Productores de Música de España

Nhà sản xuất âm nhạc Tây Ban Nha (tiếng Tây Ban Nha: Productores de musica de España, gọi tắt là PROMUSICAE) là một nhóm thương mại đại diện cho các ngành công nghiệp ghi âm tiếng Tây Ban Nha. Đây là Liên đoàn quốc tế của tập đoàn Công nghiệp ghi âm cho Tây Ban Nha.

Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2003, Antonio Guisasola là chủ tịch của PROMUSICAE, thay thế cho Carlos Grande.

Lịch sử

PROMUSICAE được thành lập vào thập niên 1950, đồng thời là đại diện của IFPI tại Tây Ban Nha dưới cái tên Tập đoàn Tây Ban Nha của Liên đoàn quốc tế của ngành công nghiệp ghi âm (Grupo Español de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica). Tuy nhiên nó lại không chính thức là một hiệp hội bởi vì pháp luật Tây Ban Nha trong chế độ Franco đã không công nhận quyền của Hiệp hội cho đến năm 1977. Năm 1978, tập đoàn được đăng ký và trở thành một hiệp hội theo tên tiếng Tây Ban Nha là Asociación Fonográfica Española (AFE) (tạm dịch: Hiệp hội ghi âm của Tây Ban Nha). Năm 1982, với sự xuất hiện và phổ biến của video âm nhạc, AFE đổi tên thành Hiệp hội ghi âm và quay phim của Tây Ban Nha (Asociación Fonográfica y Videográfica de España) (AFYVE). Cuối cùng, vào năm 2004, đại hội đồng đối tác của AFYVE đã quyết định đổi tên như hiện nay, Nhà sản xuất âm nhạc Tây Ban Nha (Productores de Música de España) (PROMUSICAE).

En otros idiomas