Sabre

Hệ thống phân phố toàn cầu Sabre (GDS), được sở hữu bởi Sabre Holdings, được sử dụng hơn 55,000 chi nhánh du lịch toàn cầu với 400 đường bay, 88,0000 khách sạn, 24 thương hiệu xe cho thuê và 13 tuyến tàu biển.

Sabre GDS cho phép các công ty như American Airlines, American Express, BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel, Hogg Robinson Group (HRG), Expedia, Frontier, LastMinute, JetBlue, GetThere và Travelocity tìm kiếm, đặt giá, đặt chỗ và các dịch vụ vé du lịch cung cấp bởi đường bay, khách sạn, thuê xe hơi, đường ray xe lửa và các chuyến du lịch lữ hành.

En otros idiomas