1949 nî kho-ha̍k

kho-ha̍k nî-pió
... 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945
1946 · 1947 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952
1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 ...
Bûn-ha̍k · Gē-su̍t · Im-ga̍k · Kiàn-tio̍k · Kho-ha̍k · Tiat-ha̍k +...

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1949 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

Other Languages
français: 1949 en science
עברית: 1949 במדע
македонски: 1949 во науката
norsk nynorsk: Vitskap i 1949
polski: 1949 w nauce
português: 1949 na ciência