sī tī chiu-kî-pió lāi-té ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 30. Zn sī chhián phú-á-sek ê koè-tō͘ kim-sio̍k. Zn pâi tī thih, a-lú-mih, tâng aū-piah, sī tē 4 chia̍p khoàⁿ--tio̍h ê kim-sio̍k.

Other Languages
Afrikaans: Sink
አማርኛ: ዚንክ
aragonés: Zinc
العربية: زنك
অসমীয়া: জিংক
asturianu: Cinc
azərbaycanca: Sink
تۆرکجه: زینک
башҡортса: Цинк
беларуская: Цынк
беларуская (тарашкевіца)‎: Цынк
български: Цинк
भोजपुरी: जस्ता
བོད་ཡིག: ཏི་ཚ།
brezhoneg: Zink
bosanski: Cink
català: Zinc
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ā-iòng
کوردی: زینک
corsu: Zingu
čeština: Zinek
Чӑвашла: Цинк
Cymraeg: Sinc
dansk: Zink
Deutsch: Zink
ދިވެހިބަސް: ޒިންކް
Ελληνικά: Ψευδάργυρος
English: Zinc
Esperanto: Zinko
español: Zinc
eesti: Tsink
euskara: Zink
فارسی: روی
suomi: Sinkki
Võro: Tsink
føroyskt: Sink
français: Zinc
Nordfriisk: Sink
furlan: Zinc
Frysk: Sink
Gaeilge: Sinc
Gàidhlig: Sinc
galego: Cinc
ગુજરાતી: જસત
Gaelg: Shinc
客家語/Hak-kâ-ngî: Â-yèn
עברית: אבץ
हिन्दी: जस्ता
Fiji Hindi: Zinc
hrvatski: Cink
hornjoserbsce: Cynk
Kreyòl ayisyen: Zenk
magyar: Cink
հայերեն: Ցինկ
Արեւմտահայերէն: Զինք
interlingua: Zinc
Bahasa Indonesia: Seng
Ido: Zinko
íslenska: Sink
italiano: Zinco
日本語: 亜鉛
la .lojban.: zinki
Jawa: Sèng
ქართული: თუთია
Taqbaylit: Azzeng
Kabɩyɛ: Zɩŋkɩ
Gĩkũyũ: Zinc
қазақша: Мырыш
ಕನ್ನಡ: ಸತುವು
한국어: 아연
kurdî: Çînko
коми: Цинк
Кыргызча: Цинк
Latina: Zincum
Lëtzebuergesch: Zénk
лакку: Тутия
Limburgs: Zink
Ligure: Zingo
lumbaart: Zinch
lietuvių: Cinkas
latviešu: Cinks
Māori: Konutea
македонски: Цинк
മലയാളം: നാകം
монгол: Цайр
मराठी: जस्त
кырык мары: Цинк
Bahasa Melayu: Timah sari
Mirandés: Zinco
မြန်မာဘာသာ: သွပ်
эрзянь: Цинк
Plattdüütsch: Zink
नेपाली: जस्ता
नेपाल भाषा: जस्ता
Nederlands: Zink (element)
norsk nynorsk: Sink
norsk: Sink
occitan: Zinc
Livvinkarjala: Cinku
ଓଡ଼ିଆ: ଦସ୍ତା
ਪੰਜਾਬੀ: ਜਿਸਤ
पालि: जिंक
polski: Cynk
Piemontèis: Zinch
پنجابی: زنک
português: Zinco
Runa Simi: Tsinku
română: Zinc
armãneashti: Zinc
русский: Цинк
русиньскый: Цінк
संस्कृतम्: दस्ता
sicilianu: Zincu
Scots: Zinc
سنڌي: جست
srpskohrvatski / српскохрватски: Cink
Simple English: Zinc
slovenčina: Zinok
slovenščina: Cink
chiShona: Zeng'e
Soomaaliga: Sinki
shqip: Zinku
српски / srpski: Цинк
Seeltersk: Zink
Sunda: Séng
svenska: Zink
Kiswahili: Zinki
тоҷикӣ: Руҳ
Tagalog: Sink
Türkçe: Çinko
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: سىنك
українська: Цинк
اردو: جست
oʻzbekcha/ўзбекча: Rux
vepsän kel’: Cink
Tiếng Việt: Kẽm
Winaray: Singk
吴语:
хальмг: Цинкон
ייִדיש: צינק
Yorùbá: Zinc
中文:
文言:
粵語: