Danh sách di sản thế giới tại Pháp

Dưới đây là Danh sách di sản thế giới tại Pháp bao gồm các Di sản thế giới được UNESCO công nhận và di sản dự kiến của quốc gia này.[1] Pháp đã đồng ý với những điều khoản của Công ước liên quan đến Bảo vệ Di sản văn hóa và tự nhiên vào ngày 27 tháng 6 năm 1975, sau đó Pháp có thể đề cử các tài sản văn hóa và tự nhiên trên lãnh thổ của mình (bao gồm cả lãnh thổ hải ngoại) trình UNESCO xét công nhận Di sản thế giới.[2]

Tính đến hết năm 2018, Pháp đã có tổng cộng 43 di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 38 di sản văn hóa, 4 di sản tự nhiên và 1 di sản hỗn hợp (bao gồm cả giá trị văn hóa và tự nhiên).[1] Bốn di sản trong số này là Di sản xuyên quốc gia (chung với một hoặc nhiều quốc gia khác).[3] Di sản đầu tiên được công nhận là vào năm 1979 (5 di sản được công nhận), và di sản mới đây nhất được công nhận là trong năm 2018. Di sản dự kiến tại Pháp hiện nay là 36 di sản.[4]

Danh sách dưới đây bao gồm thuộc tính của di sản, với ba loại thuộc tính có thể có là văn hóa, thiên nhiên và hỗn hợp.[5] Các tiêu chí của một di sản văn hóa là i, ii, iii, iv, v, và vi còn tiêu chí của di sản thiên nhiên là vii, viii, ix và x.[6] Danh sách cũng sẽ mô tả năm công nhận, mở rộng (nếu có), liên kết trên trang chính của UNESCO và những Di sản dự kiến tại Pháp.[1]

En otros idiomas
srpskohrvatski / српскохрватски: Svjetska baština u Francuskoj