Vectơ riêng

Vectơ riêng (eigenvector) của một phép biến đổi tuyến tính là một vectơ (khác 0) không thay đổi phương hướng bởi phép biến đổi đó.

Vectơ riêng (eigenvector) của một phép biến đổi tuyến tính là một vectơ (khác 0) không thay đổi phương bởi phép biến đổi đó.

Cách tìm giá trị riêng, vectơ riêng

Giả sử T được biểu diễn bởi ma trận A, thì v gọi là vectơ riêng của ma trận A. Để đi tìm vectơ riêng của ma trận A, trước hết ta phải đi tìm giá trị riêng (eigenvalue) của ma trận A bằng phương trình sau:

det(A - λI) = 0

Sau khi tìm được các giá trị riêng, ta sẽ tính được các vectơ riêng.

En otros idiomas
Bahasa Indonesia: Nilai dan vektor Eigen
беларуская: Уласны вектар
беларуская (тарашкевіца)‎: Уласныя лікі, вэктары і прасторы
한국어: 고윳값
íslenska: Eigen gildi
עברית: ערך עצמי
日本語: 固有値
norsk: Egenvektor
slovenščina: Lastna vrednost
українська: Власний вектор
اردو: ویژہ قدر
粵語: 特徵向量