Torrey Canyon

Phục vụ
Tên gọi:Torrey Canyon
Chủ sở hữu:Barracuda Tanker Corporation
Nhà điều hành:British Petroleum
Cảng đăng ký: Liberia
Đặt lườn:1959
Số phận:Sank after running aground, ngày 18 tháng 3 năm 1967
Đặc điểm khái quát
Kiểu:Supertanker
Độ dài:974,4 ft (297,0 m)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Sườn ngang:125,4 ft (38,2 m)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Mớn nước:68,7 ft (20,9 m)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Sức chứa:120,000 tons crude oil

Torrey Canyon là chiếc tàu biển chở dầu đã gây ra vụ tràn dầu Torrey Canyon ngày 17 tháng 3 năm 1967 tại Cornouailles, làm chảy ra biển 25.000 tấn dầu, gây ô nhiễm trầm trọng cho vùng bờ biển Tây nam nước Anh.

Tàu được đóng ở Hoa Kỳ năm 1959, với sức chứa 60.000 tấn nhưng đã được nới rộng ở Nhật Bản lên 120.000 tấn.

Ngày 17 tháng 3 năm 1967, tàu chở 120.000 tấn dầu, đụng phải đá ngầm và hỏng nặng tại Cornouailles, bờ biển Tây nam nước Anh làm chảy ra biển 25.000 tấn dầu, gây ô nhiễm trầm trọng.Vào thời điểm sự cố, tàu được đăng ký ở Liberia và thuộc sở hữu của Barracuda Tanker Corporation, một công ty con của Union Oil Company of California.

Vụ tràn dầu đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho vùng bờ biển Tây nam nước Anh, ảnh hưởng nặng đến hệ sinh thái. Nhiều biện pháp để thu hồi dầu và giảm bớt ô nhiễm đã được thực hiện nhưng đem lại kết quả yếu. Máy bay quân sự định đốt dầu trên mặt biển nhưng không hiệu quả.

Chú thích

En otros idiomas
català: Torrey Canyon
Deutsch: Torrey Canyon
español: Torrey Canyon
français: Torrey Canyon
italiano: Torrey Canyon
svenska: Torrey Canyon
Türkçe: Torrey Canyon