Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai

Cái template này đừng sửa lại giống với "stub". Phân biệt "bổ sung" với "stub" NOB 06:54, 21 tháng 3 2005 (UTC)

Thì nên làm nó đẹp đẽ hơn nhé! Tôi thấy là bạn đang dùng mã cũ cho tiêu bản stub, nhưng mà mã đó không đúng nữa, cho nên tôi đang đổi nó để dùng mã mới. – Nguyễn Minh (blog) 01:40, 22 tháng 3 2005 (UTC)

Cộng đồng ở đây đã quen thuộc với thuật ngữ "sơ khai" rồi. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:26, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Nếu muốn đổi thể loại của tiêu bản này thành "Thể loại:Sơ khai" thì cần phải đổi thể loại cho các bài sơ khai giữa hai thẻ <noinclude> và chép văn bản từ trang Thể loại:Stub vào Thể loại:Sơ khai, và cũng cần phải sửa thẻ "Rất sơ khai". :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:36, ngày 10 tháng 4 năm 2006 (UTC)


En otros idiomas