Ài-ní-lân Chóng-tok

Ài-ní-lân Chóng-tok (eng. Lord Lieutenant of Ireland) sī Liân-ha̍p Ông-kok kun-chú ê koaⁿ-hong tāi-piáu kiam Ài-ní-lân chèng-hú siú-náu, tī 1171 nî chhòng-siat, tī 1922 nî hòe-tû.

Other Languages