Nhóm ngôn ngữ Thượng Đức

Thượng Đức
Phân bố
địa lý
Miền Nam Đức, miền Bắc và Trung Thụy Sĩ, Áo, Liechtenstein, Miền Nam Ý (Südtirol), Pháp (Alsace)
Phân loại ngôn ngữ họcẤn-Âu
Ngôn ngữ con:
Glottolog:uppe1397[1]
Franken cao địa:
  1: Đông Franken
  2: Nam Franken

Alemanni:

  3: Tiếng Swabia
  4: Alemanni đê địa
  5: Alemanni cao địa và Alemanni cao địa nhất

Bayern:

  6: Tiếng Bắc Bayern
  8: Tiếng Nam Bayern

Ngôn ngữ Thượng Đức (Tiếng Đức: ) là một nhóm ngôn ngữ của nhóm ngôn ngữ Đức cao địa được sử dụng chủ yếu tại miền nam khu vực nói tiếng Đức (Sprachraum).

Phả hệ ngôn ngữ

Ngôn ngữ Thượng Đức thường được phân vào nhóm Alemanni hoặc Bayern. Tuy vậy các phương ngữ Franken cao địa thuộc nhóm ngôn ngữ Franken (có diện phân bố lên tới đường đồng ngữ Speyer ở phía bắc) cũng được coi là thuộc nhóm ngôn ngữ Thượng Đức. Việc các phương ngữ Franken thuộc nhóm ngôn ngữ Thượng Đức hay được phân vào nhóm tiếng Đức miền Trung là một câu hỏi chưa có lời giải, bởi chúng có cả các đặc điểm của tiếng Thượng Đức và tiếng Đức miền Trung và thường được mô tả là khu vực chuyển tiếp của hai nhóm ngôn ngữ này. Do vậy cả hai sự sắp xếp này đều được sử dụng.

 • Tiếng Alemanni (tiếng Đức: [Alemannisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại bang Baden-Württemberg, tại vùng Schwaben của bang Bayern, tại Thụy Sĩ, Liechtenstein, bang Vorarlberg của Áo và tại Alsace, Pháp)
  • Tiếng Schwaben (Schwäbisch, được nói chủ yếu ở Schwaben)
  • Tiếng Hạ Alemanni (Niederalemannisch)
   • Tiếng Alsace (Elsässisch, được nói tại Alsace, Pháp)
   • Phương ngữ Colonia Tovar, được nói tại Colonia Tovar, Venezuela)
   • Tiếng Đức Basel (Baseldytsch), tiếng Đức Basel: [Baslerdüütsch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp))
  • Tiếng Alemanni cao địa (Hochalemannisch)
   • Tiếng Đức Bern (tiếng Bern: [Bärndütsch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp))
   • Tiếng Đức Zürich (Tiếng Đức Zürich: [Züritüütsch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp))
  • Tiếng Alemanni cao nhất (Höchstalemannisch)
   • Tiếng Valais (Walserdeutsch) (tiếng Đức Wallis: Wallisertitsch, tiếng Đức: [Walliserdeutsch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp) được nói ở bang Valais của Thụy Sĩ)
 • Tiếng Bairisch (Tiếng Bayern: [Boarische Språch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại bang Bayern của Đức, tại Áo, và tại Südtirol, Ý)
  • Phương ngữ Bắc Bairisch (tiếng Bayern: [Nordboarisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói chủ yếu ở vùng Thượng Pfalz)
  • Phương ngữ Trung Bairisch (tiếng Bayern: [Mittelboarisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói chủ yếu ở vùng ThượngHạ Bayern, ở các bang Salzburg, OberösterreichNiederösterreich)
   • Tiếng Viên (tiếng Đức: [Wienerisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói ở Viên và Niederösterreich)
  • Tiếng Nam Bayern (tiếng Bayern: [Südboarisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại các bang của Áo là Tirol, KärntenSteiermark, cũng như Nam Tirol, Ý)
   • Tiếng Gottschee (tiếng Gottschee: Göttscheabarisch, tiếng Đức: [Gottscheerisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), tiếng Slovenia: kočevarščina, được nói tại Gottschee, Slovenia, gần như biến mất)
  • Tiếng Cimbri (tiếng Cimbri: Zimbar, tiếng Đức: [Tzimbrisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), tiếng Ý: lingua cimbra, được nói tại Sette Comuni (trước là Tredici Comuni) ở Veneto, cũng như tại Luserna, Trentino, Ý)
  • Tiếng Mòcheno (tiếng Mòcheno: Bersntoler sproch, tiếng Ý: [lingua mòchena] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại Valle dei Mòcheni, Trentino, Ý)
  • Tiếng Hutter (tiếng Đức: [Hutterisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại CanadaHoa Kỳ)
 • Tiếng Franken cao địa (tiếng Đức: [Hochfränkisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại vùng Franken của bang Bayern, cũng như các khu vực lân cận thuộc miền bắc Baden-Württemberg và miền nam Thüringen)
  • Tiếng Đông Franken (tiếng Đức: [Ostfränkisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), thường được gọi là Fränkisch)
   • Main-Franken (tiếng Đức: [Mainfränkisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại vùng Franken, tại huyện Main-Tauber-Kreis của Baden-Württemberg, cũng như tại Thüringen phía nam rặng núi Rennsteig trong Rừng Thüringen)
    • Tiếng Itzgrund (tiếng Đức: [Itzgründisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại thung lũng Itz)
   • Tiếng Vogtland (tiếng Đức: [Vogtländisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại Vogtland, Sachsen)
  • Tiếng Nam Franken (tiếng Đức: [Südfränkisch] lỗi: : văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), được nói tại vùng Heilbronn-Franken thuộc miền bắc bang Baden-Württemberg cho tới Karlsruhe.
En otros idiomas