El Progreso (tỉnh)

El Progreso

El Progreso là một tỉnh của Guatemala. Tỉnh lỵ là Guastatoya còn thành phố lớn nhất là Sanarate.

Các đô thị

Tỉnh El Progresso gồm các đô thị sau:

  1. El Jícaro
  2. Guastatoya
  3. Morazán
  4. San Agustín Acasaguastlán
  5. San Antonio La Paz
  6. San Cristóbal Acasaguastlán
  7. Sanarate
  8. Sansare
En otros idiomas