Kí hiệu Jacobi

Ký hiệu Jacobi là tổng quát hóa của Ký hiệu Legendre. Nó được sử dụng trong lý thuyết số và được đặt theo tên nhà toán học Carl Gustav Jakob Jacobi.

Định nghĩa

Ký hiệu Jacobi sử dụng dạng phân tích tiêu chuẩn của số đứng dưới. Nó được định nghĩa như sau:

Giả sử n > 0 là số tự nhiên lẻ và là dạng phân tích tiêu chuẩn của n.

Với số nguyên a bất kỳ, ký hiệu Jacobi trong đó tất cả các ký hiệu bên vế phải là Ký hiệu Legendre.

En otros idiomas
čeština: Jacobiho symbol
Deutsch: Jacobi-Symbol
English: Jacobi symbol
Esperanto: Jakobia simbolo
한국어: 야코비 기호
Nederlands: Jacobi-symbool
ភាសាខ្មែរ: សញ្ញាយ៉ាកូប៊ី
português: Símbolo de Jacobi
русский: Символ Якоби
Türkçe: Jacobi sembolü
українська: Символ Якобі