Pazo de Meirás

Pazo de Meirás

Pazo de Meirás là một pazo (nhà của lãnh chúa) ở Sada, A Coruña (tỉnh), Galicia (Tây Ban Nha), Tây Ban Nha. Nó được xây vào thế kỷ 19.[1]

  • tham khảo

Tham khảo

  1. ^ “El pueblo reclama el pazo de Meirás”. l Pais. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2012. 

En otros idiomas