Lourinhanosaurus

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)

Chordata

NhánhCraniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Lourinhanosaurus
Mateus, 1998

Lourinhanosaurus là một chi khủng long, được Mateus mô tả khoa học năm 1998.[1]

En otros idiomas