ליובאוויטש

דער ארטיקל איז פארגעשלאגן צו פאראייניקן מיט ליובאוויטש (הויף).
איר ווערט געבעטן אים
.


דער בעל התניא, דער ערשטער רבי פון חב"ד


ליובאװיטשער חסידות שטאמט פון דעם שטעטל ליובאװיטש אין װײסרוסלאנד (הײנט בעלארוס), עס איז א צװײג פון חב"ד, װאָס איז ראשי תיבות ח'כמה ב'ינה ד'עת, א טערמין פֿון קבלה.

חסידות

חב"ד חסידות איז געגרינדעט געווארן אין רוסלאַנד. דאס חב"ד חסידות איז געגרינדעט געווארן דורך ר' שניאור זלמן מליאדי, דער פערפאסער פון ספר התניא, אנגערופן ביי די חב״ד חסידים "דער אלטער רבי". זיי לערנען תורת חסידות חב"ד וואס איז געשריבן און געזאגט געווארן דורכן בעל התניא און זיינע נאכפאלגער די אדמו"רים פון ליובאוויטש, קאפוסט א.ד.ג. זיי האבן שטארקע אמונה אין דער אויבערשטער און אין א רבי. און קאכן זיך אין לערנען און מאכען וואס מער שיעורי תורה איבער דער גאנצער וועלט סיי שיעורים אין דעם טייל פון תורה וואס רופט זיך אן " נגלה דתורה" (דאס הייסט, תנ"ך און ש"ס, און דאס גלייך), און סיי שיעורים אין דעם אנדערן טייל - " נסתר דתורה" (דאס הייסט, קבלה און חסידות), ספעציעל ווי עס ווערט ערקלערט אין דעם ספר תניא און אנדערע ספרים פון זייערע אדמו"רים.

Other Languages
English: Chabad
Deutsch: Chabad
العربية: حركة حباد
čeština: Chabad Lubavič
español: Jabad-Lubavitch
فارسی: خبد
lietuvių: Chabad Lubavitč
Nederlands: Chabad-Lubavitch
português: Chabad Lubavitch
română: Habad
русский: Хабад
Simple English: Chabad-Lubavitch
slovenčina: Chabad Ľubavič
српски / srpski: Хабад
українська: ХаБаД